Zawezwanie do ugody
ofin.plDługiZawezwanie do próby ugodowej - czym jest i jak je sporządzić?

Zawezwanie do próby ugodowej - czym jest i jak je sporządzić?

Zawezwanie do próby ugodowej to postępowanie sądowe mające na celu negocjacje między stronami sporu finansowego w celu uzyskania nowych warunków spłaty długu. Może pomóc w uniknięciu dłużniczej spirali poprzez odroczenie spłaty kredytu lub pożyczki. To dobrowolne działanie, prowadzone przez sąd rejonowy, które umożliwia ustalenie ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musi zawierać odpowiednie dane i podpis wierzyciela. Koszty związane z tym postępowaniem są uzależnione od wartości długu. Próba ugody może przerwać bieg przedawnienia, co warto wziąć pod uwagę przed złożeniem wniosku.

Co to jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej to formalne wezwanie skierowane do stron sporu lub konfliktu, mające na celu zachęcenie ich do próby rozwiązania sprawy drogą ugody, zamiast poprzez proces sądowy. Zdarza się, że przerośnie nas koszt kredytu i na naszym koncie pojawi się zadłużenie. W jego wyniku otrzymamy monit, czyli wezwanie do zapłaty. Jeśli je zignorujemy, ponieważ nie mamy z czego uregulować płatności, czekają nas przykre konsekwencje. Nadal możemy jednak negocjować z wierzycielem warunki spłaty naszego długu. Pomoże nam w tym zawezwanie do próby ugodowej. To rodzaj postępowania sądowego, w którym jedna ze stron sporu (najczęściej finansowego) namawia drugą do jego zaprzestania. Dzięki porozumieniu dotyczącym spłaty długu, wierzyciel otrzyma gwarancję zwrotu pieniędzy, a dłużnik nowe warunki działania - to odroczenie spłaty kredytu lub pożyczki. W ten sposób możemy uniknąć spirali zadłużenia. Zawezwanie do próby ugodowej odbywa się poprzez rozmowy dłużnika z wierzycielem. Postępowanie prowadzone jest przez sąd rejonowy. Obie strony sporu mogą negocjować wysokość raty zobowiązania czy termin jego spłaty. Istnieje również możliwość ubiegania się o umorzenie odsetek ustawowych.

Jak przebiega postępowanie pojednawcze?

Postępowanie pojednawcze przebiega przed sądem. Instytucja pełni jednak tylko rolę obserwatora. Czuwa nad właściwym i zgodnym z prawem przebiegiem negocjacji. Co ważne, żadna ze stron sporu nie jest zmuszona do tego, aby stanąć przed sądem. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, pojawiają się na sali rozpraw dobrowolnie. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, zostanie podpisana ugoda. W przeciwnym razie sprawą zajmie się komornik. Sięgając po kredyt warto więc wziąć pod uwagę przykre konsekwencje braku jego spłaty. Aby zabezpieczyć pożyczone pieniądze przed naszą niewypłacalnością, możemy sięgnąć np. po ubezpieczenie kredytu. W niektórych przypadkach za długi można pójść do więzienia!

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - jak go napisać?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien być napisany jasno i precyzyjnie, zawierać istotne informacje i być sformułowany zgodnie z wymaganiami prawnymi. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musimy złożyć do sądu właściwego dla przeciwnika. Jak go sporządzić? Dokument powinien zawierać kilka istotnych dla sądu danych. Są to:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • dokładne dane dłużnika oraz wierzyciela;
  • nazwa sądu, do którego kierujemy swój wniosek;
  • wysokość długu, o który prowadzony jest spór i jego opis;
  • uzasadnienie dokumentu;
  • podpis wierzyciela.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej to od 40 do 300 zł. Wzywając przeciwnika do ugody musimy pamiętać, że będziemy zobowiązani do poniesienia pewnych kosztów. Nie są to duże wartości szczególnie, gdy wysokość długu, o którego spłatę walczymy, jest bardzo wysoka. W przypadku, gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 000 zł, zapłacimy 40 zł. Jeśli należność, o której zwrot się ubiegamy, przekracza 10 000 zł, poniesiemy koszt rzędu 300 zł. Istnieje jednak możliwość zwrotu poniesionych opłat. Może to mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy wierzyciel nie pojawi się podczas postępowania pojednawczego. Niekiedy ostatnim możliwym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka, która dostępna jest dla osób fizycznych od kilku lat.

Jakie korzyści może przynieść próba ugody z wierzycielem?

Próba ugody z wierzycielem może przynieść nam korzyść takie jak nowe warunki spłaty zadłużenia, które dopasowane są do naszej obecnej zdolności kredytowej. Co ważne, jeśli chcemy wziąć pożyczkę, ale nasz scoring BIK jest niewystarczający, możemy zawnioskować o ofertę pożyczki z komornikiem. Musimy jednak pamiętać, że każde rozwiązanie ma swoje wady. W przypadku ugody z wierzycielem musimy liczyć się z tym, że nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Co ważne, lata liczone do anulowania długu zostaną unieważnione nawet wtedy, gdy nie staniemy przed sądem. Wierzyciel osiągnie swój cel kierując do zadłużonego klienta jedynie pismo. Przedawnienie będzie liczone od nowa od momentu, w którym sąd orzeknie, że wystąpiła próba zawarcia ugody, ale finalnie do niej nie doszło. Zanim zdecydujemy się więc na kredyt, warto przemyśleć, czy nas na niego stać. Dodatkowe koszty często mogą przerosnąć nasze możliwości szczególnie, jeśli nieodpowiednio dopasujemy wysokość zobowiązania. Dobrze jest więc wcześniej skorzystać z pomocy specjalisty.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5