Kredyt gotówkowy na JDG 2024
ofin.plKredyty gotówkoweKredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą

Kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą

Kredyt gotówkowy dla firm dostarcza właścicielom działalności gospodarczej środków na rozwój i bieżące potrzeby. Aby uzyskać takie finansowanie, firma musi prowadzić działalność minimum rok, zaś fundusze mogą być wykorzystane na dowolny cel. Kwoty kredytowe są zazwyczaj wyższe niż dla klientów indywidualnych, a środki dostępne są szybko. Banki oferują elastyczne warunki spłaty, różne waluty do wyboru i niskie prowizje. Zdolność kredytowa dla osób samozatrudnionych jest oceniana na podstawie historii finansowej firmy. Wnioskodawcy muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające legalność i zdolność finansową firmy. Proces składania wniosku o kredyt dla firmy jest podobny do procesu dla klienta indywidualnego, ale wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów. Różne banki oferują różne rodzaje kredytów dla przedsiębiorców, w tym kredyty obrotowe, inwestycyjne, faktoringowe i konsolidacyjne. Czynniki takie jak historia kredytowa, regularne dochody i obecna sytuacja finansowa firmy wpływają na decyzję o udzieleniu kredytu. Płatności kredytowe można często zaliczyć jako koszt działalności gospodarczej, co jest korzystne dla przedsiębiorcy podatkowo. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilne ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za długi firmy. W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań, banki często oferują możliwość negocjacji nowych warunków kredytu. Istnieją różne banki oferujące kredyty dla firm, takie jak PKO BP, mBank, ING i Santander, każdy z nich oferuje unikalne produkty dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Wszystko co musisz wiedzieć o kredycie na działalność

Własna działalność gospodarcza daje możliwość z korzystania oferty kredytowej dla firm. Skorzystanie z tego sektora usług banku daje korzyści, ale wymaga wykazania stabilności i wypłacalności. Jakie są cechy takiego kredytu?

 • wymagany minimum rok prowadzenia działalności
 • kredyt można spożytkować na dowolny cel
 • wyższe kwoty kredytowania
 • środki szybko dostępne na koncie
 • elastyczny okres spłaty
 • opcja zmiany wielkości i rodzaju rat
 • preferencyjne warunki dla określonych grup, np. rolników
 • możliwość zmiany warunków spłaty w trakcie trwania kredytu
 • szansa na uzyskanie bez potrzeby zabezpieczenia rzeczowego
 • opcja kredytu odnawialnego
 • niska prowizja kredytu
 • indywidualna obsługa klienta
 • finansowanie dostępne w różnych walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP
 • warunek posiadania pozytywnej historii kredytowej

Zdolność kredytowa a jednoosobowa działalność gospodarcza

Proces weryfikacji zdolności kredytowej w przypadku działalności gospodarczej zależny jest od wielu czynników. Podstawowym jest minimum 12 miesięcy działalności firmy na rynku, co daje możliwość wykazania płynności finansowej i niezaleganie z opłatami podatków. Ocena zdolności kredytowej osób samozatrudnionych odbywa się przez ocenę dochodu. Na dochód natomiast składają się przychody osiągnięte przez firmę, minus poniesione koszty. Zależnie od wybranego modelu rozliczeniowego, należy wykazać co najmniej roczne zestawienie finansów firmy. Zależnie od wybranego banku, wymagania mogą się zmieniać, jednak bardzo często wymagane są podstawowe dokumenty i minimalny okres działalności. W niektórych firmach pozabankowych taką pożyczkę można dostać bez żadnych zaświadczeń.

Dokumenty potrzebne przy wnioskowaniu o kredyt dla osób prowadzących własną działalność

Kredyt gotówkowy dla osób prowadzących własną działalność wymaga wykazania dokumentów o jej legalności i płynności finansowej, do wymaganych dokumentów należą:

 • oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach
 • wyciąg z rachunku bankowego
 • deklaracja podatkowa za rok lub dwa lata trwania działalności
 • zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych
 • zaświadczenie o uzyskaniu NIP i REGON
 • zaświadczenie o wpisaniu do CEIDG

Jak wniosować o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą?

Proces wnioskowania o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą, praktycznie nie różni się od przebiegu wnioskowania jako klient indywidualny. Główną różnicą jest konieczność potwierdzenia poprawnego działania firmy i legalności popartej dokumentami. Bank nie udzieli kredytu bez zaświadczeń firmie, która nie przynosi zysków. Kroki przy składaniu wniosku:

 1. Wybierz odpowiednią do potrzeb ofertę.
 2. Wybierz formę złożenia wniosku: osobiście w banku, online lub telefonicznie.
 3. Wypełnij i złóż wniosek w odpowiednim banku.
 4. Dostarcz wymagane dokumenty - możliwość wysłania mailem.
 5. Poczekaj na weryfikację banku - jeśli wszystko jest w porządku, decyzja będzie pozytywna.
 6. Sprawdź i zaakceptuj warunki umowy.
 7. Podpisz umowę po dokładnym przeczytaniu jej treści.
 8. Poczekaj aż środki wpłyną na konto i wykorzystaj je według uznania.

Większość banków oferuje kredyty dla firm działających minimum 12 miesięcy, jednak niektóre z instytucji mogą mieć większe wymagania, oczekując nawet dwuletniego doświadczenia.

Rodzaje kredytów dla przedsiębiorców

W ofercie dla przedsiębiorców znaleźć można poszczególne rodzaje kredytów:

 • kredyty obrotowe - jest to forma pożyczki udzielanej przedsiębiorstwom na cele związane z działalnością firmy, które mogą być przeznaczane na bieżące działania np. zakup produktów, opłatę czynszu;
 • kredyty inwestycyjne - udzielane firmom planującym rozwój, a potrzebującym środków na przeprowadzenie inwestycji; ten rodzaj kredytowania wiąże się z koniecznością przedstawienia biznesplanu, który poddawany jest weryfikacji specjalistów;
 • faktoring - usługa świadczona przez banki, przyspieszająca uzyskiwania środków z nieprzeterminowanych faktur, wpływająca pozytywnie na płynność finansową firmy.
 • kredyt konsolidacyjny - kredyt na spłatę innych zobowiązań lub refinansowanie i powiększenie kwoty kredytu.

Banki posiadają rozbudowaną ofertę kredytową dla przedsiębiorców. Do podstawowych form finansowania zaliczamy kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny, które wnioskodawca otrzymuje na zasada podobnych co klient indywidualny, z różnicą w dostępnych kwotach i długości rat. Specyficzne formy kredytowania skierowane do firm, działają na ustalonych przez instytucję zasadach. 

Jak polepszyć Scoring BIK firmy?

Scoring BIK firmy można polepszyć na kilka sposobów:

 • na bieżąco kontroluj swoją sytuację finansową i status zadłużenia
 • spłacić dotychczasowe zadłużenia firmy
 • wykupić dodatkowe ubezpieczenie kredytu gotówkowego
 • ograniczyć bieżące wydatki
 • skorzystać z usługi zabezpieczenia kredytu
 • w przypadku problemów ze spłatą bieżących zobowiązań, skontaktuj się z bankiem i zmień warunki kredytu

Przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych główną uwagę banków przyciąga ocena zdolności kredytowej, na której obniżenie wpływ ma brak regularnych dochodów czy czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.

Czy ratę można uznać za koszt?

Tak, ratę kredytu można uznać za koszt prowadzenia firmy. Dodatkową zaletą kredytu gotówkowego na firmę jest możliwość wliczenia prowizji bankowych i kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu, w koszty uzyskania przychodu. Wydatki przedsiębiorca może uznać za koszty firmowe, tym samym zmniejszyć dochód, będący podstawą opodatkowania. Warunkiem jest dokonanie opłat i poparcie ich dowodami w postaci wyciągu z banku.

Kto ponosi odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa?

To kto ponosi odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa zależy od formy spółki. Cechą charakterystyczną indywidualnej działalności gospodarczej, jak również działalności w formie spółki cywilnej, jest odpowiedzialność majątkowa za długi, całym majątkiem - firmy oraz prywatnym. W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność będzie zalegała z zapłatą rat, konsekwencje może ponieść również współmałżonek. Brak rozdzielności majątkowej może spowodować, że wierzyciel będzie się domagał własności materialnych stanowiących majątek wspólny wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Warto, więc zabezpieczyć się intercyzą majątku.

Najpopularniejsze banki oferujące kredyty na działalność gospodarczą

Banki działają w oparciu o ustawę prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 r.,która reguluje zasady na jakich instytucje udzielają środków. Ustawa zabezpiecza kredytobiorcę przed poniesieniem ukrytych kosztów, ujednolica procedurę kredytowania, tym samym odróżniając banki od parabanków. Banki mogą stawiać dodatkowe wymagania w celu weryfikacji klienta lub warunki udzielenia kredytu. Tym samym zależnie od banku zmieniają się formy finansowania i ilość możliwych do kredytowania środków.

Kredyt gotówkowy na działalność gospodarczą w PKO BP

PKO Bank Polski stawia na minimum formalności, oferując swoim klientom do nawet 500 000 zł na dowolny cel działalności gospodarczej. Okres spłaty kredytu może trwać nawet do 5 lat. Umowa nie wymaga przedstawiania i rozliczania faktur. Kredyt gotówkowy na własną działalność gospodarczą jest udzielany firmom, które funkcjonują na rynku minimum 18 miesięcy. Oferta kredytowania jednoosobowych działalności gospodarczych:

 • kredyt obrotowy
 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt obrotowy dla rolnika
 • pożyczka hipoteczna

Kredyt dla osób prowadzących firmę w mBank

mBank proponuje różne rodzaje kredytowania dla firm. Podstawowa pożyczka gotówkowa dla firm jest szansą na uzyskanie do 200 000 zł, z czasem spłaty do 84 miesięcy. Wnioskując można ubiegać się o trzy miesięczną karencję, w trakcie której klient spłaca tylko odsetki od pożyczonej kwoty. Dodatkowe usługi dla firm w mBank:

 • faktoring
 • leasing
 • kredyt na inwestycje
 • obsługa księgowości
 • możliwość przewalutowania

Kredyt na działalność w banku ING dla samozatrudnionych

Kredyt skierowany do małych przedsiębiorców jest ofertą dobieraną indywidualnie do potrzeb klienta. Okres spłaty może trwać nawet do 5 lat. Udzielany jest w różnych walutach, kredytobiorca może sam zdecydować o jej wyborze. Dodatkową opcją kredytu jest możliwość ze skorzystania z automatycznej spłaty z wpływów na rachunek. Rodzaje kredytowania dla działalności gospodarczej w ING:

 • leasing
 • kredyt na inwestycje
 • faktoring
 • finansowanie handlu

Pożyczka gotówkowa dla vatowca w Santander Bank

Kredyt na bieżącą działalność Bizne Ekspres firmy w wysokości 500 000 zł jest świetną szansą na uzyskanie dodatkowej gotówki. Okres kredytowania może trwać do 5 lat i jest dostępny bez konieczności przedstawiania faktur przy jego udzielaniu. Środki przyznawane w szybkim czasie a dostępne są w złotówkach. Rodzaje kredytowania dostępne dla firm w Santander Bank:

 • Biznes Ekspres EBI
 • Kredyt na bieżącym rachunku
 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty preferencyjne dla rolników
 • Biznes Ekspres Hipoteka
 • kredyt obrotowy

Kredyt w banku czy darmowa pożyczka?

Działalność w warunkach samozatrudnienia wymaga odpowiedniej organizacji, często pod presją czasu. W celu zapewnienia płynności finansowej w trudnej sytuacji, warto rozejrzeć się innymi formami finansowania udzielanymi w krótkim czasie. Różnicę między kredytem a pożyczką, stanowi głównie prostota w uzyskaniu, warto zapoznać się z ich ofertą. Nawet preferencyjne warunki kredytowania dla firm, nie pomogą w przypadku posiadania niedostatecznej zdolności kredytowej. Rozwiązaniem w takim przypadku jest skorzystanie z rankingu kredytów gotówkowych, która spłacona w wymaganym czasie nie sprawi kosztów dodatkowych, a pozytywnie spłacone zobowiązanie poprawi ranking BIK.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5