Odstępstwo kredytowe - co to jest?
ofin.plKredyty hipoteczneOdstępstwo kredytowe - co to jest?

Odstępstwo kredytowe - co to jest?

Odstępstwo kredytowe daje możliwość uzyskania kredytu klientowi, który nie spełnia do tego warunków. Dotyczy to m.in. sytuacji, kiedy potencjalny kredytobiorca ma za krótki staż na umowie o pracę, niedawno otworzył własną działalność gospodarczą lub ma zbyt wysoki wiek. Na kredyt na odstępstwo można liczyć zwiększając wkład własny, bądź wykazując niedawno uzyskaną podwyżkę wynagrodzenia. Wiąże się to jednak z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia. Na odstępstwo kredytowe nie ma jednak gwarancji - bank może się na nie nie zgodzić, np. jeśli dochody klienta pochodzą z działalności za granicą.

Odstępstwo kredytowe - co to takiego?

Odstępstwo kredytowe to sytuacja, w której kredyt udzielany jest klientowi niespełniającemu warunków do jego otrzymania. W zamian za rezygnację z części wymogów, bank stawia dodatkowe warunki. Kredytobiorca musi np. dysponować większym wkładem własnym lub zaoferować dodatkowe zabezpieczenie. Otrzymuje jednak kredyt, na który normalnie nie mógłby liczyć. Bank natomiast nadal na tym zarabia, przez co jest to sytuacja korzystna dla obu stron.

W jakich sytuacjach bank może zgodzić się na udzielenie kredytu na odstępstwo?

Bank może zgodzić się na odstępstwo kredytowe w konkretnych przypadkach, które zależą od indywidualnej sytuacji klienta. Nie ma jednej reguły, określającej kiedy bank może nagiąć swoje zasady. Możemy spróbować to jednak przewidzieć, biorąc pod uwagę sytuacje, kiedy dzieje się to najczęściej.

Umowa o pracę na czas nieokreślony a odstępstwo kredytowe

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, banki wymagają przynajmniej trzymiesięcznego stażu pracy u obecnego pracodawcy. Kredyt na odstępstwo ma tu zastosowanie właśnie w skróceniu tego wymogu do nawet 1 miesiąca. Pomocne jest tutaj zatrudnienie w firmie rozpoznawalnej na rynku lokalnym lub ogólnokrajowym oraz wykonywanie tzw. zawodu niskiego ryzyka, jak lekarz, prawnik, programista czy nauczyciel. W przypadku wolnych zawodów warto zainteresować się ofertą preferencyjnych kredytu dla wolnych zawodów

Podwyżka wynagrodzenia a odstępstwo kredytowe

Udzielając kredytu, bank bierze pod uwagę średnią wynagrodzenia z ostatnich 3, 6 lub 12 miesięcy. Jeśli tuż przed złożeniem wniosku klient otrzymał podwyżkę, może starać się nakłonić bank do odstąpienia od tej zasady i uwzględnienia nowej wysokości zarobków. Dzięki temu jego zdolność kredytowa będzie wyższa. Banki jednak zwracają uwagę na to, czy podwyżka nie została przyznana właśnie pod kredyt. Jeśli wzrost wynagrodzenia był znaczny, może to wzbudzić podejrzenia banku. Podobnie jeśli nie był spowodowany zmianą stanowiska lub zakresu obowiązków. Jeśli bank uzna, że była to podwyżka pod kredyt, klient może zablokować sobie możliwość jego uzyskania.

Wysoki wiek kredytobiorcy a odstępstwo kredytowe

Dużą rolę w przypadku ubiegania się o kredyt odgrywa wiek, co może być przeszkodą dla seniorów. Banki ustalają bowiem limity tak, by kredytobiorca nie przekroczył określonego wieku do momentu spłaty ostatniej raty. Zazwyczaj granicę wyznacza 70 lub 75 rok życia, choć każdy bank ustala ją na własnym poziomie. Klient, który nie spełnia tego kryterium wciąż może kredyt otrzymać. Musi jednak znaleźć osobę, z którą będzie dzielił to zobowiązanie. Wtedy to wiek młodszego z współkredytobiorców będzie miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Wciąż musi on jednak mieć zdolność kredytową.

Wkład własny a odstępstwo kredytowe

Proponując zwiększenie wkładu własnego klient może uzyskać lepsze dla siebie warunki kredytu. To także jeden ze sposobów na to, by nakłonić bank do odstąpienia od części wymagań. Zasada jest prosta - im większym kapitałem kredytobiorca dysponuje, tym lepsze ma argumenty w negocjacjach z bankiem.

Działalność gospodarcza a odstępstwo kredytowe

Osoby prowadzące własną, jednoosobową działalność gospodarczą, muszą to robić przez co najmniej 12 miesięcy, aby ich wniosek kredytowy został rozpatrzony pozytywnie. I tutaj są jednak pewne odstępstwa. Bank może skrócić ten czas do 6, a nawet 3 miesięcy, jeśli przedsiębiorca udowodni, że ma w danej branży doświadczenie. Do tego wystarczą umowy zawarte z poprzednimi pracodawcami. Pomocne może być także wykazanie obecnie trwających współprac z klientami.

W jakich sytuacjach bank nie zgodzi się na udzielenie kredytu na odstępstwo?

Bank nie zgodzi się na udzielenie odstępstwa kredytowego jeśli dochody klienta pochodzą z działalności prowadzonej poza Polską. Są one bowiem trudniejsze do zweryfikowania, nie wspominając o różnicach w systemach podatkowych poszczególnych krajów. Na kredyt na odstępstwo nie ma co liczyć także jeśli jako zabezpieczenia chce się użyć nieruchomości objętej dożywociem lub służebnością osobistą na rzecz innej osoby. W takiej sytuacji bank może nie odzyskać swoich środków, więc udzielenie kredytu byłoby ryzykowne. Bank może odmówić odstępstwa kredytowego także w przypadku chęci uzyskania kredytu budowlanego na wybudowanie tylko części domu. Kredytobiorca musi mieć zapewnione finansowanie dla zrealizowania prac i formalnego zakończenia budowy.

Zabezpieczenia wymagane przy kredycie na odstępstwo

Skorzystanie z odstępstwa kredytowego wiąże się z koniecznym dodatkowym zabezpieczeniem. To sposób na przekonanie banku do nagięcia niektórych warunków koniecznych do uzyskania kredytu. Wszystko zależy od indywidualnych negocjacji klienta z bankiem, dlatego formy zabezpieczenia są różne - może to być wkład własny, hipoteka umowna na innej nieruchomości, a nawet zastaw mienia.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat kredytu na odstępstwo

Kredyt na odstępstwo to rozwiązanie, dzięki któremu zarówno kredytobiorca, jak i bank zyskują. Ten pierwszy otrzymuje finansowanie, którego w normalnych warunkach by nie dostał, zaś drugi ogranicza ryzyko kredytowe i zarabia na marży. Trzeba jednak mieć na uwadze, że rezygnacja z niektórych wymogów wiąże się z pojawieniem się kolejnych. Konieczne może okazać się przygotowanie dodatkowych dokumentów i zabezpieczenia. Odstępstwo kredytowe jest jednak na tyle plastycznym narzędziem, że ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jak skutecznie klient będzie umiał negocjować z bankiem.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5