Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023
ofin.plDługiKwota wolna od zajęcia 2023 - ile może zabrać komornik?

Kwota wolna od zajęcia 2023 - ile może zabrać komornik?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to suma, jaką komornik musi pozostawić dłużnikowi, aby nie został on pozbawiony środków do życia. W 2023 roku, zgodnie z prawem, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia za pracę, a w przypadku długów alimentacyjnych do 60% pensji. Kwota wolna od zajęcia jest zależna od płacy minimalnej, wymiaru czasu pracy oraz innych czynników, takich jak rodzaj potrącenia i miejsce zamieszkania dłużnika. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2018 roku wynosiła 1530 zł, a w 2019 roku 1633 zł. Zajęcie komornicze może dotyczyć różnych świadczeń, takich jak emerytura czy renta, ale istnieją pewne wyjątki i ograniczenia, które chronią dłużnika przed całkowitym pozbawieniem środków do życia. W przypadku zajęcia komorniczego konta bankowego, dłużnik może złożyć wniosek o odblokowanie konta po spłaceniu zadłużenia lub podpisaniu ugody z wierzycielem. Istnieją także specjalne konta, takie jak konto socjalne, które są wolne od zajęcia komorniczego, oraz możliwość uzyskania pożyczki dla osób z zajęciami komorniczymi w sektorze pozabankowym. Zrozumienie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego i zasad egzekucji komorniczej jest kluczowe dla ochrony praw dłużnika i uniknięcia niepotrzebnych trudności finansowych.

Czym jest kwota wolna od egzekucji komorniczej?

Kwota wolna od egzekucji komorniczej to prawnie ustalona suma pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika, by nie został on bez środków do życia. Określa ją art. 87 kodeksu pracy.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 za umowę o pracę na pełen etat wynosi 2700 zł. W przyszłym roku, wynagrodzenie minimalne wyniesie 4242 zł brutto. Wobec tego, kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku osiągnie 3181,50 zł. Komornik ma prawo wymagać od nas części dochodów pochodzących ze świadczeń takich jak emerytura czy renta, jednak może on zająć wyłącznie dochód ponad kwotę wolną.

Jaki procent wynagrodzenia za pracę może zająć komornik?

Zgodnie z prawem komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia za pracę, a jeśli źródłem zadłużenia są świadczenia alimentacyjne – do 60 proc. pensji. To ile komornik może zabrać, zawsze zależy od obowiązującej w danym roku płacy minimalnej i wymiaru czasu pracy pracownika wskazanym w umowie o pracę. Kwota wolna od potrąceń dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Co wpływa na kwotę wolą od zajęcia komorniczego?

Na kwotę wolną od zajęcia komorniczego może wpływać:

  • rodzaj potrącenia – potrącenia mogą być następstwem niespłaconych długów alimentacyjnych, świadczeń innych niż alimentacyjne, udzielonych i nierozliczonych zaliczek pieniężnych czy niezapłaconych kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej;
  • wymiar godzin pracy – kwota wolna od egzekucji ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu wraz ze skróceniem godzin pracy dłużnika, co ma bezpośredni wpływ na poziom jego dochodów;
  • miejsce zamieszkania dłużnika – jeśli miejsce pracy dłużnika jest w innym mieście niż jego stałe miejsce zamieszkania, koszt uzyskania przychodu jest wyższy niż podstawowy, co wpływa na obniżenie kwoty wolnej od potrącenia komorniczego.

Ile może zająć komornik zależnie od źródła dochodu i formy zatrudnienia?

Zależnie od źródła dochodu i formy zatrudnienia, komornik może zająć z konta:

   • 25% świadczenia z emerytury bądź renty.
   • 25% świadczenia macierzyńskiego, chorobowego lub pogrzebowego.
   • 50% wypłaty osoby zarabiającej przynajmniej dwukrotność płacy minimalnej.
   • 60% wypłaty lub świadczenia dłużnika alimentacyjnego, niezależnie od źródła dochodu.
   • 100% wypłaty z umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Czego nie może zająć komornik – co jest wyłączone z egzekucji komorniczej?

Standardowo z egzekucji komorniczej wyłączony jest:

   • zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny,
   • świadczenia alimentacyjne,
   • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
   • świadczenia rodzinne,
   • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
   • zasiłki dla opiekunów,
   • świadczenia z pomocy społecznej,
   • świadczenia integracyjne,
   • świadczenie wychowawcze,
   • jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 500+.

W określonych przypadkach możliwa jest egzekucja niektórych świadczeń. Warunkiem jest posiadanie dodatkowego źródła dochodu i możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb.

Jaka jest najszybsza metoda odzyskania wierzytelności przez komornika?

Najszybszą metodą odzyskania wierzytelności jest blokada konta przez komornika. Zajęcie konta umożliwia przekazanie części naszych dochodów do komornika za pośrednictwem banku. Zajęta kwota jest następnie przekazywana wierzycielowi. Egzekucji podlegać będą zarówno środki już zgromadzone na koncie, jak i te, które dopiero na nie wpłyną. Wolne od potrąceń będzie 50 proc. wpływów z umowy o pracę. Na koncie musi pozostać co najmniej kwota wolna od zajęcia komorniczego. Zajęcie konta ma też inne negatywne następstwa.

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Ponadto na skutek zajęcia rachunku bank ma zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku do wysokości wskazanej przez komornika. Bank ma także prawo wypowiedzieć nam limit kredytowy na koncie i kartę kredytową oraz zablokować środki na rachunku oszczędnościowym.

Kiedy komornik blokuje konto, bank nie musi powiadamiać dłużnika. Powinien to listownie zrobić sam komornik lub inny organ, który dokonał zajęcia.

Jak długo trwa zajęcie konta przez komornika? Kiedy następuje odblokowanie konta przez komornika?

To jak trwa zajęcie konta przez komornika  zależy od samego dłużnika. Odblokowanie konta przez komornika następuje w trzech sytuacjach:

   • całe zadłużenie zostało spłacone,
   • podpisano ugodę z wierzycielem,
   • podniesiono zarzut przedawnienia roszczenia.

Czas, kiedy komornik musi odblokować konto, następuje natychmiast po wygaśnięciu zadłużenia. Jeśli tego nie zrobi, dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o odblokowanie konta bankowego i wystosować skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Pożyczka dla osób z komornikiem – gdzie taką znaleźć?

Pożyczki dla osób z komornikiem są dostępne wyłącznie w sektorze pozabankowym, jednak nawet tutaj istotny jest poziom i rodzaj zadłużenia. Brak zdolności kredytowej ogranicza pole manewru na rynku pożyczek. Osoby szukające pożyczki dla mocno zadłużonych z długim okresem kredytowania powinny szukać ofert pożyczki pod zastaw i z poręczycielem. Warte uwagi są serwisy takie jak:

   • Autokapitał,
   • Aasa,
   • Ekassa,
   • Profi Credit,
   • Szybka gotówka.

Jeśli komornik zablokował nasze konto, najlepszym wyjściem będą pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego i z dostawą do domu. Tylko w ten sposób komornik nie zajmie pieniędzy, o które wnioskowaliśmy. Wygodną opcją jest także limit kredytowy na karcie (np. Cardina). Umożliwi to wykonywanie operacji bezgotówkowych oraz wypłatę pieniędzy na całym świecie w miejscach oznaczonych logo MasterCard, nawet podczas egzekucji komorniczej.

Kwota wolna od zajęcia – podsumowanie najważniejszych informacji

Kwota wolna od zajęcia stanowi zaledwie minimalny dochód, za który nie łatwo się utrzymać. Na szczęście większość dochodu z programów socjalnych nie jest obejmowane zajęciem komorniczym. W najgorszej sytuacji będą dłużnicy alimentacyjni, którym komornik może zająć wynagrodzenie bez względu na kwotę wolną od zajęcia.

Często zadawane pytania

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?
Nie, komornik nie może zająć konto bez powiadomienia, jednak niezależnie od tego, czy list do nas trafi, po dwóch tygodniach powiadomienie uznaje się za dostarczone.
Czym jest kwota wolna od zajęcia?
Jest to suma, jaką na naszym koncie musi zostawić komornik.
Kiedy następuje odblokowanie konta przez komornika?
Odblokowanie konta przez komornika następuje w chwili gdy całe zadłużenie zostanie spłacone, jeśli podpisano ugodę z wierzycielem lub gdy nastąpiło przedawnienie długu.
Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?
Tak, komornik może zająć konto żony za długi męża, jednak najpierw egzekucji podlega jednak wspólne konto małżonków.
Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?
Przy pensji minimalnej egzekucja nie jest przeprowadzana.
Czy komornik może zabrać wszystko z konta?
Nie, obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym.

Komentarze

M
Opinia od:
Monia

Czy opinia była przydatna?

0
To jest smieszne, że komornik nie moze wejsc na minimalna krajowa, ale moze wejsc na nizsza emeryture!2019-08-25 23:00:57
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5