Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego - najważniejsze informacje
ofin.plKredyty hipoteczneWypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego - najważniejsze informacje

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego - co to takiego?

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego jest formą rozwiązania umowy kredytowej, w wyniku której kredytobiorca musi spłacić całość zobowiązania w bardzo krótkim czasie. Wypowiedzenie umowy kredytowej występuje w wyniku niedotrzymania jej warunków, a więc zaleganiu z płatnością rat. Ma na celu jej prędkie zakończenie, dzięki czemu bank może odzyskać pieniądze lub zgłosić do sądu prośbę o egzekucję komorniczą.

Podstawa prawna wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego

Podstawą prawą do wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego jest artykuł 75. prawa bankowego. W swoim pierwszmy punkcie, oznajmia on:

W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu, o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej.

Zgodnie z prawem, termin wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego wynosi:

  • 30 dni w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu.
  • 7 dni, jeżeli wypowiedzenie umowy ma związek z zagrożeniem upadłościowym klienta.

Bank nie może wypowiedzieć umowy, jeżeli zgodził się na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego, tak długo, jak jest on rzetelnie realizowany.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Banki wypowiadają umowy kredytowe z sześciu powodów:

  • Klient nie spłaca rat kredytu.
  • Klient utracił zdolność kredytową.
  • Klient nie spełnia warunków umowy.
  • Zabezpieczenie kredytu straciło znaczną część swojej wartości.
  • Klient okłamał bank w procesie wnioskowania o kredyt, podając fałszywe informacje.
  • Kwota kredytu bądź jej część została wykorzystana niezgodnie z warunkami umowy.

Wszystkie te powody są w ten czy inny sposób związane z nie spełnianiem warunków umowy. Zdolność kredytowa jest podstawą udzielenia kredytu. Jeżeli w trakcie spłaty zobowiązania weźmiemy inne pożyczki, utracimy pracę, lub w inny sposób znacznie zmaleją nasze dochody, bank może wypowiedzieć umowę z obawy o bankructwo klienta. Tym samym, jeżeli okłamiemy bank w sprawie naszych dochodów lub zatrudnienia, może on wypowiedzieć umowę. W przypadku kredytów hipotecznych, bank może rozważać wypowiedzenie również, gdy zmaleje wartość nieruchomości, ponieważ stanowi ona zabezpieczenie kredytu.

Po jakim czasie bank wypowiada umowę kredytu hipotecznego?

Bank nie wypowie umowy kredytowej od razu. W prawie nie ma wskazówek, po jakim czasie od złamania umowy bank może wypowiedzieć kredyt. Instytucję ogranicza jednak prawo odnośnie do zasad współżycia społecznego. Powołując się na artykuł piąty kodeksu cywilnego, sądy uniemożliwiały w przeszłości bankom wypowiedzenie umowy przy zaległościach w spłacie jeden lub półtorej raty.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym z 22 lipca 2017 roku, bank jest zobowiązany do podjęcia próby restrukturyzacji zadłużenia. Wykazując tego typu starania do rozwiązania sytuacji, bank nabywa możliwość wypowiedzenia umowy bez ryzyka cofnięcia decyzji przez sąd.

W jaki sposób bank wypowiada umowę kredytu hipotecznego?

Bank wypowiada umowę, dostarczając klientowi pisemne wypowiedzenie. Treść tekstu powinna być klarowna i zawierać wszelkie niezbędne informacje na temat przebiegu wypowiedzenia. Banki mogą dostarczyć również warunkowe wypowiedzenie umowy, czyli wiadomość z prośbą o uregulowanie zaległości w spłacie z informacją, że jeżeli ta nie zostanie dokonana w terminie, dokument należy traktować jako wypowiedzenie umowy. Niektóre sądy nie są jednak zadowolone z tego typu rozwiązania, domagając się od banków złożenia jednoznacznego wypowiedzenia.

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego przez bank?

W konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty pozostałej kwoty kredytu przed upływem okresu wypowiedzenia, czyli zwykle 30 dni.

Po upływie okresu wypowiedzenia bank nabywa prawo do windykacji zobowiązania oraz możliwość zgłoszenia sprawy do sądu celem przeprowadzenia zajęcia komorniczego. W przpyadku kredytów hipotecznych, komornik może sprzedać nieruchomość będącą zabezpieczeniem zobowiązania, aby pokryć koszty zadłużenia.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego?

Tak. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia bank może z niego zrezygnować. Może to mieć miejsce w związku np. z ustaleniem restrukturyzacji kredytu. Bank musi jednak wyrazić zgodę na inne rozwiązanie sprawy. Sąd może uznać wypowiedzenie kredytu za bezskuteczne, jeżeli zostały naruszone zasady współżycia społecznego.

Czym się różni wypowiedzenie umowy kredytu od odstąpienia od umowy?

Odstąpienie od umowy jest jej przerwaniem przez klienta, a nie bank. Klient może odstąpić od umowy kredytowej w ciągu dwóch tygodni od jej zawarcia, w przypadku czego musi zwrócić otrzymaną kwotę bez żadnych dodatkowych opłat. Prowadzi to do sytuacji, w której umowa efektywnie nie została zawarta.

Wypowiedzenie umowy jest przeprowadzane przez bank i nie odwołuje ono jej zawarcia. Klient wciąż musi zwrócić pożyczoną kwotę, jak i należne odsetki i prowizje. Jednocześnie wypowiedzenie umowy kredytowej nie jest natychmiastowe, odbywając się okresie minimum 30 dni dla większości spraw.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego jest konsekwencją złamania warunków umowy kredytowej lub utraty zdolności finansowej do jego spłaty. W wyniku wypowiedzenia umowy, kredytobiorca musi spłacić zobowiązanie w zaledwie 30 dni, lub liczyć się z ryzykiem egzekucji komorniczej. Jest to dość ponury scenariusz, nie należy się go jednak nadmiernie obawiać. W większości sytuacji wypowiedzenie umowy jest niepraktycznym sposobem na odzyskanie należności, przez co banki często szukają innych rozwiązań.

Jeżeli zaczniesz napotykać trudności w spłacie zobowiązania, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim kredytodawcą i przedyskutuj zmianę warunków, aby uniknąć tego typu nieprzyjemności. Z drugiej strony, jeżeli już dotknie cię taka sytuacja, możesz szukać pomoc na drodze prawnej oraz w programie upadłości konsumenckiej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5