Kredyt lombardowy
ofin.plKredytyKredyt lombardowy - czym jest i kto może o niego wnioskować?

Kredyt lombardowy - czym jest i kto może o niego wnioskować?

Kredyt lombardowy jest rodzajem kredytu refinansowego oferowanego przez banki, oparty na zabezpieczeniu papierami wartościowymi lub cennymi przedmiotami, takimi jak metale szlachetne czy towary o dużej wartości. Jest to krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, z którego korzystają zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Banki centralne oraz komercyjne udzielają tego rodzaju kredytu, a zabezpieczenie stanowi przedmiot zastawu, który w przypadku niespłacenia zadłużenia może zostać zlicytowany lub sprzedany. Kredyt lombardowy ma określony termin spłaty oraz wysokie oprocentowanie. Jest to opcja dostępna wśród innych produktów finansowych oferowanych przez banki, takich jak kredyty hipoteczne czy karty kredytowe. Zastosowanie tego kredytu obejmuje przede wszystkim firmy potrzebujące tymczasowego finansowania, które nie chcą sprzedawać papierów wartościowych w celu uzyskania środków. Kredyt lombardowy ma stałą stopę oprocentowania, ustalaną przez Narodowy Bank Polski, oraz odsetki lombardowe liczone na podstawie tej stopy. Proces uzyskania tego kredytu wymaga wskazania zabezpieczenia, wyceny rzeczy oraz spełnienia innych warunków określonych przez bank. Jego podstawowe cechy to konieczność ustanowienia zastawu, krótki okres kredytowania, wysokie oprocentowanie i generowanie dodatkowych opłat. Kredyt lombardowy jest opcją przemyślaną głównie dla przedsiębiorstw i firm, potrzebujących szybkiego finansowania, z możliwością uzyskania środków na pokrycie tymczasowych niedoborów gotówki.

Czym jest kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy to rodzaj pożyczki dostępny dla firm i osób prywatnych, który jest zabezpieczony poprzez przedstawienie cennych przedmiotów jako gwarancji. Te przedmioty mogą obejmować papiery wartościowe, towary lub metale szlachetne, ale nie tylko. Innymi słowy, to rodzaj finansowania, w którym dajesz cenne rzeczy jako zabezpieczenie w zamian za pożyczkę pieniędzy. Jeśli nie spłacisz pożyczki w ustalonym terminie, lombard (czyli instytucja udzielająca pożyczki) ma prawo sprzedać te cenne rzeczy, aby odzyskać pożyczone środki.

W ofercie kredytodawców możemy znaleźć różne produkty finansowe, w tym kredyt lombardowy. Czym on jest? Zgodnie z art. 42 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, kredyt lombardowy jest kredytem refinansowym, udzielanym pod zastaw papierów wartościowych, do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów. Kredyt lombardowy to zobowiązanie finansowe z krótkim terminem spłaty. Udzielane jest ono przez banki centralne i komercyjne w oparciu o zabezpieczenie finansowania. Zwykle jest nim zastaw ruchomości, czyli np.:

 • towarów o dużej wartości;
 • metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna);
 • papierów wartościowych.

Ubiegający się o kredyt lombardowy zobowiązani są do przekazania bankowi zabezpieczonej rzeczy, w zamian za otrzymanie dodatkowej gotówki. Przedmiot zastawu zostanie zlicytowany lub sprzedany w momencie, gdy klient nie wywiąże się z umowy kredytu i nie spłaci zadłużenia. W przypadku kredytu lombardowego pochodzącego od Banku Narodowego, dłużnik ma na to od 7 dni do 3 miesięcy. Banki komercyjne pozwalają zachować dłuższy okres kredytowania. Wynosi on od kilku miesięcy do jednego roku. Pamiętajmy, że kredyt lombardowy to tylko jedno z licznych rozwiązań oferowanych osobom fizycznym czy firmom przez banki. W ich ofercie znajdziemy również: karty kredytowe, konta bankowe, kredyty dla osób fizycznych lub firm, a także kredyty hipoteczne.

Komu udzielane są kredyty lombardowe?

Kredyty lombardowe udzielane są zwykle firmom działającym w innych sektorach gospodarki. Banki centralne udzielają finansowania bankom komercyjnym, które potrzebują środków na pokrycie tymczasowego niedoboru gotówki. Instytucje bankowe oceniają ryzyko kredytowe związane z przyznaniem danej jednostce gospodarczej kredytu. Po kredyt lombardowy powinny sięgnąć przedsiębiorstwa, które potrzebują dodatkowego finansowania dla swojej firmy, a nie chcą sprzedawać papierów wartościowych, aby np. sfinansować inwestycję. Należy jednak pamiętać, że kredyt lombardowy wiąże się z wysokim oprocentowaniem oraz obowiązkiem zastawu wartościowej ruchomości. Zdarza się, że jej wartość przewyższa kwotę kredytu.

Stopa kredytu lombardowego

Ubiegając się o kredyt lombardowy warto jest zapoznać się również z pojęciem “stopa kredytu lombardowego”. Określa ona cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym zobowiązań pod zastaw np. papierów wartościowych. Od 5 marca 2015 roku stopa oprocentowania kredytu lombardowego jest stała. Wynosi 2,5 proc. Jej wartość wyznacza Rada Polityki Pieniężnej - organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Sięgając po kredyt lombardowy powinniśmy również zwrócić uwagę na wartość odsetek lombardowych. Są to odsetki liczone według stopy procentowej kredytu lombardowego. Od 1 stycznia 2016 roku odsetki maksymalne określane są w odniesieniu do stopy referencyjnej NBP na podstawie art. 359 Kodeksu cywilnego. Wysokość odsetek możemy obliczyć np. przy pomocy kalkulatora odsetek.

Warunki kredytu lombardowego?

Wnioskowanie o kredyt lombardowy (jak w przypadku kredytów gotówkowych) wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Podstawowym jest wskazanie ruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu i przekazanie jej bankowi. Bank po otrzymaniu przedmiotu zastawu przekazuje go rzeczoznawcy, ten z kolei wycenia otrzymaną rzecz (robi to na koszt kredytobiorcy). Od jej wartości będzie zależało to, jak wysoki kredyt lombardowy zostanie klientowi przyznany. Musimy jednak pamiętać, że maksymalna kwota, którą w ramach kredytu lombardowego może przyznać bank, nie może przekroczyć 80 proc. wartości przedmiotu zastawu. Przy wnioskowaniu o pożyczkę lombardową przez podmioty gospodarcze bardzo ważne jest również posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Zostanie ona zweryfikowana przez bank.

Kredyt lombardowy - podsumowanie

Kredyt lombardowy to zupełnie inny rodzaj finansowania, niż pożyczki pozabankowe, zanim się na niego zdecydujemy, warto poznać jego najważniejsze cechy. Kredyt lombardowy:

 • narzuca konieczność ustanowienia zastawu;
 • udzielany jest bankom komercyjnym oraz osobom fizycznym;
 • wynosi od 20 do 80 proc. wartości zastawu;
 • wypłacany jest w częściach lub jednorazowo;
 • generuje dodatkowe opłaty;
 • ma wysokie oprocentowanie;
 • odsetki od kredytu pobierane są z góry;
 • koszt wyceny przedmiotu zastawu leży po stronie kredytobiorcy;
 • ma krótki okres kredytowania - do 12 miesięcy.

Pamiętajmy, że na rynku dostępne są również pożyczki lombardowe. Przeznaczone są one dla osób będących w spirali kredytowej, których zdolność kredytowa nie pozwala na ubieganie się o tradycyjną pożyczkę. Pożyczka lombardowa polega na oddaniu do lombardu wartościowej rzeczy (sprzętu elektronicznego, biżuterii) w zamian za pieniądze. Jeśli nie spłacimy zadłużenia w ciągu ok. miesiąca, zastawiony przedmiot staje się własnością lombardu i może zostać sprzedany.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5