Upadłość konsumencka
ofin.plDługiUpadłość konsumencka - czym jest i kiedy możemy ją ogłosić?

Upadłość konsumencka - czym jest i kiedy możemy ją ogłosić?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna lub firma, która posiada zadłużenie, z którym nie może sobie poradzić. Aby ogłosić upadłość, zadłużenie nie może wynikać z niewłaściwego zarządzania finansami. Upadłość można ogłosić w wyniku niewypłacalności powstałej z powodów takich jak choroba, wypadek czy utrata pracy. Nie jest konieczne uzyskanie zgody wierzyciela, ale w trakcie procesu można z nim negocjować. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 6 miesięcy muszą najpierw zakończyć ją przed złożeniem wniosku. Po ogłoszeniu upadłości anulowane zostają również długi powstałe podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Aby ogłosić upadłość, należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Następnie sąd dokładnie analizuje wniosek i podejmuje decyzję. Przed ogłoszeniem upadłości warto podjąć próby porozumienia z wierzycielem. Proces upadłości może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, a jego przebieg zależy od liczby wierzycieli. Postępowanie sądu w sprawie upadłości może odbywać się na posiedzeniu jawnym lub rozprawie. W przypadku posiedzenia jawne obecność wnioskodawcy nie jest wymagana. Proces upadłościowy może mieć miejsce tylko raz na 10 lat.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika (osoby fizycznej), która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku dużego zadłużenia często jest to jedyna możliwość wyjścia ze spirali kredytowej. Jak należy ogłosić upadłość konsumencką?

 1. Składamy w sądzie odpowiedni wniosek, który jest szczegółowo analizowany;
 2. Jeśli nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona, sąd ogłosi naszą upadłość.

Pamiętaj, że upadłość powinna poprzedzić próba ugodowa z wierzycielem, bankiem czy komornikiem. Trudno określić, jak długo będzie trwał ten proces. Wszystko zależy od ilości wierzycieli, z którymi jako dłużnicy jesteśmy związani. Przyjmuje się jednak, że rozpatrzenie wniosku zadłużonego trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Konsekwencje niespłacenia pożyczek online mogą być przykre, dlatego należy pamiętać o tym, aby zawsze pożyczać odpowiedzialnie.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Każda osoba fizyczna lub firma, która posiada na swoim koncie zadłużenie, z którym nie jest w stanie sobie poradzić może ogłosić upadłość konsumencką. Co ważne, zadłużenie to nie może powstać z naszej winy, czyli np. wtedy, gdy nieodpowiedzialnie pożyczyliśmy i przerósł nas koszt kredytu. Oznacza to, że sąd pozytywnie rozpatrzy tylko te sprawy, które dotyczą niewypłacalności powstałej np. wskutek choroby, wypadku czy utraty pracy. Informacje te zostaną dokładnie zweryfikowane. Zanim ogłosisz upadłość spróbuj odroczyć spłatę kredytu na pewien okres. Jeśli staniesz na nogi, zaczniesz spłącać swoje zobowiązania. Nie potrzebujemy pozwolenia wierzyciela, aby ogłosić upadłość. W trakcie procesu będziemy mogli się jednak z nim kontaktować w celu przeprowadzenia negocjacji. Ważne: upadłości nie może ogłosić osoba, która na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy posiadała lub prowadzi działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności musi ją zamknąć, aby stać się konsumentem. Następnie może złożyć odpowiedni wniosek. Pamiętajmy, że po pozytywnym rozpatrzeniu naszej sprawy, oddłużamy się nie tylko z długów prywatnych. Anulowane zostaną także długi powstałe podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy sporządzić specjalny wniosek. Dokument należy skierować do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Adres placówek zajmujących się upadłością majątku znajdziemy w internecie. Koszt złożenia dokumentów to ok. 30 zł. Dodatkowymi opłatami są: opłata skarbowa czy pełnomocnictwo (ok. 20 zł). Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o upadłość konsumencką?

 • nasze dane;
 • dane sądu, do którego zgłaszamy sprawę;
 • informacje o naszym zadłużeniu;
 • prośba dotycząca zgody na ogłoszenie upadłości;
 • data i miejsce sporządzenia wniosku;
 • podpis;
 • załączniki.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, dojdzie do zajęcia komorniczego, a następnie licytacji majątku dłużnika. Warto wiedzieć, ile może zabrać egzekutor w postępowaniu egzekucyjnym. W skład majątku pożądanego przez komornika wchodzą wszystkie przedmioty posiadające wartość rynkową. Pamiętajmy, że majątek współmałżonka znajdujący się np. na wspólnym koncie bankowym również wchodzi w skład “masy upadłościowej”. Jeśli zdecydujemy się więc na ogłoszenie upadłości, zmianie ulegnie zdolność finansowa całej rodziny. Możemy mieć więc trudność z uzyskaniem np. pożyczki długoterminowej. Co ważne, proces upadłościowy może mieć miejsce raz na 10 lat.

Postępowanie sądu w sprawie upadłości: posiedzenie jawne czy rozprawa?

Postępowanie sądu w sprawie upadłości może być postępowaniem dowodowym w naszej sprawie na posiedzeniu jawnym lub rozprawie. W przypadku pierwszej opcji nasza obecność w sądzie nie jest konieczna. Sąd po analizie naszego wniosku wyda stosowne oświadczenie, w którym albo ogłosi upadłość konsumencką, albo oddali nasz wniosek. W drugim przypadku zostaniemy wezwani na salę sądową i weryfikacja wniosku odbędzie się w naszej obecności.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką?

Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką w sytuacji gdy majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Oznacza to, że nasz wniosek o upadłość konsumencką nie zawsze zostanie rozpatrzony pozytywnie. W jakich sytuacjach nasze podanie może zostać oddalone? Sąd nie rozpatrzy naszej prośby, jeśli długi widoczne na naszym koncie powstały z naszej winy (wskutek niedbalstwa czy umyślnego działania). Drugim powodem, przez który nie otrzymamy zgody na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, są błędy we wniosku. Sąd bardzo dokładnie sprawdza podane w nim informacje. Jeśli okaże się, że któraś z nich jest nieprawdziwa lub niezupełna, nasza prośba zostanie oddalona. A czy za zadłużenie można iść do więzienia lub zostać pozbawionym wolności? Na upadłość konsumencką nie możemy liczyć również wtedy, gdy w okresie dziesięciu lat od przedstawienia wniosku nie złożyliśmy stosownych dokumentów upadłościowych (mimo takiego obowiązku). Sąd nie pozwoli nam na ogłoszenie niewypłacalności także wtedy, gdy:

 • ustalony dla nas plan spłaty długu został uchylony ze względu na nieregulowanie przez nas płatności;
 • nasza czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • w stosunku do nas prowadzono już postępowanie upadłościowe i umorzono dług w całości lub jego część.

Jeśli nasz wniosek zostanie oddalony, możemy złożyć stosowne zażalenie. Należy skierować je do sądu drugiej instancji. Czas na złożenie odpowiednich dokumentów wynosi tydzień i jest on liczony od momentu doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Koszt złożenia zażalenia wynosi 200 zł. Gdy tylko nasz wniosek zostanie uznany, powinniśmy zacząć budować na nowo historię kredytową. Możemy oczywiście sięgnąć po pożyczki bez BIK czy pożyczki dla zadłużonych, jednak wiarygodność finansowa to podstawa uzyskania finansowania dopasowanego do naszych indywidualnych potrzeb.

Komentarze

I
Opinia od:
Irena

Czy opinia była przydatna?

0
Upadłość nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jasne, że jest to jakieś wyjście, rozwiązanie, ale trzeba myśleć co dalej.2019-09-17 22:18:51
A
Opinia od:
Alan

Czy opinia była przydatna?

0
Ogłoszenie upadłości nie jest tanie! Do tego pełno jest firm, które za nie małe pieniądze chetnie w tym pomogą... tylko,że ktoś kto ogłasza upadłość rzadko kiedy ma kase by za takie usługi płacić! Ale jak to mówią- biednemu zawsze wiatr w oczy.2019-09-16 20:48:09
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5