Zdolność kredytowa klientów
ofin.plKredyty hipoteczneZdolność kredytowa - jak ją sprawdzić, czym jest i jak wylicza się ocenę

Zdolność kredytowa - jak ją sprawdzić, czym jest i jak wylicza się ocenę

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik, który banki i inne instytucje finansowe biorą pod uwagę podczas decydowania o przyznaniu kredytu. Jest to ocena możliwości kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego wraz z odsetkami w określonym czasie. Ocena ta jest dokonywana na podstawie analizy ilościowej (dochody, wydatki, obecne zadłużenie) i jakościowej (cechy osobowe, historia kredytowa). Sprawdzenie swojej zdolności kredytowej można przeprowadzić samodzielnie, na przykład poprzez pobranie raportu z BIK, czy korzystając z kalkulatorów kredytowych dostępnych online. Warto jednak pamiętać, że każdy bank ma swoje własne kryteria i metody oceny zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, takich jak wysokość i źródło dochodu, forma i czas zatrudnienia, wysokość wydatków w porównaniu do dochodów, wiek kredytobiorcy, wysokość wkładu własnego, historia kredytowa, obecne zadłużenie, czy obecność w bazach dłużników. Jeśli chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową, możesz to zrobić na kilka sposobów, takich jak zabezpieczenie kredytu, rezygnacja ze zbędnych zakupów, rezygnacja z kart kredytowych i limitów na koncie, znalezienie dodatkowej pracy, ograniczenie miesięcznych kosztów utrzymania, konsolidacja posiadanych kredytów, czy znalezienie osoby do poręczenia kredytu.

Zdolność kredytowa - co to jest?

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego, na przykład kredytu hipotecznego, wraz z odsetkami w terminach, które zostały przewidziane w umowie głównej kredytu. Zdolność kredytową określają przepisy prawne zawarte w art. 70 Prawa bankowego. Zgodnie z Prawem bankowym, kredytobiorca ma obowiązek przedłożyć na żądanie instytucji bankowej, dokumenty oraz informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej. Instytucja bankowa dokonuje oceny zdolności kredytowej, dokonując jej podziału na dwie odrębne części. W tym celu pobiera Raport BIK o historii kredytowej odnośnie do danego kredytobiorcy. Do oceny zdolności kredytowej zalicza się analizę:
 • ilościową,
 • jakościową.
Analiza ilościowa dotyczy sytuacji finansowej potencjalnego pożyczkobiorcy, a przede wszystkim:
 • uzyskiwanych przez niego dochodów - sprawdź ile trzeba zarabiać by dostać kredyt,
 • miesięcznych kosztów utrzymania (czynsz, opłaty za media, itp.),
 • obecnie posiadane zadłużenie: kredyty, pożyczki, przyznane limity czy karty kredytowe).
Bank dokonuje porównania miesięcznych przychodów i wydatków, by stwierdzić czy potencjalnemu kredytobiorcy zostają dodatkowe środki na spłatę rat wraz z odsetkami. Warto również wziąć pod uwagę fakt, iż dla instytucji bankowej duże znaczenie ma rodzaj zatrudnienia oraz umowy o pracę podczas ubiegania się o kredyt. Analiza jakościowa z kolei to czynniki, które mają wpływ na możliwości potencjalnego kredytobiorcy do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Do takich danych można zaliczyć:
 • cechy osobowe: stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu kredytobiorcy, status majątkowy oraz mieszkaniowy, wykształcenie, staż pracy, zawód czy zajmowane stanowisko,
 • historię kredytową.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jeżeli celem konkretnego podmiotu jest ubieganie się o pożyczkę bądź zaciągnięcie kredytu hipotecznego, powinien on w pierwszej kolejności sprawdzić swoją zdolność kredytową. W jaki sposób tego dokonać? Najprostszym sposobem na sprawdzenie zdolności kredytowej jest pobranie Raportu z bazy BIK. Wówczas dana osoba wejdzie w posiadanie danych, do których dostęp ma również bank czy firma pożyczkowa, gdzie ubiega się ona o konkretne zobowiązanie finansowe. Zdolność kredytową można również wyliczyć samodzielnie, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, iż nie będzie to dokładny sposób. W tym celu należy skorzystać z kalkulatorów kredytowych znajdujących się w internecie. Wymagają one wpisania konkretnych danych, a na ich podstawie dokonywane są wyliczenia. Jeśli ubiegasz się o kredyt hipoteczny i nie masz pewności co do tego czy go otrzymasz, a właśnie trafiłeś okazję na zakup mieszkania, postaraj się otrzymać od banku promesę kredytową. To ciekawe zabezpieczenia dla osób, które sprzedając mieszkanie, chcą mieć pewność, że otrzymasz kredyt.

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników, które będą brane pod uwagę przez firmę pożyczkową podczas procesu wnioskowania o pożyczkę. Z pewnością stanowią one istotną kwestię również dla banku w momencie udzielania kredytu. Instytucja bankowa chce mieć pewność, że nie będziemy mieć problemów ze spłatą zobowiązania finansowego. Czynniki, które wpływają na zdolność kredytową to m.in.:
 • wysokość oraz źródło dochodu,
 • forma oraz czas zatrudnienia,
 • wysokość wydatków a dochody,
 • wiek kredytobiorcy,
 • wysokość wkładu własnego,
 • historia kredytowa,
 • obecnie posiadane zadłużenie,
 • obecność w bazach dłużników.
Osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy w banku powinna wziąć pod uwagę fakt, iż wymienione wyżej czynniki to tylko niektóre elementy wpływające na ocenę zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

W jaki sposób banki dokunują oceny zdolności kredytowej?

Banki dokonują oceny zdolności kredytowej w procesie analizy wielu czynników finansowych i nie tylko. Kluczowym celem jest ustalenie, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacać zobowiązania kredytowe zgodnie z warunkami umowy. Nie istnieje ogólny wzór na ocenę zdolności kredytowej. Każdy bank wylicza ją w oparciu o własny regulamin. Ocena zdolności kredytowej opiera się na podstawach, według których instytucja bankowa oblicza opłacalność udzielenia kredytu danemu klientowi. Do wartości wpływających na ocenę zdolności kredytowej zaliczyć można:
 • wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawcy,
 • rodzaj zatrudnienia i czas pracy,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz liczbę osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy,
 • historię kredytową w BIK,
 • koszt utrzymania mieszkania/domu,
 • koszt utrzymania każdego z członków rodziny,
 • koszt utrzymania samochodu,
 • aktualne zobowiązania finansowe.
Banki biorą również pod uwagę stabilność źródła dochodu podczas całego okresu kredytowania oraz wysokości wynagrodzenia w perspektywie czasu. Instytucja bankowa bierze również pod uwagę ocenę ryzyka, które może mieć miejsce podczas okresu kredytowania i być skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Co może wpłynąć na poprawę zdolności kredytowej?

Na poprawę zdolności kredytowej wpłynąć może:

 • zabezpieczenie kredytu - weksle, poręczenia, gwarancje, itp.
 • rezygnacja ze zbędnych zakupów,
 • rezygnacja z kart kredytowych oraz limitów w koncie,
 • znalezienie dodatkowej pracy,
 • ograniczenie miesięcznych kosztów utrzymania,
 • konsolidacja posiadanych kredytów,
 • znaleźć osobę do poręczenia kredytu - żyranta

Zwiększenie zdolności kredytowej jest ważne, ponieważ może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków kredytu i korzystniejszych ofert kredytowych. Zwiększenie zdolności kredytowej, a co za tym idzie - obniżenie ryzyka otrzymania decyzji odmownej, wiąże się również z kontrolowaniem swojej historii kredytowej. Jeżeli celem danej osoby jest zaciągnięcie kredytu, nie powinna ona składać wniosków w kilku instytucjach bankowych. Należy również zadbać o możliwie jak największą kwotę wkładu własnego.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5