Cesja kredytu hipotecznego
ofin.plKredyty hipoteczneCesja kredytu hipotecznego

Cesja kredytu hipotecznego

Cesja umożliwia kredytobiorcy przeniesienie kredytu na inną osobę. To rozwiązanie szczególnie sprawdza się w przypadku rozstania współkredytobiorców lub problemów finansowych czy nawet śmierci jednego z nich. By dokonać cesji trzeba złożyć odpowiedni wniosek i przygotować niezbędne dokumenty. Na przeniesienie kredytu zgodę muszą wyrazić wszystkie strony. Wyjaśniamy krok po kroku, jak przeprowadzić cesję kredytu hipotecznego.

Cesja kredytu hipotecznego - co to takiego?

Cesja kredytu hipotecznego to przeniesienie danego zobowiązania na inną osobę. Pierwotny kredytobiorca po dokonaniu cesji nie musi już spłacać kolejnych rat kredytu. Ten obowiązek ciąży wtedy na osobie, na którą przepisane zostało zobowiązanie. Na dokonanie cesji zgodę muszą wyrazić wszystkie strony.

Cesja kredytu hipotecznego - regulacja prawna

Pojęcie cesji w prawie definiują Kodeks cywilny oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece. To tam uregulowane są zasady przejmowania zobowiązań i relacje między wierzycielami a dłużnikami.

Kiedy możliwe jest przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę?

To, czy cesja kredytu hipotecznego jest możliwa, zależy od konkretnej sytuacji. Najczęściej dokonywana jest w jednym z trzech przypadków:

  • rozstania kredytobiorców
  • śmierci kredytobiorcy
  • problemów finansowych kredytobiorcy

Cesja kredytu hipotecznego a rozstanie kredytobiorców

Cesja kredytu hipotecznego najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku par, a dokładniej rozstania kredytobiorców. W momencie rozstania teoretycznie pojawia się problem: co zrobić ze wspólnym kredytem po rozwodzie? Rozwiązaniem jest właśnie cesja i przeniesienie zobowiązania na jedną osobę. Wtedy para przestaje być związana kredytem i nie musi spłacać go razem. Warto mieć na uwadze, że dotyczy to nie tylko małżeństw, ale i nieformalnych relacji.

Cesja kredytu hipotecznego a śmierć kredytobiorcy

Do cesji może dojść także w sytuacji, w której kredytobiorca umrze. W takich sytuacjach możliwe jest przepisanie kredytu hipotecznego np. na członka rodziny. Ten natomiast przejmując zobowiązanie kontynuuje jego spłatę.

Cesja kredytu hipotecznego a problemy finansowe kredytobiorcy

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat. Przy podpisywaniu umowy kredytowej nie zawsze da się przewidzieć, jaką sytuację finansową będzie się miało w przyszłości. Może okazać się, że pogorszy się ona do tego stopnia, że dalsze spłacanie rat stanie się niemożliwe. Wtedy warto pomyśleć o przeniesieniu zobowiązania na inną osobę.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia cesji kredytu hipotecznego

By przeprowadzić cesję kredytu hipotecznego potrzebna jest przede wszystkim zawarta z bankiem umowa kredytu. Kredytobiorca oraz osoba, na którą przepisywane jest zobowiązanie muszą przygotować także dowody tożsamości. Tak, jak w przypadku ubiegania się o kredyt, niezbędne jest również wykazanie zdolności kredytowej. Trzeba więc przygotować odpowiednie dokumenty, jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu. Bank może wymagać też dokumentów dotyczących nieruchomości - odpisu z księgi wieczystej czy aktu notarialnego.

Koszt cesji kredytu hipotecznego

Koszt cesji kredytu hipotecznego może być różny. Nie ma bowiem jednej określonej stawki opłaty. Każdy bank ustala tę kwotę osobno. Zazwyczaj jednak przeniesienie kredytu na inną osobę to koszt w granicach kilkuset złotych.

Etapy procesu przeniesienia kredytu hipotecznego na inna osobę

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia cesji jest porozumienie się kredytobiorcy z osobą, na którą przenoszone jest zobowiązanie. Wszystkie strony muszą wyrazić zgodę, dlatego dobrze jest już na starcie upewnić się, że nie będzie pod tym względem problemów. Następnie trzeba wypełnić wniosek, którego formularz dostępny jest w banku. To ważne, by wszystkie informacje w nim zawarte były poprawne i zgodne z prawdą. Na etapie składania wniosku warto także zadbać o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, o których można przeczytać wyżej.

Bank zweryfikuje wniosek i podejmie decyzję. Jeśli będzie pozytywna, cesja następuje po podpisaniu przez wszystkie strony aneksu do umowy. Zawiera on informacje zarówno o kredytobiorcach, jak i samym zobowiązaniu.

Podsumowanie najważniejszych informacji o cesji kredytu hipotecznego

Cesja to rozwiązanie dobre w sytuacjach, kiedy z jakiegoś powodu potrzebne jest przeniesienie kredytu na inną osobę. Zgodę muszą wyrazić na nią wszystkie strony. By dokonać przeniesienia trzeba złożyć wniosek i poczekać na decyzję banku. Cesja wiąże się również z kosztami, choć z reguły są one stosunkowo nieduże.

 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190147

 

Często zadawane pytania

Czy można dokonać cesji kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich?
Tak, dokonanie cesji kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich jest możliwe.
Czy możliwa jest cesja kredytu hipotecznego podczas sprzedaży nieruchomości?
Nie, przy sprzedaży nieruchomości nie dokonuje się cesji. Kredytobiorca może ją sprzedać, jednak nie może przenieść zobowiązania na kupującego.
Czy możliwe jest dokonanie cesji kredytu gotówkowego?
Tak, cesja kredytu gotówkowego jest możliwa.
Ile trwa cesja kredytu hipotecznego?
Może to być nawet kilka tygodni. To, ile czasu zajmie przeprowadzenie cesji zależy od konkretnego przypadku. Bank musi dokładnie przeanalizować sytuację, a cały proces może się wydłużyć, jeśli np. pojawią się braki w dokumentach.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5