Samodzielna windykacja długu 2024
ofin.plDługiSamodzielna windykacja - wszystko co trzeba wiedzieć

Samodzielna windykacja - wszystko co trzeba wiedzieć

Samodzielna windykacja to proces pozasądowy, w którym wierzyciel stara się odzyskać swoją należność od dłużnika, bez korzystania z pomocy specjalistycznych firm windykacyjnych. Jest to działanie, które wierzyciel podejmuje przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Proces ten często obejmuje takie działania jak wysyłanie monitów, wpisy do baz dłużników oraz próby nawiązania dialogu z dłużnikiem. Samodzielna windykacja staje się możliwa, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje swojego zobowiązania w określonym terminie. Jeśli jednak dłużnik spłaci swoje zaległości lub jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, samodzielna windykacja staje się niemożliwa. Chociaż samodzielne ściąganie długu jest tańsze niż korzystanie z usług firm windykacyjnych, to wiąże się z pewnymi ryzykami, takimi jak strata czasu czy potencjalne naruszenie praw dłużnika. Aby przeprowadzić skuteczną windykację, wierzyciel powinien postępować według pewnej procedury, której kroki obejmują m.in. regularne wysyłanie monitów, wezwanie do zapłaty czy wpis dłużnika do baz dłużników. Ważne jest również, aby wezwanie do zapłaty było jasne i zawierało wszystkie niezbędne informacje, takie jak kwota długu czy termin jego spłaty. W przypadku, gdy samodzielna windykacja nie przynosi pożądanych efektów, wierzyciel ma kilka opcji. Może np. skierować sprawę do sądu, spróbować sprzedać dług na giełdzie wierzytelności lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej. Samodzielna windykacja, mimo że jest tańsza, wymaga poświęcenia czasu oraz pewnej wiedzy z zakresu prawa i windykacji. W wielu przypadkach jest to jednak rozwiązanie warte rozważenia, zwłaszcza jeśli dług nie jest duży, a wierzyciel chce uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem firmy windykacyjnej.

Samodzielna windykacja — co to takiego i na czym polega?

Samodzielna windykacja to pozasądowy proces dochodzenia swojej należności od dłużnika. Innymi słowy, są to wszelkie działania podejmowane w celu nakłonienia dłużnika do uregulowania zaległego długu przed złożeniem pozwu bankowego w jego sprawie.

Samodzielne odzyskiwanie długu niczym nie odbiega od współpracy z wyspecjalizowaną firmą windykacyjną. Wierzyciel posiada zawsze te same prawa. Często samodzielna windykacja sprowadza się do monitów listowych, ponagleń, wpisu do BIK oraz prób rozmowy z dłużnikiem. Można posłużyć się również jedną z wielu platform internetowych dostarczających pożyteczne narzędzia do samotnej windykacji.

Kiedy można dokonać samodzielnej windykacji?

Samodzielnej windykacji można dokonać w chwili, gdy pożyczkobiorca nie spłaci raty zobowiązania w terminie określonym w umowie. Nie ma tu znaczenia, jak dawno powstał dług. Pożyczkobiorca złamał warunki umowy, dając nam prawo do dochodzenia naszej należności.

Kiedy nie można dokonać samodzielnej windykacji?

Samodzielnej windykacji nie można dokonać, gdy dłużnik ureguluje zaległość. W momencie, gdy bilans zobowiązania ponownie osiągnie stan, który jest zgodny z harmonogramem spłaty, wierzyciel traci prawo do windykacji. Zarazem, jeśli skierujemy sprawę do sądu i ten przydzieli komornika, nie możemy już podejmować się windykacji samodzielnej.

Kiedy warto samodzielnie ściągać dług?

Zawsze warto zacząć od samodzielnego ściągania długu. Jest to dobry sposób na rozpoczęcie dochodzenia należności. To tańsze rozwiązanie od wynajmowania firmy, a problemy pożyczkobiorców są często tymczasowe. Jeżeli kredytobiorca wykaże chęć współpracy, pomoc wyspecjalizowanej firmy nie będzie konieczna.

Koszt samodzielnej windykacji długu

Samodzielna windykacja długu nie jest kosztowna. Przede wszystkim jest znacznie tańsza od wynajmowania wyspecjalizowanych firm. Przy samodzielnejwindykacji czekają nas wyłącznie koszta osobiste, jak opłaty za wysłane dłużnikowi wiadomości czy transport, gdy umówimy się na spotkanie. Ponieważ windykacja jest procesem pozasądowym, nie czekają nas żadne opłaty urzędowe.

Ściąganie długu na własną rękę w 5 krokach

Chcąc ściągnąć dług na własną rękę, warto skorzystać z tych 5 kroków:

 1. Gdy dłużnik zacznie zalegać ze spłatą, wyślij do niego ponaglenie w formie monitu. Ponaglenia można i należy wysyłać regularnie, jednak unikając uporczywego nękania.
 2. Jeśli zaległość trwa dłużej niż dzień lub dwa, sporządź oficjalnie wezwanie do zapłaty.
 3. Po 14 dniach od wysłania wezwania należy umieścić dłużnika w bazach dłużników jak BIG czy BIK. Warto poinformować o tym dłużnika.
 4. Jeżeli dłużnik nie próbował się z nami skontaktować celem wyjaśnienia sprawy, możemy sami zaproponować zmianę warunków spłaty. Np. rozkładając zobowiązanie na dłuższy okres, zmniejszymy jego ratę. W zamian zarobimy więcej na odsetkach.
 5. Gdy stracimy cierpliwość, pozostaje wybór dalszego postępowania: publikacji zobowiązania na giełdzie, zatrudnieniu firmy windykacyjnej, lub rozwiązaniu umowy i skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Wezwanie do zapłaty

Poprawnie sporządzone wezwanie do zapłaty powinno być klarowne i zawierać:

 • Datę i miejsce sporządzenia.
 • Imię, nazwisko, oraz adres wierzyciela i dłużnika.
 • Wyszczególnienie stosunku prawnego z którego wynika obowiązek zapłaty, np. numer umowy.
 • Kwota długu wraz z naliczonymi odsetkami karnymi.
 • Termin spłaty długu.
 • Konsekwencje braku spłaty, np. zamiar wpisu do baz dłużników lub wypowiedzenia umowy.
 • Numer rachunku, na który należy przesłać środki.
 • Podpis wzywającego do zapłaty.

Wezwanie do zapłat nie jest unormowane prawnie, a więc może przyjąć dowolną formę. Przyjęte zostały jednak pewne standardy, dzięki którym unika się nieporozumień. Jego wysłanie jest konieczne, jeśli chcemy wpisać dłużnika do rejestrów dłużników jak BIG czy KRD. Strony te udostępniają również gotowe wzorce wezwania do zapłaty z których możemy skorzystać za darmo.

Publikacja długu na giełdzie wierzytelności

Publikacja długu na giełdzie wierzytelności to jeden z dostępnych dla wierzycieli sposobów na próbę odzyskania należności od niespłacających dłużników. Giełdy wierzytelności to platformy internetowe, na których wierzyciele mogą wystawić swoje niespłacone zobowiązania na sprzedaż. Gdy dłużnik nie wykazuje zamiaru spłaty zobowiązania, najlepszym z dostępnych dla nas rozwiązań jest sprzedaż długu. Wierzyciel ma prawo przekazać komuś zobowiązanie w ramach cesji długu, za co może zażądać zapłaty. Chcąc skorzystać z tej opcji, należy opublikować dług na dowolnej internetowej giełdzie wierzytelności, po czym oczekiwać na kontakt od nabywcy. Możemy w ten sposób odzyskać nawet 90% wartości zobowiązania wraz z odsetkami karnymi.

Korzyści samodzielnego windykowania długu

Do największych korzyści samodzielnego windykowania długu zaliczamy fakt, że jest to najtańszy sposób na odzyskanie należności. Decydując się na to rozwiązanie, unikasz licznych kosztów związanych z wynajęciem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej. Jeśli windykacja odniesie sukces, nie stracisz również na wartości zobowiązania jak w przypadku jego sprzedaży na giełdzie długów.

Ryzyka samodzielnej windykacji długu

Głównym ryzykiem samodzielnej windykacji długu jest strata czasu. Jeżeli dłużnik nie zgodzi się uregulować zobowiązania, zmuszając nas do rozpoczęcia procesu sądowego, cały nasz wysiłek będzie na marne. To z tego powodu wiele osób i firm polega na wyspecjalizowanych firmach windykacyjnych. Podejmując się samodzielnej windykacji, należy również pamiętać, że nasze uprawnienia są ograniczone. Należy zapoznać się z prawem i unikać działań, które mogłyby stać się podstawą pozwu ze strony dłużnika.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat samodzielnej windykacji długu

Samodzielna windykacja długu to proces ubiegania się o swoją należność bez wsparcia profesjonalnych windykatorów. Jest to tańsze rozwiązanie, które pozwala nam odzyskać pieniądze bezstratnie. Wiąże się jednak z koniecznością poświęcenia czasu na dochodzenie długu oraz wymaga pewnego zakresu wiedzy o skutecznych i legalnych metodach ponaglania do zapłaty. W wielu przypadkach jest to rozwiązanie warte uwagi. Nawet w przypadku niepowodzenia windykacji samodzielnej, możemy skierować się do wyspecjalizowanej firmy, sprzedać dług lub ubiegać się o windykację komorniczą w sądzie.

Często zadawane pytania

Jak długo może trwać samodzielna windykacja?
Samodzielną windykację możesz prowadzić aż do uregulowania długu przez pożyczkobiorcę lub dopóki nie zostanie zasądzona windykacja komornicza.
Czy samodzielna windykacja jest bezpieczna?
Wszystko zależy od charakteru dłużnika. Jeżeli mamy obawy co do tego, jak zachowa się on wobec naszych ponagleń, warto rozważyć wsparcie wyspecjalizowanej firmy komorniczej.
Co zrobić, jeśli samodzielna windykacja się nie powiodła?
Możemy wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do sądu, prosząc o rozpoczęcie windykacji komorniczej. Jest to bezpłatne rozwiązanie, choć może być długotrwałe. Chcąc odzyskać środki szybciej, możemy udać się na giełdę długów i sprzedać prawa do zobowiązania za lwią część jego wartości.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5