Księga Wieczysta - wszystko co trzeba wiedzieć
ofin.plKredyty hipoteczneKsięga Wieczysta - wszystko co trzeba wiedzieć

Księga Wieczysta - wszystko co trzeba wiedzieć

Księga Wieczysta to ważny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości. Księga Wieczysta do dokument fizyczny, ale można również uzyskać do niej dostęp zdalnie - w elektronicznym katalogu KW Ministerstwa Sprawiedliwości. Księgi wieczyste z racji swojego charakteru uznawane są za zgodne w zapisie ze stanem faktycznym i aktualizowane na bieżąco.Księga Wieczysta składa się z czterech działów, najważniejsze informacje przy ubieganiu się o kredyt są w działach trzecim i czwartym. W Księdze Wieczystej sprawdzimy dane nieruchomości, jej właściciela, ale również współwłasność, obciążenia, wierzytelności, czy zabezpieczenie hipoteczne. Księgi wieczyste prowadzone są dla każdej wyodrębnionej nieruchomości - działka, budynek, lokal w budynku, garaż. Numer KW można znaleźć w internecie po dokładnym adresie nieruchomości lub numerze działki. Nie znajdziemy numeru KW po nazwisku właściciela. Aby założyć Księgę Wieczystą wystarczy odpowiedni wniosek i dokumenty przedłożyć w Sądzie Rejonowym odpowiednim dla adresu nieruchomości. Założenie KW kosztuje około 300 złotych, lub 500 złotych, jeśli zlecimy to notariuszowi. Do sprawdzenia Księgi Wieczystej wystarczy jej numer. Możliwość sprawdzenia Księgi Wieczystej jest nieodpłatna. Aby usunąć hipotekę z Księgi Wieczystej potrzebne będą dokumenty z banku i wizyta w Sądzie Rejonowym. Koszt usunięcia wpisu to około 100 złotych.

Księga wieczysta - co to takiego?

Księga Wieczysta to dokument potwierdzający stan prawny wyodrębnionej nieruchomości. Stanowi swoistą metrykę danej nieruchomości, określając dokładnie wszystkie parametry, od adresu, powierzchni, przeznaczenia, po właścicieli, czy ciążące na nieruchomości zadłużenia lub współwłasność. Księgi Wieczyste znaleźć można w sądzie rejonowym odpowiednim dla adresu nieruchomości, lub sprawdzić w katalogu online Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elektroniczne księgi wieczyste - co to takiego?

Elektroniczne Księgi Wieczyste, to Księgi Wieczyste przeniesione cyfrowo i dostępne online. Elektroniczną Księgę Wieczystą znajdziemy w internetowym katalogu Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam, posiadając numer KW można bez trudu odnaleźć stosowny dokument i zweryfikować znajdujące się w nim zapisy bez konieczności wychodzenia z domu. Faktem jest, że Elektroniczne KW sprawdzimy jedynie posiadając numer KW. Nie ma możliwości znaleźć KW po nazwisku właściciela.

Zasady ksiąg wieczystych

Z racji urzędowego charakteru Księga Wieczysta jest oficjalnym i wiarygodnym źródłem informacji o nieruchomości, a dodatkową gwarancją rzetelności Ksiąg Wieczystych jest sposób ich prowadzenia, oparty na dwóch zasadach:

 • Zasada domniemania zgodności wpisów KW ze stanem faktycznym, oraz
 • Zasada rękojmi wiary publicznej KW - oznacza, że w przypadku gdy stan faktyczny różni się z wpisem do KW, potencjalny nabywca ma prawo powołać się na zapisy w KW.

Jak podzielone są księgi wieczyste?

Księga Wieczysta jest dokumentem, który przyjmuje formę tabeli. W niej zamieszczane są wszystkie informacje związane z daną nieruchomością. Jednak nie wszystko wpisywane jest w tę samą rubrykę. Księga Wieczysta składa się z 4 działów, a każdy dział zawiera inne, niezbędne informacje:

 1. Dział I - w tym miejscu znajdują się podstawowe informacje dotyczące nieruchomości. Tutaj znajdziemy numer działki, rodzaj nieruchomości, jej przeznaczenie, a także adres.
 2. Dział II - tutaj znajdują się informacje na temat aktualnego właściciela, czy współwłaścicieli, tudzież informacje o prawie wieczystego użytkowania.
 3. Dział III - ten dział zawiera informacje na temat wszystkich ewentualnych obciążeń na nieruchomości z wyjątkiem obciążenia hipotecznego. W dziale trzecim znajdziemy, jeśli ciążą na nieruchomości - służebność gruntową lub przemysłową, egzekucje komornicze, inne prawa i roszczenia, jak prawo pierwokupu, dożywocia, dzierżawy, najmu.
 4. Dział IV - ostatni dział przeznaczony jest dla hipoteki, czyli jest najważniejszy z punktu widzenia nabywcy i banku udzielającego kredytu hipotecznego. W dziale czwartym znajdziemy informacje o potencjalnych istniejących obciążeniach z tytułu hipoteki. Znajdziemy informacje kiedy hipotekę nałożono, kiedy zostanie zdjęta, kiedy zostanie spłacony kredyt, na jaką był zaciągnięty kwotę, a także informacje o wierzycielu hipotecznym, najczęściej będzie to bank kredytujący zakup.

Co można sprawdzić w księdze wieczystej?<?h2>

Księga Wieczysta jest dokumentem niezwykle ważnym dla przyszłego nabywcy, który stara się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. W KW znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje związane z konkretną nieruchomością - od adresu nieruchomości, po ciążące na niej roszczenia. Do najistotniejszych informacji zawartych w Księdze Wieczystej należą jednak nieco inne dane. Bank będzie interesować kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości, gdzie jest położona, jaka ma powierzchnię i przeznaczenie, a przede wszystkim, czy nieruchomość jest obciążona na rzecz osób trzecich, lub banku.

Dla jakich nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste?

Księgę Wieczystą można założyć dla każdej wyodrębnionej nieruchomości, tak więc KW założyć można dla nieruchomości takich jak:

 • Grunty - działka jako odrębna nieruchomość,
 • Cały budynek - jeśli jest przedmiotem odrębnego prawa własności,
 • Lokal użytkowy lub mieszkanie - wyodrębnione jako elementy większej nieruchomości,
 • Garaż - jeżeli jest wyodrębniony jako oddzielny lokal i nie przylega do reszty budynku..

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Znalezienie numeru Księgi Wieczystej, jak się okazuje, jest wyjątkowo proste. Konieczna jest jednak znajomość dokładnego adresu nieruchomości. Posiadając tę informację należy udać się w jedno z dwóch miejsc -

 • Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - na miejscu wybrać dział odpowiedni dla lokalizacji nieruchomości, tam ustnie, lub pisemnie, złożyć wniosek - prośbę o ustalenie czy nieruchomość posiada KW. Jeżeli istnieje stosowna KW, jej numer zostanie dostarczony wraz z odpowiedzią,
 • Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego - na miejscu wybrać dział odpowiedni dla lokalizacji nieruchomości, tam ustnie, lub pisemnie, złożyć wniosek - prośbę o ustalenie czy nieruchomość posiada KW. Jeżeli istnieje stosowna KW, jej numer zostanie dostarczony wraz z odpowiedzią.

Posiadając numer KW, możemy od razu poprosić o sprawdzenie danej Księgi Wieczystej, jeżeli jesteśmy w Sądzie Rejonowym. Należy pamiętać, że Sąd Rejonowy musi odpowiadać lokalizacji nieruchomości.

Numer księgi wieczystej po adresie

Numer KW można uzyskać po adresie nieruchomości osobiście w Sądzie Rejonowym lub w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, lub online, poprzez witrynę internetową pozwalającą na wyszukiwanie Ksiąg Wieczystych po numerze KW lub właśnie adresie nieruchomości.

Numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela

Nie istnieje możliwość wyszukania numeru Księgi Wieczystej po nazwisku właściciela nieruchomości, ponieważ są to dane poufne.

Numer księgi wieczystej po numerze działki

Posiadając numer działki, można uzyskać jej numer składając stosowny wniosek w Sądzie Rejonowym odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości. Tam prosimy o sprawdzenie, czy istnieje KW danej działki, a jeśli istnieje, wraz z informacją otrzymamy numer KW.

Jak założyć księgę wieczystą w 3 krokach?

 1. Upewnij się, czy nieruchomość posiada Księgę Wieczystą.
 2. Złóż wniosek KW-ZAL i dokumenty w Sądzie Rejonowym.
 3. Podpisz założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości.

Pierwszym krokiem do założenia Księgi Wieczystej dla nieruchomości powinno być upewnienie się, że ta już nie istnieje. Jeśli nieruchomość jest nowo powstała, nowy budynek, nowo wydzierżawiony lokal czy działka, nie ma on jeszcze Księgi Wieczystej. Jednak starsze nieruchomości mogły już posiadać KW. Oczywiście w wyniku różnych perturbacji, dokumenty mogły się zagubić lub ulec zniszczeniu. Dlatego warto w pierwszej kolejności upewnić się, czy istnieje już KW dla nieruchomości. Jeśli nie, można złożyć wniosek.

Wniosek składamy w Sądzie Rejonowym, odpowiednim dla adresu nieruchomości. Prawo do złożenia wniosku ma właściciel, współwłaściciel lub pełnomocnik. Druk do złożenia to wniosek KW-ZAL. Wypełniony należy złożyć w sądzie, wraz ze stosownymi dokumentami. Najważniejszym z nich jest poświadczenie własności. Do tego celu wykorzystać można złożyć akt notarialny, postanowienie sądowe lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej w przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego. W zależności od stanu prawnego nieruchomości, potencjalnych obciążeń, dzierżaw, wierzytelności, czy zabezpieczenia hipotecznego, trzeba stosowne dokumenty załączyć poświadczeniem własności i wnioskiem.

Na podstawie załączonych dokumentów, urzędnik sądowy utworzy Księgę Wieczystą, którą opatrzy odpowiednimi wpisami w odpowiednich działach. Naszym zadaniem pozostanie jedynie sprawdzenie, czy wszystko się zgadza i poświadczenie podpisem stanu KW ze stanem faktycznym. Całość formalności związanych z założeniem KW można również zlecić notariuszowi.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Założenie Księgi Wieczystej, choć łatwe nie jest darmowe. Z racji faktu, że KW założyć możemy w Sądzie Rejonowym, przyjdzie nam ponieśc koszt sądowy za założenie samej Księgi Wieczystej - kwota to około 200 złotych, oraz koszt wpisu do KW - kolejne 100 złotych. Jeżeli KW zakładać będzie w naszym imieniu notariusz, to przyjdzie nam również ponieść opłatę z tytułu taksy notarialnej, czyli wynagrodzenie dla notariusza - następne 200 złotych.

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Aby sprawdzić Księgę Wieczystą niezbędny jest numer KW. Uzyskać można go od aktualnego właściciela nieruchomości, zakładając, że dla danej nieruchomości istnieje ju Księga Wieczysta i właściciel zna jej numer. Z numerem KW należy udać się do Sądu Rejonowego odpowiedniego dla lokalizacji nieruchomości. Tam, z numerem KW możemy uzyskać dostęp do zapisów w Księdze Wieczystej. Nie potrzeba nic więcej, sam numer KW jest wystarczającą informacją, umożliwiającą przejrzenie Księgi Wieczystej.

Ile kosztuje sprawdzenie księgi wieczystej?

Sprawdzenie Księgi Wieczystej nie jest płatne. Konieczne jest posiadanie jedynie numeru KW, aby odnaleźć odpowiednią Księgę. Za dostęp do niej i sprawdzenie informacjie nie musimy zapłacić nawet złotówki.

Jak wyczyścić księgę wieczystą?

Wyczyszczenie Księgi Wieczystej oznacza wykreślenie obciążenia hipotecznego z Księgi Wieczystej. Aby to zrobić konieczne jest całkowite spłacenie kredytu. Po tym należy udać się do banku po twz. kwit mazalny, czyli dokument, w którym bank potwierdza, że kredyt jest w całości spłacony, a nieruchomość nie musi już stanowić zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku. Z tym należy udać się do Sądu Rejonowego gdzie znajduje się Księga Wieczysta nieruchomości. Potrzebne jest również poświadczenie własności nieruchomości, a wszystkich czynności dokonać może jedynie właściciel, współwłaściciel lub pełnomocnik.

Ile kosztuje wyczyszczenie księgi wieczystej?

Wyczyszczenie Księgi Wieczystej wiążę się z koniecznością uiszczenia niewielkiej opłaty w wysokości 100 złotych.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat ksiąg wieczystych

Księga Wieczysta to bardzo ważny dokument stanowiący metrykę nieruchomości. Dokument ten przede wszystkim istotny jest przy transakcjach kupna sprzedaży, a przede wszystkim w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. KW to dla banku, jak i dla nabywcy, cenne źródło informacji o nieruchomości, która będzie kupowana oraz może być potencjalnym zabezpieczeniem hipotecznym. Nie ma obowiązku zakładania KW, ale gdy już taka powstanie, należy pilnować na bieżąco zgodności zapisów KW ze stanem faktycznym. Aby zyskać dostęp do zapisów w Księdze Wieczystej, wystarczy uzyskać numer KW od właściciela nieruchomości, a z nim udać się do Sądu Rejonowego.

Często zadawane pytania

Czy księga wieczysta jest obowiązkowa?
Nie. Nie ma prawnego obowiązku zakładania Księgi Wieczystej.
Czy można pobrać księgę wieczystą za darmo?
Tak, posiadając numer KW można sięgnąć do zasobów internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i uzyskać zdalny dostęp do interesującego nas dokumentu.
Czy w akcie notarialnym jest numer księgi wieczystej?
Tak, można znaleźć numer Księgi Wieczystej na akcie notarialnym.
Kto dokonuje wpisu do księgi wieczystej?
Wpisu do Księgi Wieczystej dokonuje właściciel nieruchomości, współwłaściciel lub pełnomocnik.
Czy właściciel ma prawo podać numer księgi wieczystej?
Przede wszystkim właściciel decyduje komu da numer KW.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5