Licytacja komornicza - czym jest i jak przebiega
ofin.plDługiLicytacja komornicza - czym jest i jak przebiega

Licytacja komornicza - czym jest i jak przebiega

Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż dóbr zajętych przez komornika, mająca na celu odzyskanie pieniędzy z długów. Proces ten może być zainicjowany, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązań i nie współpracuje z komornikiem. Licytacja rozpoczyna się od wezwania do spłaty zadłużenia, a po wycenie zajętego majątku ogłasza się termin licytacji. Licytacje online są dostępne na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Po wygraniu licytacji, nowy nabywca musi wpłacić pełną kwotę, aby uzyskać prawa do majątku, choć decyzja o przybiciu może zostać zaskarżona przez poprzedniego właściciela. Udział w licytacji może wziąć prawie każdy, oprócz dłużnika i jego rodziny. Dłużnik może uniknąć licytacji poprzez negocjacje z wierzycielem lub kwestionowanie wartości zajętego majątku.

Licytacja komornicza - co to jest?

Licytacja komornicza jest to publiczna sprzedaż dóbr zajętych przez komornika w celu odzyskania pieniędzy z długów. Najczęściej komornik zajmuje nieruchomości lub cenne przedmioty, które nie są dłużnikowi potrzebne do życia codziennego. Licytacja trwa do momentu, w którym osiągnie najwyższą kwotę.

Kiedy może dojść do licytacji komorniczej?

Do licytacji komorniczej może dojść, gdy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania przez pewien czas i odmawia współpracy z komornikiem. Komornik zazwyczaj próbuje rozwiązać sprawę polubownie i pozwala dłużnikowi zebrać gotówkę lub ustala termin płatności ratalnych. Jeżeli jednak dłużnik uchyla się przed płatnościami, wierzyciel występuje do sądu z prośbą o sądowy nakaz wykonania. W tym momencie komornik ma prawo zająć własności dłużnika, a następnie je zlicytować.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Przebieg licytacji komorniczej wygląda w następujący sposób:

 1. Wezwanie do spłaty zadłużenia
 2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego zlecone przez sąd
 3. Zajęcie majątku dłużnika
 4. Wycena zajętego majątku
 5. Obwieszczenie o licytacji
 6. Przebieg licytacji
 7. Postanowienie o przybiciu
 8. W jaki sposób wyglądają etapy licytacji komorniczej?

Komornik prowadzi proces licytacji komorniczej pod nadzorem sędziego zajmującego się sprawą. Przed rozpoczęciem procesu licytacji komornik próbuje dojść do porozumienia z dłużnikiem. Jeżeli to zawiodło, następnie może wszcząć postępowanie egzekucyjne zlecone przez sąd. Po zajęciu majątku komornik przeprowadza wycenę z pomocą biegłego, a następnie ogłasza termin licytacji. Licytacja może odbyć się dopiero po 14 dniach od uprawomocnienia wyceny majątku. W ogłoszeniu licytacji sądowej muszą znaleźć się:

 • Data licytacji
 • Adres spotkania
 • Minimalna kwota licytacji
 • Informacja o tym, czy jest to pierwsza licytacja w sprawie danego majątku

Po zakończonym przebiegu licytacji osoba, która ją zwyciężyła, zostaje zobowiązana do zapłaty.

Jak wygląda licytacja online w serwisie Krajowej Rady Komorniczej?

Licytacja online w serwisie Krajowej Rady Komorniczej jest prowadzona za pośrednictwem specjalnych systemów teleinformatycznych. Na witrynie internetowej Krajowej Rady Komorniczej można znaleźć informacje na temat planowanych licytacji. Szczegółowe warunki korzystania z serwisu są opisane w sekcji regulaminu znajdującego się na stronie.

Co dzieje się po wygraniu licytacji komorniczej?

Po wygraniu licytacji komorniczej sąd wydaje decyzję o przyznaniu praw do majątku osobie wygrywającej licytację. Decyzja ta jednak nie jest ostateczna. Poprzedni właściciel licytowanego majątku ma 7 dni na odwołanie się od decyzji sądu. Kiedy postanowi się odwołać, sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w sądzie drugiej instancji. Osoba zwyciężająca licytację musi wpłacić pełną kwotę, zanim otrzyma prawa do własności. Decyzja o przeniesieniu praw na nowego właściciela również może zostać zaskarżona przez poprzedniego właściciela, na co ma on 7 dni.

Gdzie szukać informacji o licytacjach komorniczych?

Informacje o licytacjach komorniczych znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Oferuje ona bezpłatny dostęp do ogłoszeń o aukcjach. Obwieszczenie o aukcji jest ogłaszane na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem. Informacje znajdziemy pod adresem internetowym https://licytacje.komornik.pl/

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

Udział w licytacji komorniczej może wziąć niemal każdy, z wyjątkiem dłużnika, komornika, rodziny dłużnika i licytanta, który nie wywiązał się z warunków poprzedniej licytacji. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie tak zwanego wadium w wysokości części wartości licytowanego przedmiotu. Prawo określa cenę wywoławczą przedmiotu. Na przykładzie nieruchomości nie może to być mniej niż 3/4 oszacowanej wartości. Jeżeli licytacja się nie powiedzie, w trakcie drugiej licytacji kwota wywoławcza może zostać obniżona do 2/3 oszacowanej wartości. Zwycięzcą licytacji jest ten, kto zaoferuje najwięcej.

Kto nie może wziąć udziału w licytacji komorniczej?

W licytacji udziału nie może wziąć dłużnik, komornik, rodzina dłużnika, osoby uczestniczące w licytacji w charakterze urzędnika oraz osoba uczestnicząca poprzednio w licytacji, jeśli nie spełniła warunków poprzedniej umowy związanej ze zlicytowanym majątkiem.

Jak dłużnik może uchronić się przed licytacją komorniczą?

Dłużnik może podjąć kilka działań, które uchronią go przed licytacją komorniczą. Możliwe jest zakwestionowanie prowadzonego postępowania na przykład na podstawie sporu o wartość. W przypadku licytacji nieruchomości dłużnik może bronić się na drodze prawnej, aby nie utracić miejsca zamieszkania. Istnieje również możliwość negocjacji z wierzycielem. Każdy przypadek postępowania może jednak wyglądać inaczej w zależności od wyroku sądu. Ze względu na to warto zasięgnąć porady prawnej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5