Poręczenie kredytu
ofin.plKredyty hipotecznePoręczenie kredytu - jakie prawa i obowiązki ma gwarant?

Poręczenie kredytu - jakie prawa i obowiązki ma gwarant?

Poręczenie kredytu to często stosowany mechanizm, który umożliwia osobom ubiegającym się o kredyt uzyskanie pożyczki, gdy nie spełniają wszystkich wymagań kredytodawcy. W takim przypadku gwarant, który dobrowolnie zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przez pożyczkobiorcę, odgrywa kluczową rolę. Ale jakie są prawa i obowiązki gwaranta w przypadku poręczenia kredytu? W artykule omówimy najważniejsze aspekty dotyczące tej roli, aby zapewnić pełną świadomość przed podjęciem takiego zobowiązania.

Poręczenie kredytu - co to takiego?

Poręczenie kredytu to umowa, w której jedna strona, zwana poręczycielem, zobowiązuje się do spłaty długu lub kredytu w przypadku, gdy główny dłużnik (pożyczkobiorca) nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec wierzyciela (banku). Poręczenie to rodzaj zabezpieczenia kredytu, które ma na celu zwiększenie pewności dla wierzyciela, że otrzyma swoje pieniądze, nawet jeśli pożyczkobiorca zawiedzie. Ubiegając się o kredyt gotówkowy lub kredyt na budowę domu, musimy spełniać warunki narzucone przez bank. Od klienta wymaga się nie tylko odpowiedniego wieku, ale przede wszystkim pozytywnej zdolności kredytowej. Jest ona niezbędna do terminowej spłaty zadłużenia. Jeśli będzie zbyt niska, banki mogą wymagać od nas zabezpieczenia kredytu. Jedną z najczęściej stosowanych form jest poręczenie kredytu. Poręczenie osobiste polega na potwierdzeniu wypłacalności głównego kredytobiorcy. Decydując się na bycie żyrantem, potwierdzamy że osoba sięgająca po kredyt jest wypłacalna. Jeśli nie ureguluje ona na czas płatności, będziemy musieli spłacić za nią kredyt gotówkowy. To jego najczęściej dotyczy poręczenie. Warto jednak wiedzieć, że mogą je oferować również firmy udzielające pożyczek przez internet. Szczególnie jeśli zobowiązanie dotyczy wysokiej kwoty. Wyróżnia się trzy rodzaje poręczeń:

 • poręczenie cywilne - w jego przypadku bank ma obowiązek informować poręczyciela o powstałym zadłużeniu na koncie kredytobiorcy. Poręczyciel z kolei musi poinformować dłużnika, że uregulował za niego płatność.
 • poręczenie wekslowe - musi być sporządzone wyłącznie w formie weksla (papieru wartościowego). W przypadku tego rodzaju zabezpieczenia wierzyciel nie musi informować o powstałym zadłużeniu na koncie kredytobiorcy. Żyrant nie musi również informować o spłacie długu.
 • poręczenie bankowe - poręczycielem kredytu jest bank.

Ustanowienie poręczyciela kredytu sprawia, że nasza zdolność kredytowa ulega poprawie, a ryzyko kredytowe zmniejsza się. Dzięki temu możemy otrzymać lepsze warunki kredytowania. Sprawdź ile trzeba zarabiać by dostać kredyt i nie prosić o poręczenie osób trzecich.

Żyrant - prawa i obowiązki

Decydując się na podżyrowanie kredytu gotówkowego, warto zdawać sobie sprawę nie tylko z praw, które nam przysługują, ale również obowiązków. Podpisując umowę poręczenia, zobowiązujemy się do ich wypełniania. Najważniejszym obowiązkiem żyranta jest spłata zadłużenia za głównego kredytobiorcę. Należy to zrobić w momencie, gdy będzie on niezdolny do regulacji płatności, a bank nie wyrazi zgody np. na odroczenie spłaty kredytu. Obowiązkiem poręczyciela kredytu jest również pilnowanie terminów spłat zawartych w harmonogramie. Jest on dostępny zarówno dla kredytobiorcy, jak i żyranta. Pominięcie raty kredytu wiąże się z naliczeniem odsetek za opóźnienie w spłacie. Koszt kredytu zwiększy się. Jakie prawa ma gwarant pożyczki lub kredytu? Może on:

 • otrzymać od kredytobiorcy wiarygodną informację na temat jego sytuacji finansowej;
 • sprawdzić status żyrowanego kredytu (obowiązek udzielenia informacji leży zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy);
 • na bieżąco otrzymywać informacje od banku o zadłużeniu powstającym na koncie kredytobiorcy.

Musimy pamiętać, że poręczenie kredytu przez żyranta niesie korzyść wyłącznie kredytobiorcy. Jeśli sami planujemy wziąć kredyt w instytucji, w której prowadzimy konto bankowe, możemy mieć z tym problem. Żyrowany kredyt traktowany jest przez banki jako nasz własny. Nawet jeśli w naszej historii kredytowej nie zostało dotąd odnotowane zadłużenie, bank będzie miał wątpliwości co do przyznania nam dodatkowych pieniędzy. Zanim zdecydujemy się wziąć kredyt lub go podżyrować, warto pobrać z bazy BIK specjalny raport. Raport BIK stanowi zestawienie naszych transakcji finansowych. Na jego podstawie samodzielnie możemy ocenić naszą wypłacalność. Możliwości finansowe warto jednak ostatecznie skonsultować z bankiem.

Czy każdy może być poręczycielem kredytu?

Nie, warto wiedzieć, że nie każdy może być poręczycielem kredytu. Banki oraz firmy pozabankowe ustaliły warunki, które należy spełnić, aby móc podpisać umowę poręczenia. Kto może być poręczycielem kredytu? Żyrantem kredytu może być osoba:

 • pełnoletnia (poniżej 65 roku życia);
 • spokrewniona lub niespokrewniona z kredytobiorcą;
 • mająca stałe źródło dochodu;
 • mająca brak zaległości finansowych wobec innych podmiotów;
 • mająca odpowiednio długi staż pracy i pewną pozycję finansową;
 • mająca dobrą historię kredytową.

Poręczyciel kredytu będzie musiał przedstawić w banku zaświadczenie o dochodach od pracodawcy. Niezbędne będzie również okazanie wyciągu z podstawowego rachunku płatniczego za ostatnie 3 miesiące. Warunki poręczenia mogą się różnić w zależności od banku. Co ważne, żyrantem kredytu nie może być małżonek kredytobiorcy. Dlaczego? Ponieważ zdolność kredytowa potrzebna do uzyskania kredytu wyliczana jest wspólnie dla obu małżonków. Zanim podpiszesz umowę przedwstępną, zorientuj się i zbadaj swoją zdolność kredytową. Niekiedy sprzedający mieszkanie lub nieruchomość może zażądać od ciebie promesy kredytowej, szczególnie wtedy gdy jest to cena okazyjna i zależy mu na szybkiej sprzedaży (np. za gotówkę lub dla tych co mają promesę).

Umowa poręczenia kredytu - elementy

Elementy umowy poręczenia kredytu:

 • dane stron umowy;
 • szczegółowe dane dotyczące kredytu;
 • okres obowiązywania poręczenia;
 • prawo do informacji o stanie spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę;
 • zobowiązanie kredytobiorcy do udzielania żyrantowi kredytu informacji na temat zadłużenia;
 • podpisy stron umowy.

Mimo że poręczenie kredytu nie jest tym samym, co przejęcie długu, również wymaga sporządzenia umowy. Jest ona dodatkiem do umowy kredytowej. Zasady poręczenia określa kodeks cywilny. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, umowa poręczenia powinna zostać sporządzona między poręczycielem a bankiem (wierzycielem). Umowa musi mieć formę pisemną. W przeciwnym razie jest nieważna.

Umowę poręczenia sporządza się po to, aby uchronić bank przed stratą finansową. Klient, który wpadł w spiralę zadłużenia nie będzie mógł spłacić długu wobec banku. W takiej sytuacji może liczyć na pomoc poręczyciela kredytu.

Czy żyrant może się wycofać z poręczenia?

Tak, żyrant może wycofać się z poręczenia, jest to możliwe wtedy, gdy kredytobiorca spłaca na czas raty kredytu. W takiej sytuacji żyrant musi złożyć w banku wniosek o wycofanie się z bycia gwarantem. Umowa poręczenia całkowicie wygaśnie, gdy tylko bank wyrazi na to zgodę. Często kredytobiorca musi w takiej sytuacji zdecydować się na dodatkowe zabezpieczenie transakcji. Zwykle jest nim ubezpieczenie kredytu. Kiedy jeszcze żyrant nie musi spłacać kredytu?

 1. Gdy znajdzie się inna osoba, która będzie chciała zostać żyrantem kredytu.
 2. Gdy nastąpi przedawnienie poręczonego długu.
 3. Gdy umowa poręczenia została unieważniona.

Bank wyrazi zgodę na rezygnację z poręczenia również wtedy, gdy kredytobiorca nadpłaca raty kredytu lub zdecydował się na wcześniejszą spłatę długu. W takiej sytuacji instytucja finansowa ma pewność, że kredytobiorca zachował płynność finansową i wywiązuje się z podpisanej wcześniej umowy. Umowa poręczenia wygasa wraz ze spłatą długu przez kredytobiorcę.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat poręczenia kredytu

Poręczenie kredytu to umowa, w której gwarant dobrowolnie zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przez kredytobiorcę. Gwarant może być osobą fizyczną lub prawną i pełni ważną rolę w procesie udzielania kredytu. Jest to forma dodatkowego zabezpieczenia dla kredytodawcy. Umowa poręczenia kredytu określa szczegółowo zobowiązania żyranta, w tym zakres i wysokość poręczenia, okres obowiązywania umowy oraz ewentualne dodatkowe warunki i ograniczenia. Gwarant powinien być świadomy, że w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z płatności, będzie musiał spłacić cały lub część kredytu. To wiąże się z ryzykiem finansowym i może mieć wpływ na zdolność gwaranta do uzyskania własnych kredytów. W niektórych przypadkach gwarant może posiadać pewne prawa i środki ochrony. Może żądać informacji od kredytodawcy na temat sytuacji finansowej pożyczkobiorcy oraz być powiadomionym o opóźnieniach w płatnościach. Przed podjęciem decyzji o zostaniu gwarantem, zaleca się skonsultowanie z doradcą prawnym, który pomoże zrozumieć ryzyka i konsekwencje związane z poręczeniem kredytu. Podsumowując, poręczenie kredytu to zobowiązanie gwaranta do spłaty kredytu w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy. Gwarant powinien dokładnie zrozumieć swoje prawa i obowiązki, zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym i skonsultować się z doradcą prawnym przed podjęciem decyzji o zostaniu gwarantem.

Często zadawane pytania

Jakie są alternatywy dla poręczenia kredytu?
Istnieją alternatywy dla poręczenia kredytu, takie jak zabezpieczenia hipoteczne, depozyty bankowe, a także możliwość zwiększenia wkładu własnego przez pożyczkobiorcę. Warto skonsultować się z kredytodawcą, aby poznać różne opcje dostępne w danym przypadku.
Jak mogę zabezpieczyć się jako gwarant?
Aby zabezpieczyć się jako gwarant, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować warunki umowy poręczenia kredytu. Warto również skonsultować się z doradcą prawnym, który pomoże w zrozumieniu ryzyka i konsekwencji oraz oceni zdolność do spłaty kredytu, w przypadku takiej potrzeby.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5