Kredyt hipoteczny a forma zatrudnienia
ofin.plKredyty hipoteczneKredyt hipoteczny a forma zatrudnienia

Kredyt hipoteczny a forma zatrudnienia

Twoja forma zatrudnienia określa, przez jaki okres masz gwarantowaną pracę. Dla banku jest to informacja o stabilności twoich dochodów. Dlatego umowa o pracę na czas nieokreślony zwiększa szanse uzyskania kredytu hipotecznego. Pozostałe formy zatrudnienia nie grają dużej roli, ponieważ bank podejmuje decyzję na podstawie zdolności kredytowej klienta.

Forma zatrudnienia - co to takiego i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Forma zatrudnienia to rodzaj umowy na podstawie której wykonujemy pracę. Wyróżniamy dziesięć form zatrudnienia:

 • Na czas nieokreślony.
 • Na czas określony.
 • Na okres próbny.
 • Na zastępstwo.
 • Na podstawie umowy o dzieło.
 • Na podstawie umowy zlecenie.
 • Na podstawie umowy business-to-business.
 • Poprzez kontrakt menedżerski.
 • Na podstawie umowy o pracę za granicą.
 • Na niepełny etat.

Główną różnicą między formami zatrudnienia jest czas trwania umowy. Bank posiada mniejszą pewność co do naszej możliwości spłaty kredytu, gdy nasz przychód stoi pod znakiem zapytania. W tym artykule wyjaśnimy wpływ każdej formy zatrudnienia na twoją szansę zdobycia kredytu hipotecznego oraz rodzaj ofert dostępnych w każdym przypadku.

Umowa o pracę na czas nieokreślony a kredyt hipoteczny

Najlepszą sytuacją jest posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ta forma zatrudnienia dla banku jest najlepszą możliwą gwarancją przychodu. Posiadając tę formę zatrudnienia, masz najwyższą szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego spośród konsumentów. Możesz cieszyć się wyższą zdolnością kredytową oraz dostępem do wszystkich standardowych i promocyjnych ofert bankowych. Mimo tego, większość banków wymaga abyś pracował dla danej firmy od przynajmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.

Umowa o pracę na czas określony a kredyt hipoteczny

Dużo ciężej zdobyć kredyt hipoteczny będąc zatrudnionym na czas określony. Banki preferują stabilnych klientów, więc świadomość, że po pewnym okresie możemy przestać otrzymywać dochód, działa na naszą niekorzyść. Banki często mają wewnętrznie ustalone wytyczne względem minimalnego przepracowanego czasu oraz miesięcy pozostałych do końca obecnej umowy. Jeżeli w oczach banku warunki naszego zatrudnienia będą mimo wszystko rozsądne, podejmie on decyzję na podstawie naszej zdolności kredytowej.

Wiele czynników wpływa na zdolność kredytową, w tym doświadczenia z kredytami w przeszłości. Najważniejszy jest jednak otrzymywany przez ciebie miesięczny dochód pomniejszony o regularne wydatki jak opłaty za mieszkanie. Gdy o kredyt wnioskuje małżeństwo, sprawa będzie wyglądać lepiej, gdy chociaż jedna osoba jest zatrudniona na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny a kredyt hipoteczny

Umowa na okres próbny jest najgorszą formą zatrudnienia i w większości przypadków, będzie niewystarczająca do przyznania kredytu. Wiąże się to z oczekiwaniami banku: wnioskodawca powinien posiadać zatrudnienia u obecnego pracodawcy od przynajmniej trzech miesięcy. Jest to z kolei maksymalny okres trwania umowy na okres próbny. Będąc więc zatrudnionym w tej formie, nie spełniamy ogólnych warunków do uzyskania kredytu.

Umowa na zastępstwo a kredyt hipoteczny

Umowa na zastępstwo jest z natury tymczasowa. Bardzo duże znaczenie będzie miała jej pozostała długość oraz wysokość dochodów. Jeżeli umowa ma trwać przynajmniej rok, bank powinien zaufać, że znajdziemy nową pracę, gdy warunki tej umowy się skończą. Musimy jednak otrzymywać również wystarczające wynagrodzenie, aby nasza zdolność kredytowa wystarczyła do regularnej spłaty rat.

Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny

Umowa o dzieło jest jedną z bardziej problematycznych form zatrudnienia przy kredytowaniu. Szczęśliwie, banki rozumieją, na czym polega ten typ utrzymania i nie patrzą wyłącznie na warunki umowy. Analiza zdolności kredytowej bierze pod uwagę ogólną stabilność dochodów wnioskodawcy. Jeżeli wykażemy regularny przychód na naszych kontach bankowych, wciąż możemy otrzymać kredyt hipoteczny.

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny

Umowa zlecenie w oczach banku jest postrzegana niemal identycznie jak umowa o dzieło. Nie jest to więc najlepszy rodzaj zatrudnienia, ale jeśli wykażemy stabilny dochód, nie pozbawi nas on szansy na kredyt. Naturalnie nie mamy przewagi, jaką gwarantuje umowa na czas nieokreślony, jeżeli jednak pracujemy na podstawie umów zlecenie od dłuższego czasu, bank wciąż nam zaufa. Najważniejsza będzie nasza zdolność kredytowa.

Umowa B2B a kredyt hipoteczny

Otrzymanie kredytu hipotecznego przy zatrudnieniu na umowę B2B nie jest niemożliwe. Niestety, podobnie jak z poprzednio omawianymi formami zatrudnienia, w oczach banków jest to poniekąd ryzykowna forma pozyskiwania dochodu. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, muszą liczyć się z pewnymi oczekiwaniami:

 • Firma musi być aktywna na rynku od dłuższego czasu, w większości banków od 2 lat.
 • Nie posiadać zaległości w zobowiązaniach zarówno kredytowych, jak i płatnościach do ZUS i US.
 • Tak jak standardowi kredytobiorcy: mieć odpowiednią zdolność kredytową oraz wkład własny.

Posiadanie umowy B2B wiąże się jednak z pewną przewagą: klient może wnioskować o kredyt hipoteczny dla firm, jeżeli zakupiona nieruchomość lub działka budowlana będzie wykorzystywana dla działalności przedsiębiorstwa. Daje nam to dostęp do dodatkowych ofert kredytowych.

Kontrakt menedżerski a kredyt hipoteczny

Kontrakt menedżerski traktowany jest przez banki analogicznie do umowy o pracę. Duże znaczenie ma forma kontraktu: czy jest ona na czas określony, czy nieokreślony? W obu przypadkach mamy szansę na kredyt i w obydwu sytuacjach kontrakt powinien trwać już od przynajmniej trzech miesięcy. Jeżeli jednak jest to umowa na czas określony, będzie nam nieco trudniej przekonać bank do udzielenia dofinansowania. Ważne, aby pozostały okres trwania umowy gwarantował nam przynajmniej kolejne pół roku dochodu, choć im dłużej, tym lepiej.

Umowa o pracę za granicą a kredyt hipoteczny

Polskie banki udzielają kredytów hipotecznych również osobom pracującym za granicą, choć wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. Zakupywana nieruchomość lub działka budowlana musi być zlokalizowana w Polsce. Jednocześnie jednak kredyt udzielany jest w walucie, w której zarabia kredytobiorca. Jeżeli więc otrzymujesz płatności w euro, możesz ubiegać się wyłącznie o kredyt hipoteczny w euro. Osoby pracujące za granicą zazwyczaj będą musiały ubiegać się o kredyt walutowy. Bank wciąż bierze zdolność kredytową pod uwagę, tak więc forma zatrudnienia za granicą wpłynie na oferowane nam warunki kredytu.

Umowa na pół etatu a kredyt hipoteczny

Umowa na pół etatu zwykle wiąże się z ograniczonym przychodem. Nasza szansa na uzyskanie kredytu hipotecznego będąc zatrudnionym na częściowy etat, będzie oparta o miesięczne zarobki. Jeżeli bank stwierdzi, że nie może liczyć na naszą zdolność spłaty rat, odmówi przyznania nam kredytu. Problem ten istnieje nawet wtedy, gdy mamy umowę na pół etatu na czas nieokreślony. Możemy próbować zaradzić tej sytuacji, podejmując się kilku form zatrudnienia na częściowe etaty, aby zwiększyć nasz dochód — przyjmując, że praca na pełen etat nie jest dla nas możliwa.

Bezrobocie a kredyt hipoteczny

Osoby bezrobotne nie mogą liczyć na uzyskanie kredytu hipotecznego. Banki są gotowe na chwilową utratę lub niezdolność do pracy w trakcie trwania zobowiązania. Instytucje finansowe są świadome, że przy ponad dziesięcioletnim kontrakcie wiele może się zdarzyć. Żaden bank nie podejmie się jednak kredytowania osoby, która w dniu podpisania umowy nie ma podstaw na spłatę rat. Wyjątkiem jest oczywiście otrzymywany dochód. Jeżeli mimo braku zatrudnienia zarabiamy przyzwoite pieniądze, może udać nam się porozumieć z bankiem.

Inne źródła dochodów a kredyt hipoteczny

Bank znacznie preferuje klientów z umową o pracę. Mimo tego, niezależnie od źródła dochodów mamy szansę na kredyt hipoteczny. Najważniejsza będzie tu nasza zdolność kredytowa, a zwłaszcza wysokość otrzymywanych dochodów pomniejszona o regularne wydatki. Nawet otrzymując stałą, wysoką rentę lub emeryturę, możesz wnioskować o kredyt z banku. Dochód pasywny np. z najmu, również wystarczy do otrzymania kredytu.

Tymczasowe źródła dochodu lub środki otrzymywane na określone cele nie mogą być wykorzystane celem otrzymania kredytu hipotecznego. Nie otrzymasz kredytu hipotecznego, jeśli twój dochód pochodzi z alimentów, stypendiów, świadczeń o nietrwałym charakterze, lub ryczałtu samochodowego. Banki nie akceptują również zysku z obrotu papierów wartościowych. W tym przypadku akceptowana jest wyłącznie dywidenda, ponieważ ma charakter stały.

Jak zmiana formy zatrudnienia wpływa na kredyt hipoteczny?

Bank nie może zmienić zasad już podpisanej umowy kredytu hipotecznego, przez co zmiana formy zatrudnienia nie wpływa na jego warunki. Umowa wyszczególnia wszystkie sytuacje, które wpłyną na wysokość opłat. Przykładowo, jeżeli oprocentowanie jest zmienne, a więc oparte o stopy NBP, wysokość rat będzie zmieniać się wraz z nimi.

Jeżeli wzięliśmy kredyt na warunkach promocyjnych, warto się im przyjrzeć przy decyzji o zmianę zatrudnienia. Bank mógł postawić przed nami oczekiwania np. wpłacania pewnej kwoty na konto osobiste. Jeżeli z nową pracą stanie się to wyzwaniem, ryzykujemy utratę ulg związanych z promocją.

Jak długo trzeba pracować na umowie o pracę żeby dostać kredyt hipoteczny?

Do otrzymania kredytu hipotecznego wystarczy utrzymywać zatrudnienie od trzech miesięcy. Może to być zaskakujące, ale w dzisiejszych czasach banki nie obawiają się udzielenia dofinansowania osobom, które pracują od stosunkowo niedawna. Większe znaczenie ma pozostały czas do końca obecnej umowy o pracę, który powinien wynosić przynajmniej pół roku.

Forma zatrudnienia a wypowiedzenie umowy

Bank nie ma prawa do wypowiedzenia umowy kredytowej w związku ze zmianą czy utratą pracy klienta, tak długo, jak ten posiada środki do regulacji zobowiązania. Bank może jednakże wypowiedzieć umowę, jeżeli klientowi grozi upadłość finansowa. Takie podejrzenie pojawi się tylko w sytuacji, gdy posiadamy wiele zobowiązań — kredytów czy pożyczek — w momencie zmiany lub utraty pracy. Podejmując się dodatkowych pożyczek, gdy obciąża nas już zobowiązanie hipoteczne, możemy doprowadzić do realnych obaw o naszą zdolność kredytową.

Wpływ formy zatrudnienia a zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest zakupywana za jego pomocą nieruchomość. Z tego powodu należy ją ubezpieczyć. W większości przypadków jest to wystarczające.

Jeżeli bank stwierdzi że masz niską zdolność kredytową lub niepewny dochód, może odrzucić twój wniosek kredytowy. Oferowanie dodatkowego zabezpieczenia kredytu, np. w formie poręczyciela, może pomóc w przekonaniu instytucji do udzielenia kredytu. Bank może również oferować lepsze warunki kredytu przy zakupie dodatkowych pakietów jak ubezpieczenie na życie. Tego typu zabezpieczenie nie może jednak być warunkiem udzielenia kredytu, a jedynie częścią nieobowiązkowej promocji.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat wpływu rodzaju umowy na kredyt hipoteczny

Bank ostatecznie podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu na podstawie zdolności kredytowej klienta. Jeżeli otrzymujesz stały dochód na dość wysokim poziomie, aby pokryć koszty rat kredytu, otrzymasz pieniądze na zakup mieszkania. Jeżeli masz długoterminowy kontrakt lub umowę na czas nieokreślony, jest to argument, którym możesz się posłużyć, negocjując warunki kredytu. Umowa terminowa nie naruszy jednak twoich szans na kredyt hipoteczny: jest to wieloletnie zobowiązanie, często nawet na ponad dekadę. Przy tak długim okresie, bank i tak nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co może cię spotkać po drodze.

Często zadawane pytania

Jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza dla kredytobiorcy?
Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najkorzystniejszą formą zatrudnienia dla kredytobiorcy.
Jak bank sprawdza zatrudnienie kredytobiorcy?
Bank prosi o wystawienie zaświadczenia o dochodach lub dostarczenie kopii umowy o pracę. Do oceny zdolności kredytowej analizowany jest również wyciąg z konta osobistego.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5