Najlepsze pożyczki dla bezrobotnych
ofin.plPożyczkiPożyczka dla bezrobotnych

Pożyczka dla bezrobotnych

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę bez zatrudnienia? Pożyczkę dla bezrobotnych można uzyskać od firm, które akceptują dochody z różnych źródeł, nie tylko z umowy o pracę. Takie firmy akceptują również dochody z renty, emerytury, działalności gospodarczej, pracy sezonowej, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, a nawet z programu 500+. Pożyczki dla bezrobotnych są dostępne dla osób, które nie wykonują pracy zarobkowej, są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, ukończyły 18 lat, nie przekroczyły wieku emerytalnego, są gotowe do podjęcia pracy, nie uczą się na studiach stacjonarnych, nie pobierają zasiłków, nie posiadają nieruchomości rolnej większej niż 2 ha, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są aresztowane, nie odbywają kary pozbawienia wolności i nie uzyskują przychodów większych niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Pożyczkodawcy nie wymagają od klientów zaświadczenia o zarobkach. Pożyczka dla osób bezrobotnych to pożyczka bez zaświadczeń, ale instytucje pozabankowe stawiają kilka warunków, które muszą spełnić osoby chcące otrzymać zastrzyk gotówki. Bezrobocie może prowadzić do poważnych problemów finansowych, dlatego w ofercie pożyczkodawców można znaleźć pożyczki dla zadłużonych bezrobotnych. Aby wziąć pożyczkę dla bezrobotnych online, należy wejść na stronę internetową wybranej firmy pożyczkowej, uzupełnić dane we wniosku o pożyczkę, zweryfikować swoją tożsamość i poczekać na decyzję kredytową. Jeżeli przewidujemy problemy z oddaniem pieniędzy na czas, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i zastanowić się nad refinansowaniem pożyczki. Najlepsze oferty pożyczek dla bezrobotnych, bez zastawu i poręczenia, można znaleźć na stronach internetowych firm pożyczkowych. Można złożyć wniosek o pożyczkę bez zatrudnienia w firmach, które akceptują różne źródła dochodów, nie tylko wynikające z umowy o pracę. Wśród tych akceptowanych źródeł znajdują się renty, emerytury, praca sezonowa, świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne i inne. Posiadając stałe źródła dochodów, można budować swoją wiarygodność finansową, co zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Istotne jest, że pożyczkodawcy nie wymagają zaświadczeń o zarobkach. Pożyczka dla bezrobotnych jest dostępna dla osób spełniających określone warunki, takie jak wiek, obywatelstwo polskie, numer PESEL, aktywny numer telefonu komórkowego, konto w polskim banku, i in. Warto również zauważyć, że istnieją opcje pożyczek dla osób zadłużonych bezrobotnych, ale wymagają one poręczyciela lub zastawu. Refinansowanie pożyczki może być pomocne, jeśli spłata długu staje się problemem w związku z poszukiwaniem pracy. W takim przypadku można rozważyć przedłużenie terminu spłaty pożyczki. Szczegóły takich możliwości znajdują się na stronach internetowych firm pożyczkowych. Warto zwracać uwagę na ewentualne koszty i warunki tej usługi.

Gdzie znajdziemy ofertę pożyczkę bez zatrudnienia?

Firma Weź pożyczkę Kwota Czas  Tylko dowód  18 lat BIK i KRD Zastaw lub poręczyciel Przedłużenie 
Ekassa Wypełnij wniosek 400 – 3000 zł 7 – 28 dni ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Ekassa na raty Wypełnij wniosek 400 – 4000 zł 1 – 3 mies. ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Freezl Wypełnij wniosek 100 – 7000 zł 1 – 65 dni ✔️ ✔️ ✔️
LendOn Wypełnij wniosek 100 – 6000 zł 5 – 45 dni ✔️* ✔️ ✔️
Extraportfel Wypełnij wniosek 100 – 6000 zł 5 – 45 dni ✔️ ✔️ ✔️
Szybka Gotówka Wypełnij wniosek 100 – 8000 zł 1 – 65 dni ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
SuperGrosz Wypełnij wniosek 1000 – 15 000 zł 4 – 48 mies. ✔️ ✔️ ✔️
Rapida Wypełnij wniosek 2500 – 25 000 zł 12 – 60 mies. ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Autokapital.pl Wypełnij wniosek 10 000 – 100 000 zł 12 – 48 mies. ✔️ ✔️ ✔️

*-pożyczkodawca może prosić o dokumenty i zaświadczenia w trakcie procesu weryfikacji

Pożyczkę dla bezrobotnych znajdziemy w ofercie firm, które akceptują dochody z innych źródeł, nie tylko z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Wyciągają do klientów pomocną dłoń, aprobując także inne rodzaje wpływów, w tym świadczenia z programu 500+! Do pozostałych akceptowanych źródeł dochodów zaliczają się:

 • renta,
 • emerytura - pożyczki dla emerytów
 • działalność gospodarcza,
 • praca sezonowa,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia rodzinne.

Dzięki stałym przychodom, budujemy wiarygodność finansową i mamy szansę na pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Jeśli pożyczkodawca nie będzie widzieć żadnych przeciwwskazań, przyzna nam pożyczkę! W tabeli poniżej przedstawiamy najlepsze oferty pożyczek dla bezrobotnych - bez zastawu i poręczenia. Sprawdźmy, co proponują nam pożyczkodawcy. *-pożyczkodawca może prosić o dokumenty i zaświadczenia w trakcie procesu weryfikacji

Pożyczki dla bezrobotnych - czyli dla kogo?

Oferta pożyczek dla bezrobotnych jest skierowana do osób, które nie wykonują pracy zarobkowej i:

 • są zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyły 18 rok życia,
 • nie przekroczyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • są gotowe do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu lub niepełnym w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • nie uczą się w szkole lub na studiach stacjonarnych. Akceptowaną formą nauki są studia niestacjonarne,
 • nie posiadają prawa do renty lub emerytury, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • nie pobierają zasiłku stałego ani świadczenia pielęgnacyjnego,
 • nie posiadają nieruchomości rolnej większej niż 2 ha przeliczeniowe,
 • nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe oraz nie uzyskują przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie prowadzą indywidualnej działalności gospodarczej,
 • nie są tymczasowo aresztowane i nie odbywają kary pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest kara w postaci dozoru elektronicznego,
 • nie uzyskują miesięcznych przychodów większych niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyłączone z tej zasady są przychody uzyskiwane z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych, które zostały zgromadzone na rachunkach bankowych.

Co istotne, pożyczkodawcy nie wymagają od klientów zaświadczenia o zarobkach. Pożyczka dla osób bezrobotnych to pożyczka bez zaświadczeń – ale instytucje pozabankowe wciąż stawiają kilka warunków, które muszą spełnić osoby chcące otrzymać zastrzyk gotówki. Aby otrzymać pożyczkę należy:

 • mieścić się w przedziale wieku wyznaczonym przez pożyczkodawcę,
 • mieć obywatelstwo polskie i stały adres zamieszkania na terenie kraju,
 • legitymować się dowodem osobistym,
 • posiadać numer PESEL,
 • mieć aktywny numer telefonu komórkowego i konto w polskim banku,
 • złożyć wniosek o pożyczkę dla bezrobotnych, podając wymagane dane.

Pożyczka dla bezrobotnych jest dostępna dla osób zadłużonych?

Tak, pożyczka dla bezrobotnych jest dostępna na osoób zadłużonych. Bezrobocie może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Już blisko co trzeci Polak ma problem z terminowym zwrotem zobowiązań finansowych! Powodem takiego stanu rzeczy są głównie nieprzewidziane wydatki, takie jak awaria samochodu czy sprzętu domowego2. Brak spłaty kredytów i pożyczek może prowadzić do spotkania z funkcjonariuszem publicznym chcącym wyegzekwować dług w imieniu firmy. W ofercie pożyczkodawców można znaleźć niestandardowe rodzaje pożyczek. Są skierowane do osób, które nie mają pozytywnej historii kredytowej (tak samo jak oferta pożyczek bez bik, ale potrzebują dodatkowej gotówki na uregulowanie nagłych potrzeb. Nie dostaną kredytu gotówkowego, ponieważ banki są zdecydowanie bardziej rygorystyczne w kwestii wiarygodności finansowej swoich klientów. Mogą jednak skorzystać z ostatniej deski ratunku, jaką są pożyczki dla zadłużonych bezrobotnych. Jest jeden warunek. Trzeba mieć poręczyciela lub samochód pod zastaw. Gwarant i pojazd o określonej wartości stanowią zabezpieczenie na wypadek braku spłaty. Jak starać się o pożyczkę, również nie mając zadłużenia?

Jak wziąć pożyczkę dla bezrobotnych online?

Aby wziąć pożyczkę da bezrobotnych online osoba, która się o nią ubiega powinna:

 1. Wejść na stronę internetową wybranej firmy pożyczkowej i zadecydować o kwocie pożyczki oraz czasie spłaty.
 2. Uzupełnić dane we wniosku o pożyczkę i zarejestrować się na stronie.
 3. Zweryfikować swoją tożsamość. Pożyczkodawca musi mieć pewność, że klient ubiegający się o pożyczkę jest osobą, za którą się podaje!
 4. Poczekać na decyzję kredytową i ofertę z kosztami RRSO. Pozytywna odpowiedź skutkuje natychmiastowym uruchomieniem środków z pożyczki.

Stali klienci jeszcze szybciej wnioskują o pożyczkę. W ich przypadku wystarczy jedynie zalogować się na swoje konto i złożyć wniosek bez weryfikacji. Wielu pożyczkodawców daje również możliwość wnioskowania przez telefon. Dzięki temu pożyczamy w sposób, jaki najbardziej nam odpowiada.

Czy refinansowanie pomaga w spłacie długu?

Tak, refinansowanie pomaga w spłacie długu przy założeniu, że głównym celem refinansowania jest obniżenie kosztów obsługi długu poprzez zmniejszenie miesięcznych rat lub skrócenie okresu spłaty. Refinansowanie to proces, w którym pożyczkobiorca (osoba lub firma) bierze nową pożyczkę lub kredyt o niższym oprocentowaniu lub lepszych warunkach, aby spłacić istniejący dług. Na znalezienie nowej pracy potrzebujemy średnio 2,5 miesiąca3. Jeżeli w tym czasie bierzemy chwilówkę i na jej zwrot mamy 30 dni, mogą pojawić się problemy z uregulowaniem długu. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad refinansowaniem pożyczki i przedłużyć termin spłaty zobowiązania. Szczegóły dotyczące kosztów tej usługi i możliwego maksymalnego przesunięcia terminu spłaty znajdziemy na stronie internetowej firmy, z którą podpisaliśmy umowę pożyczki. Dzięki prolongacie kredytu unikniemy tarapatów finansowych i nie wpadniemy w spiralę zadłużenia. Dlatego, jeśli przewidujemy problemy z oddaniem pieniędzy na czas, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą.


 1. Główny Urząd Statystyczny, maj 2019
 2. Krajowy Rejestr Długów, badanie: „Dlaczego Polacy się zadłużają”, listopad 2018 rok
 3. Randstad, 33. edycja badania Monitor Rynku Pracy, 2018 rok

Komentarze

T
Opinia od:
Teodor

Czy opinia była przydatna?

0
Nie od dziś wiadomo, że problemów finansowych się nie planuje i pojawiają się w najgorszym możliwym momencie. Kiedyś niemożliwe do przezwyciężenia było bezrobocie, i nie kwalifikacja do zasiłku. Na szczęscie coraz więcej firm pożyczkowych ma w swojej ofercie rozwiązania na takie okoliczności i co ważne- nie jest to jedna firma- przez co mamy WYBÓR, a nie jesteśmy skazani na jedną, jedyną firmę bo tylko ona nam pożyczki udzieli. Jednak myślę, że najważniejsze w tej kwestii jest przemyślenie kwestii czy będziemy mieli pożniej jak spłacić pożyczkę- bo jednak brak pensji może okazać się kluczowy- bo pożyczka może tylko chwilowo rozwiązać nasze problemy, a wkonsekwencji wpędzić nas w jeszcze wieksze tarapaty jak nie będziemy w stanie jej spłacić.2019-08-20 22:08:49
J
Opinia od:
Janusz

Czy opinia była przydatna?

0
Sam jestem osobą bezrobotna, kiedyś byłem pewien, że bez umowy o prace i to na czas nieokreślony nie mam szans na absolutnie żadną pożyczkę! Jak bardzo byłem w blędzie! Takich osob jak ja jest dużo, a to że nie jesteśmy zatrudnieni, nie znaczy, że nie mamy przychodów i jesteśmy niewypłacalni.2019-08-19 22:49:10
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5