Przeniesienie konta bankowego
ofin.plKonta osobistePrzeniesienie konta bankowego - jak wygląda krok po kroku?

Przeniesienie konta bankowego - jak wygląda krok po kroku?

Przeniesienie konta do innego banku jest procesem, który może być inicjowany przez klienta lub za jego pośrednictwem przez nowy bank. Proces ten zaczyna się od wyboru odpowiedniej oferty nowego banku, następnie odwołania wszystkich planowanych płatności na starym koncie, a kończy na przelaniu środków na nowy rachunek i zamknięciu poprzedniego konta. Warto jednak pamiętać, że przenoszenie może być czasochłonne, dlatego wiele banków oferuje pomoc w tej kwestii. Przy przenoszeniu konta potrzebne są różne dokumenty, takie jak wniosek o przeniesienie, upoważnienie oraz dyspozycja przekazania środków. Bank, do którego klient przenosi konto, potrzebuje także podstawowych danych osobowych i informacji o dotychczasowym rachunku. Po przeniesieniu konta często decydujemy się zamknąć stare konto, co zazwyczaj można zrobić za pośrednictwem nowego banku. Należy jednak uważać na ewentualne opłaty za wcześniejsze zamknięcie rachunku. Należy pamiętać, że numer konta bankowego nie może być przeniesiony między różnymi bankami. Oznacza to, że przenoszenie konta wiąże się z koniecznością zmiany numeru konta, co może być problematyczne dla wielu klientów. W związku z tym ważne jest, aby poinformować wszystkich ważnych odbiorców, takich jak pracodawca czy Urząd Skarbowy, o zmianie numeru konta. Niektóre banki umożliwiają jednak zmianę konta z zachowaniem tego samego numeru, ale tylko w ramach tej samej instytucji. To rozwiązanie jest często wygodniejsze dla klienta, ale może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Przy wyborze nowego konta warto skorzystać z porównywarek online, które pomogą znaleźć ofertę najbardziej dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Warto także zwrócić uwagę na oferty promocyjne i bonusy oferowane przez banki nowym klientom.

Kiedy warto przenieść konto bankowe?

Konto bankowe warto przenieść w sytuacji gdy obecne konto nie spełnia Twoich oczekiwań. Przenoszenie konta jest równie proste w przypadku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, jak i rachunków oszczędnościowych prowadzonych w złotych polskich oraz konto prowadzonych w innych walutach. O przenoszenie konta bankowego możemy zadbać sami lub zwrócić się o pomoc do nowego banku, który załatwi formalności za nas.

Jak przenieść konto do innego banku?

Pierwszym krokiem, aby przenieść konto do innego banku będzie wybór odpowiedniej oferty. Jeśli wiemy już, jak otworzyć konto w nowym banku, kolejnym krokiem będzie odwołanie na dotychczasowym rachunku zaplanowanych płatności, takich jak stałe zlecenia, polecenia zapłaty czy przelewy z przyszłą datą realizacji. Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie określonych płatności na nowym koncie oraz złożenie dyspozycji dotyczącej wypłaty wynagrodzenia na nowy rachunek. Ostatnim etapem zmiany banku jest przelanie wszystkich środków na nowy rachunek i zamknięcie dotychczasowego konta osobistego. Procedura zmiany konta nie jest skomplikowana, ale może być dość czasochłonna Z tego względu wiele banków oferuje nowym klientom bezpłatną pomoc w dopełnieniu wszystkich formalności. Wraz z kontem można wygodnie przenieść saldo rachunku oraz usługi płatnicze takie jak polecenia przelewu, polecenia zapłaty i zlecenia stałe (wszystkie lub wybrane).

Dokumenty umożliwiające przeniesienie konta do innego banku

Dokumenty umożliwiające przeniesienie konta do innego banku, wymagane od klienta to:

 1. wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego,
 2. upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego,
 3. dyspozycja przekazania środków z tytułu wynagrodzenia.

W upoważnieniu i wniosku klient określa:

 • zakres przenoszonych usług,
 • zgodę na realizację przeniesionych zleceń stałych i poleceń zapłaty,
 • datę, od której mają być realizowane płatności cykliczne,
 • datę, od której dotychczasowy bank ma zakończyć akceptowanie poleceń zapłaty i poleceń przelewu,
 • termin przekazania środków pieniężnych z dotychczasowego konta na nowe,
 • data zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku.

Po złożeniu dokumentów bank rozpocznie procedurę zmiany konta. Przeniesienie zleceń stałych i poleceń zapłaty może zająć od kilku dni do nawet 2 tygodni. W związku z tym należy upewnić się, że dotychczasowy bank nadal będzie zrealizował przelewy zaplanowane w tym czasie. Po zakończeniu procesu przenoszenia konta bank informuje o tym klienta, przesyłając mu wiadomość drogą e-mailową.

Przeniesienie konta do innego banku - o jakie dane trzeba podać?

Podczas przenoszenia konta do innego banku konieczne będzie podanie takich danych jak:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • status rezydencji, data i miejsce urodzenia,
 • dane dokumentu tożsamości (rodzaj, seria i numer),
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail,
 • numer dotychczasowego rachunku płatniczego,
 • instytucje (nazwa i adres), które mają zostać powiadomione o zmianie rachunku.

Klienci posiadający już konto w nowym banku mogą złożyć dyspozycję z poziomu bankowości elektronicznej. W pozostałych przypadkach konieczne może być odwiedzenie placówki stacjonarnej nowego banku. Wspólne konto bankowe także może być przeniesione do innego banku. Warunkiem jest podpisanie wniosku i dyspozycji przez wszystkich właścicieli aktualnego rachunku.

Zamknięcie konta w dotychczasowym banku po przeniesieniu rachunku

Po przeniesieniu rachunku zazwyczaj decydujemy się na zamknięcie konta w dotychczasowym banku. Nawet jeśli wiemy, jak zamknąć konto w banku, nie musimy tego robić osobiście. Na podstawie zaznaczonej na wniosku dyspozycji zamknięcia dotychczasowego rachunku, nowy bank poinformuje poprzednią instytucję o konieczności przekazania środków i zamknięcia rachunku. Zamknięcie starego konta będzie możliwe wyłącznie, jeśli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania czy zajęcia egzekucyjne. W przypadku niespłaconego zadłużenia dotychczasowy bank ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie klienta. Uwaga! Jeśli z dotychczasowego rachunku korzystaliśmy krócej niż np. 12 miesięcy, bank może zażądać opłaty za jego zamknięcie. Informacja o możliwych kosztach zerwania umowy przed terminem dostępna jest w Tabeli Opłat i Prowizji na stronach internetowych banków.

Czy możliwe jest przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem?

Niestety, nie jest możliwe przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem. Zmiana banku bez zmiany numeru konta nie jest możliwa. Przeniesienie konta do innego banku wiąże się otwarciem nowego rachunku, a tym samym nadaniem nowego numeru konta. Dla wielu klientów jest to główny problem związany ze zmianą konta bankowego. Na wniosek klienta bank może jednak przesłać informację o zmianie numeru rachunku do wszystkich wskazanych przez klienta instytucji.

Kogo powiadomić o zmianie rachunku bankowego?

O zmianie rachunku bankowego powiadomić powinniśmy przede wszystkim:

 • pracodawcę,
 • Urzęd Skarbowy,
 • ZUS,
 • wierzycieli, jeśli chcemy przenieść jakieś polecenia zapłaty,
 • odbiorców zleceń stałych,
 • najemcę mieszkania,
 • dziekanat,
 • pomoc socjalną,
 • towarzystwa emerytalnego,
 • portale sprzedażowe etc.

Przeniesienie numeru konta bankowego nie jest możliwe, dlatego jeśli chcemy uniknąć przelewu na złe konto, warto jak najszybciej poinformować o zmianie rachunku wszystkie istotne instytucje. Zawiadomienie o zmianie konta bankowego możemy przekazać sami (wzór pisma znaleźć można online) lub zostawić to bankowi, do którego przenosimy konto. Pamiętajmy jednak, że przesyłanie przez bank zawiadomienia o zmianie numeru rachunku odbywa się wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa, które klient podpisuje wraz z wnioskiem o przeniesienie konta. W pełnomocnictwie konieczne będzie podanie dokładnych adresów kontaktowych wybranych instytucji. Jeśli pełnomocnictwo nie zostanie podpisane, konieczna będzie samodzielna aktualizacja numeru konta. Jeśli zmiana rachunku dotyczy konta firmowego, bank może poinformować o zmianie rachunku również naszych kontrahentów, klientów i współpracowników.

Przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem w ramach tego samego banku

Zmiana banku to nie jedyny sposób na przeniesienie konta i skorzystanie z lepszej oferty. Obecnie wiele banków posiada w swojej różne rodzaje kont bankowych do wyboru. Dostępne rodzaje kont bankowych pozwalają na precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb klienta. Jeśli wybieramy zupełnie nowy bank, konieczna może być wizyta w oddziale stacjonarnym banku. W przypadku zmiany wariantu konta w tym samym banku, wniosek o założenie nowego rachunku możemy złożyć online, z poziomu bankowości internetowej. Zmiana rachunku bankowego dla studenta w konto standardowe odbywa się automatycznie po przekroczeniu 26 roku życia. Jeśli jednak zamierzamy zmienić wariant rachunku na konto premium, konto wspólne czy podstawowy rachunek płatniczy, warto zajrzeć do tabeli opłat i prowizji. Niektóre banki mogą naliczać opłaty za przekształcenie rachunku w wysokość od 15 do 150 zł. Czasem bardziej opłacalne będzie zatem zamknięcie konta osobistego i otwarcie nowego w tym samym banku, ponieważ pozwoli to skorzystać z promocji dla nowych klientów. Uwaga! Zmiana konta bankowego w ramach tego samego banku często pozwala zachować ten sam numer rachunku i korzystać z posiadanej już karty płatniczej. Po przekształceniu rachunku klient może zachować swoje zlecenie stałe i polecenia zapłaty, dotychczasowe warunki limitu na koncie oraz automatyczną spłatę kredytów i kart podpiętych do konta. Funkcjonalność i opłaty za nowe konto warto sprawdzić w na stronie banku, lub poprosić o pomoc konsultanta.

Na co zwrócić uwagę szukając nowego banku, do którego przeniesiemy konto?

Zanim zdecydujesz się na przeniesienie konta bankowego musisz określić, na jakich aspektach konta zależy ci najbardziej oraz co nie odpowiadało ci w poprzednim rachunku. Znaczenie mają takie aspekty jak:

 • opłaty za prowadzenie konta,
 • prowizje za transakcje bankowe,
 • koszt karty płatniczej i wypłat gotówki,
 • dostęp do promocji i usług dodatkowych dla posiadaczy konta,
 • bonusy za założenie rachunku,
 • nagrody w programie poleceń konta,
 • wygoda korzystanie z konto (funkcjonalna aplikacjia mobilna, dostęp do bankomatów i placówek stacjonarnych banku etc.),
 • łatwość przeniesienia konta z banku do banku.

Z pomocą przychodzi tu porównywarka kont bankowych online która w przejrzysty sposób zestawi ze sobą kilkanaście kont osobistych i pozwoli wybrać najlepsze konto bankowe dla nas. Może to być konto osobiste, konto wspólne czy rachunek z dodatkową kartą płatniczą wydawaną osobom od 13 roku życia.

Bonus i zniżki za przeniesienie konta bankowego 

W wielu bankach nowi klienci mogą skorzystać z promocji i zniżek za przeniesienie konta bankowego. Za założenie konta banki oferują nagrody pieniężne i rzeczowe lub bezpłatne korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez daną instytucję. Poniżej zestawienie korzyści, jakie może przynieść przeniesienie konta do innego banku.

Bank Zobacz ofertę Bonusy za przeniesienie konta Przenoszenie starego numeru konta Czas przeniesienia konta
PKO BP Wypełnij wniosek
 • karta debetowa z funkcją wielowalutową
 • nagrody w programie poleceń - po 100 zł dla obecnego i nowego klienta
 • usługa autooszczędzanie
X do 14  dni
Pekao Wypełnij wniosek
 • 100 zł premii za otwarcie konta
 • zniżki do 30% na zakupy w programie “Galeria Rabatów”
 • jedna karta do płacenia w Polsce i za granicą
X
Credit Agricole Wypełnij wniosek
 • 200 zł za przeniesienie konta
 • Casaver - oszczędzanie przez automatyczne zaokrąglanie zakupów w górę
X do 12 dni
ING Wypełnij wniosek
 • do 140 zł za otwarcie konta
 • do 40% rabatu na zakupy do ponad 50 sklepów i punktów gastronomicznych oraz rezerwacje hoteli
X do 12 dni
Santander BP Wypełnij wniosek
 • do 200 zł za przeniesienie wynagrodzenia na konto
 • 300 zł zwrotu za domowe rachunki (1% płatności za prąd, gaz, Internet, TV, telefon)
X do 14 dni
NEST Wypełnij wniosek
 • debet dla nowych klientów to 30 000 zł
 • zniżki na zakupy w programie Visa Oferty
 • 50 zł na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce za każde konto  otwarte w programie poleceń
X do 12 dni
Getin Bank Wypełnij wniosek
 • nagrody dla posiadaczy kart Mastercard i VISA
 • 10 % zniżki w Multikinie z kartą Getin Bank
 • zniżki do do księgarni, sklepów i przewoźników za płatności BLIK
 • 500 zł za polecenie konta i 50 zł dla nowego klienta
X do 14 dni
BNP Paribas Wypełnij wniosek
 • nagrody w programie  Mastercard Priceless Specials
 • dwie darmowe usługi do wyboru (m.in.  assistance samochodowe, domowe i medyczne lub ubezpieczenie w podróży za granicą)
 • 1% zwrotu za płatności telefonem
X do 14 dni
Citi Bank Wypełnij wniosek
 • 150 zł za otwarcie konta
 • nagrody za płatności
 • zniżki do 50% na zakupy w 5000 punktów stacjonarnych i sklepów on-line
 • premia walutowa do 4 proc. prowizji za przewalutowanie transakcji
X do 14 dni
Millennium Bank Wypełnij wniosek
 • bezpłatne Konto Oszczędnościowe Profit
 • Pakiet Bardzo Pomocny bez opłat przez rok
 • nagrody w programie poleceń (bilety do kina, bony na zakupy w empik i Zalando, zwrot 10% za zakupy kartą do konta lub BLIKIEM)
X do 14 dni

W jakich sytuacjach nie będzie możliwe przeniesienie konta bankowego?

Przeniesienie konta bankowego nie będzie możliwe w następujących sytuacjach: 
 • spłata kredytu, która jest powiązana z rachunkiem,
 • wykorzystanie limitu konta,
 • posiadanie zerowego lub ujemnego salda na obecnym rachunku (i zaległych opłat z tym związanych),
 • nierozliczone transakcje płatnicze,
 • posiadanie konta z otwartą akredytywą, inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym / dewizowym,
 • zajęcie komornicze konta,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • ustanowienie kaucji środków na poczet zobowiązań wobec innych dostawców,
 • brak podpisu wszystkich właścicieli rachunku (w przypadku konta wspólnego),
 • świadczenia zagraniczne wpływające na konto w dotychczasowym banku.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5