Podstawowy Rachunek Płatniczy
ofin.plKonta osobistePodstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy to uproszczona wersja tradycyjnych ROR-ów. PRP umożliwia właściwie wyłącznie wpłaty i wypłaty środków, korzystanie z karty płatniczej oraz wykonywanie standardowych przelewów online. Produkt został wprowadzony na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, by nakłonić do korzystania z bankowości osoby, które dotąd były temu niechętne. Nowy rachunek może założyć każdy. Pytanie czy warto?

Czym jest podstawowy rachunek płatniczy?

Podstawowy rachunek płatniczy PRP to osobiste konto bankowe, które jest dostępne dla każdej osoby fizycznej lub przedsiębiorcy i spełnia określone wymogi ustanowione przez przepisy prawne. Rachunek ten ma na celu ułatwienie wykonywania podstawowych operacji płatniczych, takich jak wpłaty, wypłaty, przelewy i inne transakcje finansowe. Rachunki płatnicze PRP mają zazwyczaj ograniczone opłaty lub są całkowicie wolne od opłat za prowadzenie i korzystanie, co ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowych usług bankowych dla jak największej liczby osób.

Czy wszystkie banki i SKOK-i mają w ofercie podstawowy rachunek płatniczy?

Tak, od 8 sierpnia 2018 roku, zgodnie z zapisem unijnej dyrektywy PAD (Payment Accounts Directive), wszystkie banki i SKOK-i mają prawny obowiązek włączyć do swojej oferty nowy rodzaj konta bankowego - podstawowy rachunek płatniczy. Produkt reklamowany jest jako darmowe konto bankowe. Czy w rzeczywistości nie zapłacimy za nie ani grosza? Zgodnie z przepisami podstawowy rachunek płatniczy może być oferowany wyłącznie w walucie polskiej. Wybór oferty konta zależy od tego, z jakich funkcji konta będziemy korzystać najczęściej i jakie koszty jesteśmy gotowi ponieść. 

Podstawowe konto w banku - za co nie zapłacimy?

Decydując się na  podstawowe konto w banku nie zapłacimy za:

 • otwarcie i prowadzenie konta,
 • wydanie karty płatniczej,
 • nieograniczoną liczbę wypłat z bankomatów należących do banku,
 • 5 wypłat w miesiącu z bankomatów obcych,
 • 5 transakcji płatniczych (przelewy wewnętrzne i zewnętrzne, zlecenia stałe lub polecenia zapłaty) w miesiącu.

Dostawca usług płatniczych może pobierać opłaty za niektóre usługi, a warunki naliczania opłat mogą się różnić zależnie od banku. Obowiązuje jednak zasada, że wysokość opłat tych nie może być wyższa niż za taką samą usługę powiązaną z jakimkolwiek innym rachunkiem prowadzonym przez dostawcę. Płatne będą:

 • polecenia przelewu, po wykorzystaniu 5 darmowych przelewów w miesiącu,
 • korzystanie z bankomatów i wpłatomatów należących do danego dostawcy na terytorium RP, po wykorzystaniu 5 darmowych transakcji w miesiącu,
 • transgraniczne transakcje płatnicze,
 • inne niż podstawowe funkcje konta.

Czy podstawowy rachunek płatniczy to konto za 0 zł?

Nie, podstawowy rachunek płatniczy to nie konto za 0 zł, mimo, że są one często mylony. Oferty konta za 0 zł są obecnie dostępne w większości banków w Polsce. W ich przypadku warunkiem darmowości konta może być np. konieczność dokonania określonej liczby transakcji bezgotówkowych (kartą lub BLIK-iem) w miesiącu. Dodatkowo funkcjonalność podstawowego rachunku płatniczego jest ograniczona do zaledwie kilku usług. Banki są zobowiązane wprowadzić do swojej oferty podstawowy rachunek płatniczy, jednak niechętnie rozwijają ofertę. Gdzie założyć darmowe konto bankowe? W poniższej tabeli przedstawiliśmy konta podstawowe dostępne w pięciu popularnych bankach w Polsce. Nie ma tu znaczących różnic między warunkami umowy czy cennikiem usług dodatkowych, który znajdziemy w formularzach informacyjnych poszczególnych instytucji.

  Podstawowy rachunek płatniczy  
Bank Możliwości Informacje dodatkowe
PKO konto za zero
 • 0 zł za prowadzenie (konta)
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących: polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki, polecenie przelewu „standardowego”, zlecenie zmienne i zlecenie stałe
 • Podstawowy rachunek płatniczy można otworzyć wyłącznie w oddziale PKO Banku Polskiego.
 • Rachunek płatniczy dostępny dla osób od 13. roku życia.
 • Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego.
 • Brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego.
 • 5,99 zł za wykonanie więcej niż pięciu transakcji, jeśli zlecimy je w oddziale banku lub przez bankowość telefoniczną.
Pekao
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za obsługę karty debetowej do tego rachunku MasterCard Debit Basic
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A.
 • 0 zł za 5 pierwszych krajowych wypłat gotówki w miesiącu z bankomatów nie należących do Banku Pekao S.A.
 • 0 zł za 5 pierwszych krajowych przelewów w miesiącu (dotyczy:
 • poleceń przelewów wewnętrznych, krajowych poleceń przelewów w walucie obcej, krajowych poleceń przelewów w zł, krajowych poleceń przelewów SEPA, krajowych zleceń stałych, w tym przelewów cyklicznych
 • Oprocentowanie Rachunku Podstawowego jest zmienne i aktualnie wynosi 0%.
 • Rachunek Podstawowy może być prowadzony na rzecz jednego posiadacza.
 • Rachunek można otworzyć tylko w oddziale banku.
 • Nie ma możliwości skorzystania z debetu na koncie lub limitu odnawialnego.
 • Wypłata gotówki kartą lub przez aplikację PeoPay.
 • Dostępna usługa Cashback (0,99 zł od każdej transakcji).
 • Polecenia przelewu SEPA – tylko opcja SHA.
 • Wysłanie polecenia przelewu do innych banków krajowych lub za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT w złotych i w walucie obcej (usługa dostępna tylko do krajów EOG).
 • Za usługi nietypowe (nie objęte umową o rachunek podstawowy) opłatę ustala Dyrektor jednostki Banku - stawka negocjowana.
mBank
 • 0 zł za prowadzenie konta i karty Visa payWave
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówkowych z bankomatów mBanku, Euronetu, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. w kraju – niezależnie od kwoty
 • 7 zł za wypłaty w innych bankomatach
 • 0 zł za realizację przelewów standardowych i zleceń stałych
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline i za 5 pierwszych w sieci Euronet
 • Rachunek mogą założyć osoby powyżej 18 roku życia.
 • Dostępna usługa cashback i płatności BLIK.
 • Brak debetu na koncie i limitu odnawialnego oraz brak karty kredytowej.
 • eKonto PRP pozwala wnioskować o kredyt gotówkowy, hipoteczny, samochodowy oraz mPożyczkę.
 • Z eKontem PRP nie możemy wnioskować o 500+ i 300+.
 • Nie możemy korzystać z usług eUrząd i mKantor.
 • Niedostępne lokaty bankowe.
 • Klienci mogą założyć eKonto oszczędnościowe i eKonto walutowe.
Konto Jakże Osobiste Alior
 • 0 zł za prowadzenie (konta)
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • Bezpłatne wypłaty z bankomatów w oddziałach Alior Banku oraz sieci Euronet i PlanetCash
 • Całodobowy dostęp do konta online oraz do szybkich płatności „Płacę z Alior Bankiem”
 • 0 zł na 5 pierwszych przelewów z złotych do innych banków (za 6 przelew przez telefon 5 zł a za przelew w placówce 8 zł).
 • Nowi klienci mogą otworzyć konto w oddziale banku a stali w systemie bankowości internetowej.
 • Nie ma możliwości zachowania numeru konta przy zmianie dotychczasowego rachunku na rachunek podstawowy.
 • Można zmienić Podstawowy rachunek płatniczy na inny ROR w PLN w aktualnej ofercie bez ponoszenia kosztów.
 • Dostęp do nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej.
 • Dostęp do systemu płatności mobilnych BLIK umożliwiającego dokonywanie płatności i wypłatę gotówki telefonem.
 • Produkty towarzyszące tj. Konto Mocno Oszczędnościowe i Pożyczka bez prowizji.
 • Oprocentowanie nominalne konta wynosi 0%
ING Bank
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie karty
 • darmowe bankomaty ING
 • darmowe 5 wypłat kartą i BLIKIEM  w bankomatach innych niż ING i Planet Cash (kolejne wypłaty po 2,50 zł)
 • 0 zł za 5 pierwszych transakcji tj. przelewy w oddziale i przelewy internetowe oraz stałe zlecenia
 • Darmowa aktywacja  karty Mastercard w telefonie.
 • Konto można otworzyć w oddziale banku (za wyjątkiem punktów ING Express) lub w bankowości internetowej.
 • Z konta można korzystać poprzez m.in. bankowość internetową i aplikację mobilną Moje ING mobile
 • Do konta nie jest przyznawany limit zadłużenia
 • Do konta nie można dokupić pakietów wypłat z bankomatów.
 • Nie możemy dokonywać płatności kartąi wypłacać gotówki kartą poza państwami członkowskimi, ani wykonywać przelewów poza te kraje
 • Możliwość wydania karty zbliżeniowej Visa z własnym wizerunkiem za 15 zł

Czy darmowe konto w banku jest funkcjonalne?

Tak, darmowe konto w banku jest funkcjonalne. Bank nie może ustalić kwoty minimalnych miesięcznych wpływów na rachunek i zapewnić dostępu do wszystkich usług, z jakich mogą korzystać posiadacze tradycyjnego ROR. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wykonywanie transakcji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Funkcjonalność podstawowego rachunku płatniczego opisana została w rozdziale 7 Ustawy o usługach płatniczych1. Podstawowy rachunek płatniczy jest dobrym rozwiązaniem gdy zamierzamy korzystać wyłącznie z podstawowych usług. Szczególnie, że w wielu bankach produkt ten jest dostępny także dla osób małoletnich. Darmowe konta bankowe pozwalają na:

 • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
 • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium EOG (w bankomacie, placówce banku lub przy użyciu terminala płatniczego),
 • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium EOG.

Posiadacze konta za 0 zł muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Z podstawowym rachunkiem płatniczym rzadko są powiązane produkty kredytowe. Oznacza to często brak karty kredytowej oraz szans na kredyt gotówkowy. Klienci zazwyczaj nie mają też szans na skorzystanie z debetu na koncie i limitu odnawialnego. Ponadto posiadacze PRP nie będą mogli dokonywać płatności poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie warunki umowy znajdziemy w formularzu informacyjnym produktu na stronie wybranego banku. Dla podstawowego rachunku płatniczego niedostępne mogą być takie usługi jak:

 • Limit odnawialny w rachunku czyli kredyt w rachunku płatniczym,
 • Przelewy SORBNET,
 • Przelewy natychmiastowe (Bluemedia/Express Elixir),
 • Przelewy zagraniczne/walutowe w trybie pilnym i ekspresowym,
 • Opcja kosztowa OUR,
 • Przelewy zagraniczne/walutowe oraz operacje kartowe poza Państwa Członkowskie,
 • Płatności telefonem za pomocą usług Google Pay i Apple Pay.

Jeśli rozważamy założenie podstawowego rachunku płatniczego, konieczna dokładna analiza dostępnych ofert. Może się bowiem okazać, że darmowe konto bankowe wcale nie będzie dla nas najlepsze.

Do kogo skierowany jest podstawowy rachunek płatniczy?

Z założenia, podstawowy rachunek płatniczy jest produktem skierowanym do osób, które dotąd nie miały konta w banku i nie korzystały ze związanych z nim usług i udogodnień. Nowa oferta powstała aby nakłonić do założenia konta seniorów oraz osoby, które wcześniej nie robiły tego ze względu na opłaty za korzystanie z tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Co ważne, rachunek może być przypisany do wyłącznie jednego klienta, a zatem nie mamy szans na wspólne konto bankowe ze współmałżonkiem. W praktyce podstawowy rachunek płatniczy może założyć każda osoba, która w chwili składania wniosku nie posiada innego konta prowadzonego w polskiej walucie. Wnioskujący mogą natomiast posiadać konto walutowe czy konto w innym kraju. Wystarczy zatem wiedzieć jak zamknąć konto bankowe, które już posiadamy i chwilę później będziemy mogli złożyć wniosek o założenie konta za 0 zł w dowolnym banku (przepisy nie przewidują tu żadnego okresu karencji). Podstawowy rachunek płatniczy w SKOK mogą założyć natomiast wyłącznie osoby, które są już członkiem danej kasy.

Gdzie otworzyć darmowe konto bankowe PRP?

Darmowe konto bankowe PRP możemy otworzyć głównie w placówce banku. Jeśli jednak korzystaliśmy wcześniej z usług danej instytucji i posiadaliśmy tam ROR, wniosek o darmowe konto bankowe możemy złożyć przez internet lub przez infolinię, jeśli wybrany bank na to zezwala. Umowę do popisu dostarczy nam wtedy kurier. Bank może odrzucić nasz wniosek o otwarcie PRP w czterech sytuacjach:

 1. jeśli okaże się, że posiadamy już inne konto osobiste;
 2. jeśli bank ma przypuszczenia, że rachunek będzie służył do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 3. jeśli istnieje podejrzenie, że konto będzie zasilane środkami z działalności przestępczej;
 4. jeśli klient popełnił w przeszłości przestępstwo z wykorzystaniem rachunku płatniczego.

Podstawowy rachunek płatniczy musi zostać otwarty maksymalnie w 10 dni od złożenia i zaakceptowania wniosku. Jeśli w wyznaczonym terminie nie otworzymy rachunku, wniosek zostanie anulowany. Zgodnie z dyrektywą PAD, bank nie może żądać od posiadaczy PRP określonej kwoty miesięcznych wpływów na rachunek ani zmuszać ich do korzystania z dodatkowych produktów, np. ubezpieczeń. Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego musi być taki sam jak przy tradycyjnym ROR, czyli online i w placówkach stacjonarnych.


 1. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20112321377/T/D20111377L.pdf

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5