Kredyt gotówkowy na JDG 2024
ofin.plKredyty gotówkoweKredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą

Kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą

Kredyt gotówkowy dla firm dostarcza właścicielom działalności gospodarczej środków na rozwój i bieżące potrzeby. Aby uzyskać takie finansowanie, firma musi prowadzić działalność minimum rok, zaś fundusze mogą być wykorzystane na dowolny cel. Kwoty kredytowe są zazwyczaj wyższe niż dla klientów indywidualnych, a środki dostępne są szybko. Banki oferują elastyczne warunki spłaty, różne waluty do wyboru i niskie prowizje. Zdolność kredytowa dla osób samozatrudnionych jest oceniana na podstawie historii finansowej firmy. Wnioskodawcy muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające legalność i zdolność finansową firmy. Proces składania wniosku o kredyt dla firmy jest podobny do procesu dla klienta indywidualnego, ale wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów. Różne banki oferują różne rodzaje kredytów dla przedsiębiorców, w tym kredyty obrotowe, inwestycyjne, faktoringowe i konsolidacyjne. Czynniki takie jak historia kredytowa, regularne dochody i obecna sytuacja finansowa firmy wpływają na decyzję o udzieleniu kredytu. Płatności kredytowe można często zaliczyć jako koszt działalności gospodarczej, co jest korzystne dla przedsiębiorcy podatkowo. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za długi firmy. W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań, banki często oferują możliwość negocjacji nowych warunków kredytu. Istnieją różne banki oferujące kredyty dla firm, takie jak PKO BP, mBank, ING i Santander, każdy z nich oferuje unikalne produkty dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie na działalność

Własna działalność gospodarcza daje możliwość z korzystania oferty kredytowej dla firm. Skorzystanie z tego sektora usług banku daje korzyści, ale wymaga wykazania stabilności i wypłacalności. Jakie są cechy takiego kredytu?

 • wymagany minimum rok prowadzenia działalności
 • kredyt można spożytkować na dowolny cel
 • wyższe kwoty kredytowania
 • środki szybko dostępne na koncie
 • elastyczny okres spłaty
 • opcja zmiany wielkości i rodzaju rat
 • preferencyjne warunki dla określonych grup, np. rolników
 • możliwość zmiany warunków spłaty w trakcie trwania kredytu
 • szansa na uzyskanie bez potrzeby zabezpieczenia rzeczowego
 • opcja kredytu odnawialnego
 • niska prowizja kredytu
 • indywidualna obsługa klienta
 • finansowanie dostępne w różnych walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP
 • warunek posiadania pozytywnej historii kredytowej

Zdolność kredytowa a jednoosobowa działalność gospodarcza

Proces weryfikacji zdolności kredytowej w przypadku działalności gospodarczej zależny jest od wielu czynników. Podstawowym jest minimum 12 miesięcy działalności firmy na rynku, co daje możliwość wykazania płynności finansowej i niezaleganie z opłatami podatków. Ocena zdolności kredytowej osób samozatrudnionych odbywa się przez ocenę dochodu. Na dochód natomiast składają się przychody osiągnięte przez firmę, minus poniesione koszty. Zależnie od wybranego modelu rozliczeniowego, należy wykazać co najmniej roczne zestawienie finansów firmy. Zależnie od wybranego banku, wymagania mogą się zmieniać, jednak bardzo często wymagane są podstawowe dokumenty i minimalny okres działalności. W niektórych firmach pozabankowych taką pożyczkę można dostać bez żadnych zaświadczeń.

Dokumenty potrzebne przy wnioskowaniu o kredyt dla osób prowadzących własną działalność

Kredyt gotówkowy dla osób prowadzących własną działalność wymaga wykazania dokumentów o jej legalności i płynności finansowej, do wymaganych dokumentów należą:

 • oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • deklaracja podatkowa za rok lub dwa lata trwania działalności
 • zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych
 • zaświadczenie o uzyskaniu NIP i REGON
 • zaświadczenie o wpisaniu do CEIDG

Jak wniosować o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą?

Proces wnioskowania o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą, praktycznie nie różni się od przebiegu wnioskowania jako klient indywidualny. Główną różnicą jest konieczność potwierdzenia poprawnego działania firmy i legalności popartej dokumentami. Bank nie udzieli kredytu bez zaświadczeń firmie, która nie przynosi zysków. Kroki przy składaniu wniosku:

 1. Wybierz odpowiednią do potrzeb ofertę.
 2. Wybierz formę złożenia wniosku: osobiście w banku, online lub telefonicznie.
 3. Wypełnij i złóż wniosek w odpowiednim banku.
 4. Dostarcz wymagane dokumenty - możliwość wysłania mailem.
 5. Poczekaj na weryfikację banku - jeśli wszystko jest w porządku, decyzja będzie pozytywna.
 6. Sprawdź i zaakceptuj warunki umowy.
 7. Podpisz umowę po dokładnym przeczytaniu jej treści.
 8. Poczekaj aż środki wpłyną na konto i wykorzystaj je według uznania.

Większość banków oferuje kredyty dla firm działających minimum 12 miesięcy, jednak niektóre z instytucji mogą mieć większe wymagania, oczekując nawet dwuletniego doświadczenia.

Rodzaje kredytów dla przedsiębiorców

W ofercie dla przedsiębiorców znaleźć można poszczególne rodzaje kredytów:

 • kredyty obrotowe - jest to forma pożyczki udzielanej przedsiębiorstwom na cele związane z działalnością firmy, które mogą być przeznaczane na bieżące działania np. zakup produktów, opłatę czynszu;
 • kredyty inwestycyjne - udzielane firmom planującym rozwój, a potrzebującym środków na przeprowadzenie inwestycji; ten rodzaj kredytowania wiąże się z koniecznością przedstawienia biznesplanu, który poddawany jest weryfikacji specjalistów;
 • faktoring - usługa świadczona przez banki, przyspieszająca uzyskiwania środków z nieprzeterminowanych faktur, wpływająca pozytywnie na płynność finansową firmy.
 • kredyt konsolidacyjny - kredyt na spłatę innych zobowiązań lub refinansowanie i powiększenie kwoty kredytu.

Banki posiadają rozbudowaną ofertę kredytową dla przedsiębiorców. Do podstawowych form finansowania zaliczamy kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny, które wnioskodawca otrzymuje na zasada podobnych co klient indywidualny, z różnicą w dostępnych kwotach i długości rat. Specyficzne formy kredytowania skierowane do firm, działają na ustalonych przez instytucję zasadach. 

Jak polepszyć Scoring BIK firmy?

Scoring BIK firmy można polepszyć na kilka sposobów:

 • na bieżąco kontroluj swoją sytuację finansową i status zadłużenia
 • spłacić dotychczasowe zadłużenia firmy
 • wykupić dodatkowe ubezpieczenie kredytu gotówkowego