Kredyt hipoteczny a rozwó
ofin.plKredyty hipoteczneRozwód a kredyt hipoteczny – kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Rozwód a kredyt hipoteczny – kto spłaca kredyt po rozwodzie?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem, które może trwać dłużej niż wiele małżeństw. Statystyki pokazują, że wiele par rozwodzi się przed pełnym spłaceniem kredytu. W Polsce, po rozwodzie, oboje małżonkowie nadal są solidarnie odpowiedzialni za spłatę kredytu, niezależnie od tego, kto go zaciągnął, dzięki zasadzie wspólności majątkowej. Kodeks cywilny określa zasady solidarności dłużników, co oznacza, że wierzyciel może żądać spłaty od każdego z małżonków lub od obojga jednocześnie. Jeśli jednak małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową poprzez intercyzę przed lub w trakcie małżeństwa, odpowiedzialność za kredyty i pożyczki jest indywidualna, z wyjątkiem długów zaciągniętych na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny. Istnieją różne sposoby rozwiązania problemu kredytu po rozwodzie. Jednym z nich jest przepisanie kredytu na jednego z małżonków, co wymaga zgody banku i odpowiedniej zdolności kredytowej. Innym podejściem jest nadpłacanie kredytu, aby zmniejszyć kwotę do spłaty, lub sprzedaż nieruchomości w celu uregulowania długu. Możliwe jest również wynajęcie mieszkania, aby pokryć koszty rat kredytu. Osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach, mogą mieć szczególne trudności ze względu na znaczące wahania kursów walut i rosnące zadłużenie. W takich przypadkach ważne jest poszukiwanie rozwiązań takich jak renegocjacja warunków kredytu czy przewalutowanie. Niezależnie od wybranej ścieżki, kluczem jest otwarta komunikacja i współpraca z bankiem oraz dawna drugą połową w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.