Jak działa karta kredytowa?

Karta kredytowa to forma kart płatniczych, która nie jest powiązana z kontem bankowym i umożliwia dokonywanie transakcji do określonego limitu odnawialnego. Nie należy jej mylić z kartą debetową. Karta kredytowa pozwala na różne transakcje, w tym płatności zbliżeniowe, ale wymaga spłaty w ustalonym terminie. Dane na karcie obejmują informacje o banku, chipie bezpieczeństwa, numerze karty, imieniu i nazwisku właściciela, dacie ważności oraz organizacji płatniczej. Kluczowym atutem karty kredytowej jest okres bezodsetkowy, w którym nie ponosi się dodatkowych kosztów. Uzyskanie karty kredytowej wymaga wypełnienia wniosku, przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody i zatrudnienie oraz przejścia weryfikacji zdolności kredytowej. Karta kredytowa różni się od karty debetowej pod względem źródła środków (pożyczone vs. własne), limitu kredytowego i terminu spłaty.

Czym jest i jak działa karta kredytowa

Karta kredytowa jest jednym z rodzajów kart płatniczych, którą możemy uzyskać od wybranego banku w ramach przyznanego limitu odnawialnego. Tego produktu finansowego nie należy porównywać do karty debetowej przede wszystkim dlatego, że nie łączy się z naszym kontem bankowym. Często taką kartę traktuje się też jako pewną alternatywę dla kredytu gotówkowego. Jeżeli zdecydujemy się na uzyskanie karty kredytowej będziemy mogli podobnie, jak w przypadku zwykłej karty dokonywać różnych transakcji (w tym zbliżeniowych) w dowolnych sklepach czy innych placówkach usługowych. Środki, jakie na niej znajdują możemy wykorzystać tylko i wyłącznie do określonej kwoty, która została wcześniej ustalona z bankiem. W tym miejscu warto też wspomnieć o tym, że taki rodzaj zobowiązania wymaga spłaty we wskazanym terminie – w przeciwnym razie trzeba liczyć się z poważnymi problemami. Wcześniej należy jednak aktywować kartę kredytową.

Jakie dane znajdują się na karcie kredytowej?

Na każdej karcie kredytowej znajduje się wiele oznaczeń, które przede wszystkim dają możliwość jej identyfikacji, jak również gwarantują bezpieczeństwo przed ewentualnymi działaniami przestępców chcących uzyskać nasze pieniądze. Z jakich elementów składa się taki rodzaj karty płatniczej? Poniżej wskazaliśmy je wszystkie, warto się z nimi zapoznać! Na pierwszej stronie karty kredytowej znajdują się następujące dane:

 • nazwa banku, który wydał kartę,
 • chip bezpieczeństwa,
 • oznaczenie płatności zbliżeniowych,
 • unikalny numer karty kredytowej,
 • imię i nazwisko właściciela karty,
 • data ważności karty kredytowej,
 • organizacja płatnicza, do której należy karta (np. Visa lub MasterCard).

Na drugiej stronie karty powinny zawierać się następujące oznaczenia:

 • pasek magnetyczny karty,
 • hologram,
 • miejsce na podpis właściciela karty,
 • dane identyfikacyjne banku, który wydał kartę.

Okres bezodsetkowy - jeden z najważniejszych parametrów na karcie kredytowej

Zdecydowanie największym atutem karty kredytowej jest okres bezodsetkowy, podczas którego wykorzystanie limitu kredytowego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Zwykle czas jego trwania wynosi około pięćdziesięciu dni jednak w niektórych instytucjach finansowych może być to nawet sześćdziesiąt dni! Jeżeli spłacimy zobowiązanie z karty kredytowej przed upływem okresu bezodsetkowego, wtedy nie poniesiemy żadnych dodatkowych opłat. Po przekroczeniu tego terminu banki będą wymagać uregulowania przyznanego limitu oraz inne koszty, które mogą w znaczący sposób obciążyć nasz domowy budżet. Trzeba też zdawać sobie sprawę, jakie są fazy okresu bezodsetkowego, możemy do nich zaliczyć: cykl rozliczeniowy - który trwa trzydzieści dni i kończy się pewnego rodzaju podsumowaniem wszystkich transakcji jakich dokonaliśmy w tym okresie. Zamknięcie tego cyklu może wypadać w dowolnym dniu miesiąca. czas na spłatę zadłużenia - czyli okres pomiędzy zamknięciem cyklu rozliczeniowego a terminem uregulowania zobowiązania finansowego.

Jak uzyskać kartę kredytową?

Proces uzyskania karty kredytowej przypomina ten, jaki występuje podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy przez internet. Po wejściu na stronę wybranej instytucji i wybraniu oferty trzeba będzie wypełnić specjalny wniosek, w którym będziemy musieli podać podstawowe dane na nasz temat oraz poinformować o wszystkich kwestiach wymaganych przez bank. Po wysłaniu formularza należy jeszcze przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na którym znajdują się informacje dotyczące naszego comiesięcznego wynagrodzenia,
 • formularz PIT11/PIT40 za ostatni rok podatkowy,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodów, np. z wynajmu mieszkania.

Każdy bank przed wydaniem karty dokładnie przeanalizuje naszą zdolność kredytową oraz bazy dłużników, w celu zweryfikowania, czy nie zalegamy ze spłatą np. pożyczki ratalnej. Na podstawie tych informacji podejmie podejmie pozytywną lub negatywną decyzję o udzieleniu tego produktu finansowego.

Karta kredytowa a debetowa - najważniejsze różnice

Nadal wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że karta kredytowa i debetowa są różnymi produktami finansowymi i nie można ich ze sobą porównywać. Niestety, dzieje się tak, ponieważ obie z wymienionych kart wyglądają praktycznie tak samo i można z nich korzystać w identyczny sposób - można nimi m.in. zapłacić w sklepie internetowym i stacjonarnym czy wypłacić pieniądze z bankomatu. Na tym jednak podobieństwa się kończą! Poniżej przygotowaliśmy tabelkę, w której przedstawiliśmy różnice, jakie występują między tymi kartami. Sprawdź!

Karta kredytowa Karta debetowa
 • na karcie znajdują się środki pożyczone przez bank,
 • bank określa limit kredytowy,
 • kartę kredytową należy spłacić w określonym terminie.
 • klient dysponuje własnymi środkami zgromadzonymi na koncie bankowym,
 • dowolny stan konta,
 • klient może skorzystać z opcji debetu.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5