Restrukturyzacja kredytu 2024
ofin.plKredyty hipoteczneRestrukturyzacja kredytu - szansa na unormowanie sytuacji finansowej

Restrukturyzacja kredytu - szansa na unormowanie sytuacji finansowej

Restrukturyzacja kredytu to modyfikacja obowiązującej umowy kredytowej, dostosowując ją do możliwości kredytobiorcy, by ten mógł kontynuować spłatę kredytu w nowych warunkach. Jeśli kredytobiorca doświadcza trudności finansowych, może ubiegać się o taką zmianę nawet przed otrzymaniem wezwania do spłaty zaległych rat. Ustawa o Prawie Bankowym precyzuje warunki ubiegania się o restrukturyzację. Możliwe formy restrukturyzacji obejmują wakacje kredytowe, wydłużenie terminu spłaty, kredyt konsolidacyjny, przewalutowanie kredytu, obniżenie kosztów związanych z kredytem czy wybór rat balonowych. Każdy kredytobiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może się o nią ubiegać, podając m.in. utratę źródła dochodów czy problemy zdrowotne jako przyczyny. Procedura jest podobna w większości banków i wymaga wypełnienia wniosku oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów. Ostateczna decyzja banku zależy od analizy sytuacji finansowej klienta. Wielu banków, takich jak PKO BP, Santander Bank Polska, Credit Agricole czy Alior Bank, oferuje elastyczne warunki restrukturyzacji, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Aby złożyć wniosek, najlepiej odwiedzić stronę internetową swojego banku lub skonsultować się z doradcą klienta w placówce.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu polega na zmianie obowiązującej umowy kredytowej, w sposób by kredytobiorca był w stanie spełniać nowe warunki i ostatecznie spłacić kredyt. Artykuł 75c, Ustawy o Prawie Bankowym jasno określa czas ubiegania się o restrukturyzację kredytu, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania do spłaty zadłużenia. Oczywiście można ubiegać się o restrukturyzację kredytu jeszcze przed otrzymaniem wezwania do uiszczenia zaległych rat. Decydując się na podjęcie kredytu w wybranym przez siebie banku, klient zobowiązuje się wypełniać warunki umowy kredytowej. Zależnie od rodzaju kredytu jaki podejmuje świadczeniobiorca, obowiązują go konkretne warunki. Głównym jest płacenie przyjętych zobowiązań w terminie. W przypadku, gdy kredytobiorca zalega ze spłatą zobowiązań, bank może wezwać go do uiszczenia zaległości. Jeżeli klient nie jest w stanie zapłacić kolejnej raty, ma do dyspozycji kilka wyjść. Jednym z nich jest ubieganie się o odroczenie spłaty kredytu, a w ostateczności ma prawo wnioskować o restrukturyzację kredytu.

Rodzaje restrukturyzacji kredytów

Wyróżnia się następujące rodzaje restrukturyzacji kredytu:

 • wakacje kredytowe – to odłożenie w czasie płatności, nawet do kilku miesięcy, po których upływie klient jest zobowiązany opłacać raty wraz z dodatkowymi opłatami;
 • wydłużenie terminu spłaty – najczęściej podejmowana decyzja przy restrukturyzacji, w której miesięczne raty zostają zmniejszone, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu spłaty;
 • kredyt konsolidacyjny  - polega na połączeniu kilku produktów bankowych w jeden, zmniejszając ilość rat;
 • przewalutowanie kredytu - polega na zmianie waluty zobowiązania na słabszą, tak by zmniejszyć wzrost oprocentowania, ryzykiem jest możliwość skoku wartości wybranej waluty;
 • obniżenie kosztów związanych z kredytem (prowizja czy oprocentowanie) - sytuacja taka możliwa jest, gdy klient mimo wydłużenia terminu spłaty, nie będzie w stanie płacić rat;
 • wybór rat balonowych kredytu – forma restrukturyzacji kredytu, gdzie kwota rat po podpisaniu nowej umowy będzie stosunkowo niska, by z czasem zostały zwiększone.

Nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy zmuszeni do podjęcia podobnego działania, ale posiadamy kredyt gotówkowy, lepiej znać możliwe rozwiązania, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji. Składając wniosek o restrukturyzację kredytu warto wiedzieć, jakie oferty zwrotne można uzyskać.

Kto może wnioskować o restrukturyzację kredytów?

O zmianę warunków kredytowania może wystąpić każdy kredytobiorca, którego sytuacja finansowa uległa zmianie z poważnych powodów. We wniosku należy podać przyczynę ubiegania się o restrukturyzację kredytu:

 • utrata źródła dochodów,
 • upadek na zdrowiu,
 • wystąpienie poważnych wydatków.

Wnioskować o restrukturyzację kredytu może wnioskować również osoba, której sytuacja finansowa powoduje niepewność czy będzie w stanie spłacić kredyt. Najlepiej zareagować stosunkowo wcześniej, jeszcze przed nastąpieniem zadłużenia. Po złożeniu wniosku drogą internetową lub w odpowiedniej placówce, bank rozpatrzy go proponując swoje warunki restrukturyzacji.

Jak wygląda procedura restrukturyzacji kredytu?

Procedura restrukturyzacji w większości przypadków przebiega podobnie. To jakie zmiany w umowie kredytowej zostaną wprowadzone wynika z obecnej sytuacji klienta. Najważniejsze to nie ignorować komunikatów banku i zgłosić się do placówki z ewentualnym problemem w spłacie. Jak to zrobić?

 1. Wypełnić odpowiedni dla banku wniosek, podając aktualne dane osobowy.
 2. Zadbać o udokumentowanie daty złożenia wniosku, która może być kluczowa w kwestii rozpatrzenia.
 3. Zaproponować kredytodawcy najdogodniejszą formę restrukturyzacji.
 4. Ważne jest odpowiednie i prawdziwe uzasadnienie wniosku o restrukturyzację.
 5. Warto dodać załączniki świadczące o przyczynach wnioskowania, np. zaświadczenie od lekarza o chorobie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z rozwiązaniem problemów. Bank może odrzucić wniosek o restrukturyzację, jednak są to skrajne przypadki. W przypadku kłopotów z bankiem warto zainteresować się pożyczkami pozabankowymi, które można dostać na raty nawet bez zaświadczeń.

Co można uzyskać drogą restrukturyzacji?

Klient wypełniając wniosek i podczas negocjacji warunków restrukturyzacji, ma szansę na uzyskanie dogodnych spłaty zobowiązań. W ten sposób kredytobiorca dostaje czas na poprawę swojej sytuacji finansowej i możliwość stabilizacji. Bank z chęcią podejmie się rozmów z klientem nawet w trudnej sytuacji, gdyż zależy mu na spłacie pobranego kredytu. O restrukturyzację kredytu można ubiegać się również w przypadku, gdy klient chce przyspieszyć spłatę kredytu. Możliwość taką zapewniają odpowiednie ustawy, zarówno przy nadpłacie kredytu hipotecznego i skróceniu spłaty kredytu konsumenckiego.

Warunki restrukturyzacji kredytów najpopularniejszych banków

Każdy klient jest dla banku jednakowo ważny, dlatego warunki restrukturyzacji są dobierane indywidualnie do każdej sprawy. Kredytodawcy w porozumieniu z klientem ustalają dogodne raty, nawet na długi okres. Ostatecznie instytucje bankowe liczą na odzyskanie udzielonych funduszy.

Restrukturyzacja kredytu w PKO BP

Bank PKO BP jest bardzo elastyczny w kwestii restrukturyzacji kredytów. Zachęca swoich klientów do renegocjowania umowy kredytowej, która jest możliwa po pozytywnym dokonaniu analizy finansowej. Kredytobiorca ma do dyspozycji infolinię, a wniosek może złożyć drogą mailową. Bank PKO BP daje możliwość restrukturyzacji:

 • dla klientów indywidualnych oraz firm;
 • kredytów konsumenckich;
 • kredytów hipotecznych.

Restrukturyzacja kredytu w Santander Bank Polska

W celu pozytywnej restrukturyzacji kredytu w Santander Bank Polska, najlepiej jak najwcześniej zgłosić swój problem w jednej z placówek, bądź przez kontakt telefoniczny. Dla osób, które straciły pracę w wyniku epidemii COVID-19 istnieje możliwość zawieszenia umowy kredytowej na okres 3 miesięcy. Santander Bank Polska zachęca swoich klientów do kontaktu, gdy:

 • trudna sytuacja finansowa nie daje możliwości zaległych zobowiązań;
 • potrzebne jest wydłużenie okresu spłaty;
 • raty kredytu okazały się za wysokie;
 • ilość rat jest zbyt duża.

Restrukturyzacja kredytu w Credit Agricole

Credit Agricole podobnie dba o swoich klientów, zapewniając im możliwość wypełnienia i złożenia wniosku drogą internetową. O decyzji banku w sprawie zrestrukturyzowanej umowy kredytowej, klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem SMS-a. Dzięki temu pozna swoje warunki zawieszenia spłat bez wychodzenia z domu. Credit Agricole proponuje oddzielne wnioski restrukturyzacyjne odpowiednie dla rodzaju świadczenia:

 • wniosek o zmianę warunków umowy (kredytu i karty kredytowej);
 • wniosek o zmianę warunków Indywidualnej Linii Kredytowej;
 • wniosek o zmianę warunków kredytu hipotecznego;
 • wniosek dla spadkobiercy.

Restrukturyzacja kredytu w Alior Bank

Również Alior Bank wychodzi na przeciw potrzebom klientów, podając pomocną dłoń. Bank proponuje szereg korzystnych rozwiązań, nawet w najtrudniejszych sprawach. Formy pomocy w zmianie warunków kredytu świadczone przez Alior Bank:

 • zawieszenie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej;
 • ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania hipoteką;
 • konsolidacja zobowiązań;zmniejszenie rat miesięcznych;
 • zamiana kredytu odnawialnego na pożyczkę gotówkową.

Gdzie uzyskać wzór wniosku o restrukturyzację kredytu?

Prawie wszystkie banki posiadają własne wzory wniosków restrukturyzacyjnych. Wiele z dostępnych wniosków jest przystosowanych do konkretnego rodzaju świadczenia, co ułatwia wypełnianie wniosku. Troska banków o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, sprawia, że potrzebne formularze bez problemu znajdziemy na stronach banków. W przypadku wystąpienia trudności przy wypełnianiu wniosków, klienci mają do dyspozycji infolinie banków. Pracownicy placówek pomogą zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, aby proces restrukturyzacji przebiegł pomyślnie.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5