Spread przy kredycie walutowym
ofin.plKredyt walutowySpread walutowy - co to jest i jak go obliczyć?

Spread walutowy - co to jest i jak go obliczyć?

Spread walutowy, czyli różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży pary walutowej, stanowi kluczowy element na międzynarodowym rynku finansowym Forex. Kursy wymiany prezentowane są poprzez pary walutowe, takie jak GBP/PLN czy EUR/PLN. Spread może być stały lub zmienny, przy czym stały spread utrzymuje się na stałym poziomie niezależnie od rynkowych warunków, a zmienny uwzględnia zmienność sytuacji walutowej. Rozwinięcie rynków, obroty oraz polityczna i ekonomiczna stabilność państw wpływają na spread walutowy. Ryzyko polityczne i ekonomiczne w niezabezpieczonych państwach prowadzi do większego ryzyka kursowego i inflacji, co z kolei podnosi wartość spreadu. Wolumen handlowy wpływa na płynność rynku i może obniżać spread w przypadku większych obrotów. Natomiast niestabilność walut, brak odpowiedniej polityki pieniężnej i działalności banku centralnego prowadzą do większej zmienności wartości walut i zazwyczaj zwiększają spread.

Spread walutowy - definicja i rodzaje

Spread walutowy to różnica między ceną zakupu (ask) a ceną sprzedaży (bid) danej pary walutowej na rynku walutowym (Forex). Jest to podstawowy wskaźnik, który określa koszty transakcji oraz potencjalny zysk lub stratę inwestora. Ceny na międzynarodowym rynku finansowym Forex prezentowane są poprzez pary walutowe lub kursy wymiany. Spread walutowy odnosi się do różnicy między ceną kupna a sprzedaży dla danej pary walutowej, którą na pewno każdy widział w kantorach internetowych, np. GBP/PLN czy EUR/PLN. Cena kupna to tzw. BID, a cena sprzedaży waluty ASK. Warto zapamiętać te dwa pojęcia, ponieważ będą potrzebne do wyliczenia spreadu walutowego. Ponadto istnieją dwa główne rodzaje spreadu: stały i zmienny. Ten pierwszy obejmuje różnicę między cenami ASK i BID, która jest utrzymywana na tym samym poziomie, bez względu na warunki panujące na rynku. Drugi typ natomiast uwzględnia zmienną sytuację rynku walutowego. Nieco lepiej odzwierciedla rzeczywistość, ale z drugiej strony jest mniej pewny, co utrudnia utworzenie efektywnej strategii rynkowej. Na rynku Forex wartość danej waluty wyrażona jest poprzez tzw. PIP (percentage in point), czyli minimalną jednostkę kursu walutowego. Większość jednostek pieniężnych przedstawionych jest do czterech miejsc po przecinku. W taki sposób ukazywane są także kursy widoczne w wielu kantorach online.

Czynniki wpływające na jego wysokość spreadu walutowego

Istnieje wiele różnorodnych czynników, które wpływają na spread walutowy decyduje o jego ostatecznej wysokości, a trzy najważniejsze z nich to:

  • Ryzyko ekonomiczne i polityczne – nie od dziś wiadomo, że niestabilność źle wpływa na finanse. Co za tym idzie, państwa w których sytuacja polityczna i ekonomiczna jest mało stabilna, ryzyko kursowe jest większe (wtedy też zazwyczaj można się spotkać z wysoką inflacją oraz brakiem zdyscyplinowanego podejścia do działań z zakresu polityki pieniężnej). Wszystko to zwiększa wartość spreadu. Dlaczego? Inwestorzy niechętnie będą zainteresowani handlem walutami ze względu na zbyt duże ryzyko takich działań, a jeśli już będą one sprzedawane, to po zawyżonych cenach. Po drugiej stronie znajdą się kupcy, którzy będą szukać niskich stawek za waluty, aby zrekompensować ryzyko.
  • Wielkość obrotów (wolumen handlowy) – kiedy obroty na rynku finansowym są większe, to w większości przypadków oznacza to wysoki stopień jego płynności, co świadczy o niższym spreadzie. Kiedy dochodzi do stopniowego obniżania się tej wartości, zmniejsza się także różnica między wyceną waluty przez kupującego a sprzedającego. Pozwala to na łatwiejsze znalezienie kupca i dokonanie transakcji. Z drugiej strony duża rozbieżność pomiędzy wycenami kupujących i sprzedających sugeruje, że spread jest stosunkowo wysoki. Takie zjawisko ostatecznie prowadzi do jeszcze większego zmniejszenia wolumenów handlowych, a koło się zamyka.
  • Zmienność wartości jednostek pieniężnych – jeśli dana waluta nie jest wspierana poprzez odpowiednią politykę pieniężną oraz stabilną działalność banku centralnego (w Polsce NBP), to jest wtedy dużo bardziej podatna na zmiany wartości. Zazwyczaj skutkiem takiej niestabilności jest podniesienie cen sprzedaży, co naturalnie przyczynia się do wzrostu spreadu walutowego.

Każdy kupiec powinien więc zwracać dużą uwagę na powyższe czynniki. Największe powodzenie strategii rynkowych możliwe jest tylko przy wykorzystaniu jak największej liczby zmiennych określających sytuację na danym rynku finansowym. Dodatkowo sukces może przynieść umiejętność płynnego dostosowywania i zmiany wdrażanego planu w reakcji na możliwe przeobrażanie się uwarunkowań konkretnego środowiska. A jeśli po prostu wymieniamy walutę, możemy całkowicie uniknąć spreadu. Niektóre kantory internetowe oferują transakcje społecznościowe eliminujące nie tylko tę wartość ale również udział pośredników.

Jak obliczyć spread walutowy?

Obliczenie spreadu walutowego jest trudne tylko z pozoru. Jedyne dane które potrzebujemy, aby oszacować żądaną wartość to:

  • cena BID - oznacza najwyższą cenę którą inwestor może zapłacić za daną walutę,
  • cena ASK - odnosi się do najniższej ceny, za którą sprzedający zgodzi się sprzedać konkretną jednostkę pieniężną.

Gdy już dysponujemy powyższymi danymi, możemy przejść do obliczeń. Aby wyliczyć spread, wystarczy podzielić różnicę między ceną ASK a ceną BID i wynik podzielić przez wartość ceny ASK. Następnie otrzymaną liczbę mnożymy przez 100. Otrzymany wynik powinien być przedstawiony w procentach. Całość można zapisać za pomocą poniższego równania.

Wzór na obliczenie spreadu walutowego

cena ASK – cena BID ––––––––––––––––– x 100 = SPREAD (wyrażony w proc.)

cena ASK

Co daje wyliczenie spreadu walutowego? Dzięki temu inwestorzy mogą wykorzystywać wyceny danej waluty od różnych podmiotów i czerpać zysk z różnic między nimi. Za pomocą danych dotyczących ceny ASK oraz ceny BID możemy także oszacować średni spread, czyli prawdopodobną wartość, dla której dojdzie do transakcji. Aby to obliczyć, należy dodać BID oraz ASK i podzielić wynik przez 2.

Dlaczego spread walutowy jest ważny?

Znajomość spreadu walutowego to sprawa kluczowa, jeśli chcemy działać na rynku finansowym. Bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie określić, jakie koszty ponosimy na skutek kupna lub sprzedaży danej waluty. Spread walutowy może się przydać nie tylko wtedy, kiedy działamy na rynku Forex, ale także przy porównywaniu kursów ofert różnych portali wymiany walut. Dzięki temu nawet “zwyczajne” wymienienie pieniędzy może stać się po prostu bardziej opłacalne. Z tym pojęciem powinny się także zapoznać osoby posiadające zobowiązania finansowe w obcych walutach. Spread ma przecież wpływ na wysokość kredytu walutowego, warto więc posiadać wiedzę na temat jego funkcjonowania, aby wydać mniej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5