Skarga na firmę windykacyjną 2024
ofin.plDługiSkarga na firmę windykacyjną - wszystko co trzeba wiedzieć

Skarga na firmę windykacyjną - wszystko co trzeba wiedzieć

Skarga na firmę windykacyjną jest formalnym zgłoszeniem nadużyć dokonanych przez windykatorów, którzy nie mają specjalnych uprawnień i czasami działają na szkodę dłużników, naruszając ich prawa. Skargę może złożyć każdy, kto czuje się poszkodowany, a powody mogą być różne – od groźb i zastraszania po naruszenie prywatności i nękanie. Jednak nie ma podstaw do skargi, gdy firma działa zgodnie z prawem lub w przypadku poważniejszych przestępstw, które należy zgłosić na policję. Skarga powinna zawierać dokładne dane, opis sytuacji, prośbę o podjęcie działań i dowody, jeśli są dostępne. Można ją złożyć bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), rzecznika praw konsumenta, firmy windykacyjnej lub policji. Złożenie skargi jest bezpłatne i czas rozpatrywania może różnić się w zależności od wielu czynników. Skutki złożenia skargi mogą obejmować zmianę praktyk firmy, kary finansowe lub nawet utratę reputacji firmy windykacyjnej. Decyzje UOKiK można zaskarżyć do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Skarga na firmę windykacyjną — co to jest?

Skarga na firmę windykacyjną jest formalnym zgłoszeniem do organów prawnych przekroczenia uprawnień przez windykatorów długów. Wielu konsumentów jest nieświadomych, że firmy windykacyjne to prywatne instytucje nieposiadające żadnych specjalnych uprawnień. Korzystając z tej nieświadomości, niektórzy windykatorzy łamią przepisy w staraniach przekonania dłużnika do zmiany zobowiązania. Mogą zdradzać informacje o długu sąsiadom, bez pozwolenia wkraczać do mieszkania lub wydzwaniać w środku nocy. Gdy dojdzie do jakichkolwiek niezgodności prawnych w zachowaniu windykatorów, dłużnik powinien niezwłocznie złożyć skargę na firmę windykacyjną.

Kto może złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Skargę na firmę windykacyjną może złożyć każda osoba, która padła ofiarą przekroczenia uprawnień przez jej pracowników. Windykatorzy nie posiadają żadnych przywilejów — te przysługują wyłącznie policji i komornikowi. Jeżeli sądzimy że windykator traktuje nas niesłusznie, należy złożyć na niego skargę. Domownicy czy sąsiedzi dłużnika nie mają możliwości złożenia skargi, ponieważ nie są konsumentami pokrzywdzonymi przez firmę windykacyjną. Mogą oni jednak zadzwonić na policję, jeżeli windykator podejmie się działań karalnych lub będzie zakłócał ich spokój w sposób niezgodny z prawem. Może to mieć miejsce np. w przypadku naruszenia miru domowego, określonego w artykule 193 kodeksu karnego.

Kiedy można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Skargę na firmę windykacyjna możemy złożyć, gdy:

 • Windykator podejmuje się gróźb lub próby zastraszania.
 • Gdy windykator nie odpowiada na pytania na temat zobowiązania lub celowo wprowadza nas w błąd.
 • Jesteśmy nachodzeni w domu lub w pracy, zwłaszcza w godzinach nocnych.
 • Gdy firma windykacyjna narusza naszą prywatność i dane osobowe, np. informując sąsiadów o naszych długach.
 • Gdy windykatorzy nieustannie nękają nas, np. licznymi telefonami w ciągu jednego dnia.
 • Gdy windykator próbuje zająć nasz majątek. Nie posiada on upoważnień komornika, więc jest to próbą kradzieży.

Skargę możemy złożyć w dowolnym momencie, gdy tylko nastąpi działanie, które chcemy zaskarżyć. Nie jest to gruntowny pozew, nie potrzebujemy więc katalogu dowodów i planu sporządzonego z prawnikiem. Warto jednak udokumentować zaskarżaną sytuację, jeśli mamy taką możliwość.

Kiedy nie można złożyć skargi na firmę windykacyjną?

Nie można złożyć skargi na firmę windykacyjną, gdy działa ona zgodnie z prawem. Przykładowo, jeśli otrzymujemy kilka telefonów lub SMS-ów w miesiącu, czy zastajemy kilka monitów bądź wezwań do zapłaty w skrzynce.

Ponadto, gdy dochodzi do poważnego przestępstwa ze strony windykatora, należy od razu skierować się na policję. Jeżeli osoba z którą mamy do czynienia podejmuje się gróźb karalnych, straszy przemocą, niszczy czy kradnie mienie, lub w dowolny inny sposób budzi w nas obawy o nasze bezpieczeństwo, powinniśmy bez zwłoki szukać ochrony organów państwowych. Na policję możemy zgłosić również sprawy uporczywego nękania, charakteryzowane przez artykuł 190a Kodeksu Karnego. Jeżeli policja nie zajmie się sprawą osobiście, przekaże ona zgłoszenie odpowiednim organom.

Jakie elementy powinna zawierać skarga na firmę windykacyjną?

Skarga na firmę windykacyjną powinna zawierać następujące elementy:

 • Datę utworzenia i miejscowość
 • Dane nadawcy i adresata: imię oraz adres korespondencyjny
 • Nazwę firmy windykacyjnej, której dotyczy skarga.
 • Opis zaskarżanej sytuacji.
 • Prośbę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 • Podpis nadawcy.
 • Załączniki, które dowodzą zajściu sprawy, jeśli takie posiadamy.

Rolę załącznika mogą spełniać zdjęcie stanu wiadomości czy listy połączeń w telefonie, które wykazuje nękanie, nagrania zachowania windykatora i inne dowody rzeczowe. Możemy sporządzić skargę bez dowodów, jednak ich posiadanie znacznie zwiększy szanse na przyjęcie skargi.

Gdzie można złożyć skargę na firmę windykacyjną

Skargę na firmę windykacyjną możemy złożyć:

 • W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Do rzecznika praw konsumenta.
 • Do firmy windykacyjnej zajmującej się naszą sprawą.
 • Policję, gdy zachowanie windykatora podlega odpowiedzialności karnej.

Skargę na firmę windykacyjną należy złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK, pod adresem Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Strona UOKiK oferuje również wzorce wniosków które możemy wykorzystać, jak i infolinię, na której specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania.

Po wysłaniu skargi do UOKiK możemy o niej poinformować również miejskiego lub powiatowego orzecznika praw konsumenta. Zwykle funkcjonują oni w urzędach miejskich oraz starostach powiatowych. Celem umówienia wizyty należy odwiedzić stronę internetową urzędu lub zadzwonić na infolinię.

Skargę możemy złożyć również do samej firmy windykacyjnej. Często zatrudniają one wielu pracowników i możliwe, że firma podda analizie zachowanie windykatora przypisanego do naszej sprawy, zaniechując niedozwolonych zachowań.

Ile kosztuje złożenie skargi na firmę windykacyjną?

Złożenie skargi na firmę windykacyjną może być bezpłatne, jeśli dokument i załączone dowody sporządzisz osobiście. UOKiK nie pobiera opłat za rozpatrzenie skarg. Nawet jeśli potrzebujemy porady prawnej, możemy otrzymać ją za darmo, kierując się do rzecznika praw konsumenta w naszej miejscowości lub za pomocą infolinii UOKiK.

Nie należy tego mylić tego przypadku ze skargą na czynności komornika, za którą przewidziana jest opłata 50 zł zgodnie z artykułem 25 ustawy o kosztach sądowych i sprawach cywilnych.

Jak długo trwa rozpatrywanie skargi na firmę windykacyjną?

Rozpatrzenie skargi na firmę windykacyjną w UOKiK trwa zazwyczaj kilka tygodni. Czas rozpatrywania skargi może różnić się w zależności od wielu czynników takich jak np. poziom skomplikowania sprawy, dostępności dowodów, kwestii proceduralnych czy ilości skarg napływających do instytucji. Pracownicy odbiorą naszą wiadomość i mogą odpowiedzieć nam z poradami w ciągu kilku tygodni. Informacje są jednak zbierane i analizowane na bieżąco. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nadzoruje sytuację na rynku i reaguje, gdy występują na nim nieuczciwe tendencje. Podjęcie decyzji w takiej sprawie może jednak trwać nawet miesiącami.

Rozstrzygnięcie skargi wniesionej na firmę windykacyjną

Aby prawidłowo rozstrzygnąć skargę wniesioną na firmę windykacyjną, należy prawidłowo przejść przez powyższe kroki. Złożenie skargi do firmy windykacyjnej może zaowocować upomnieniem windykatora, a w niektórych przypadkach zmianą osoby zatrudnionej do dochodzenia w naszej sprawie, jeżeli firma jest uczciwa. Skargi do UOKiK nie przyniosą natychmiastowych efektów w naszej sprawie. Jeżeli potencjalnie łamane są nasze prawa, możemy w odpowiedzi otrzymać poradę skontaktowania się z odpowiednim doradcą. Dlatego właśnie skargi składa się w sytuacjach, gdy uznajemy zachowanie firmy windykacyjnej za niesprawiedliwe, jednak nie należy na nich polegać, gdy dochodzi do łamania prawa. Wtedy sprawę należy zgłosić na policję lub porozumieć się z prawnikiem i rozważyć pozew sądowy.

Jakie są konsekwencje złożenia skargi na firmę windykacyjną?

Złożenie skargi na firmę windykacyjną może prowadzić do różnych konsekwencji od utraty reputacji po nałożenie kar finansowych nałożonych na firmę windykacyjną. W konsekwencji firma może zostać zmuszona do zmiany swoich praktyk lub procedur. Skargi mogą zwrócić uwagę opinii publicznej na praktyki w branży windykacyjnej, prowadząc do większej przejrzystości i odpowiedzialności w całym sektorze.

Na podstawie skarg UOKiK może z czasem zdecydować o nałożeniu kary na firmę windykacyjną. Zdarzało się to już w przeszłości, np. w 2011 Euro Bank był zmuszony zapłacenia kary ponad 1 200 000 zł. W ten sposób nasze skargi przyczyniają się do ewentualnego ukarania firmy, co uchroni przyszłych dłużników przed nieuczciwym traktowaniem.

Czy od decyzji można się odwołać?

Od decyzji UOKiK można się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba urzędu. Odwołanie do umowy wnosimy do prezesa UOKiK, który przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie do 3 miesięcy od wniesienia odwołania. W odpowiedzi na odwołanie Prezes może również zmienić swoją decyzję bez kierowania sprawy na drogę sądową. Proces ten opisuje artykuł 81 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat skargi na firmę windykacyjną

Skargi nie zawsze rozwiążą twoich problemów z zachowaniem firmy windykacyjnej, jednak mogą przyczynić się do jej ukarania w przyszłości. Złożenie dokumentów nie jest aż tak czasochłonne, a będzie stanowiło również sygnał dla windykatora, że jesteś gotów walczyć o swoje prawa. Każdy powinien skorzystać z tej możliwości, gdy czuje się nieuczciwe traktowanym, zawiadamiają zarówno samą firmę windykacyjną, jak i UOKiK. Jeżeli jednak problemy są poważne, z problemami należy udać się albo do doradcy prawnego, albo na policję.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5