Kredyt preferencyjny - na czym polega i czym różni się od standardowego kredytu komercyjnego?

Kredyt preferencyjny jest nietypowym zobowiązaniem finansowym. Działa na specjalnych warunkach, które odróżniają go od tradycyjnego kredytu komercyjnego. Nie każdy może skorzystać z kredytu preferencyjnego. Ten rodzaj pożyczki jest częściowo finansowany przez skarb państwa. Oprócz tego charakteryzuje się korzystniejszymi warunkami kredytowymi. Może to być wysoka kwota pożyczki, długi czas na spłatę lub nawet niskie oprocentowanie niedostępne w przypadku kredytu komercyjnego.


Przykładem takiego kredytu jest na przykład kredyt studencki lub kredyt dla rolników. Skarb państwa finansuje także kredyty dla niektórych przedsiębiorców oraz rodzin o niskich dochodach. Każdy kredyt preferencyjny jest ustalany na specyficznych zasadach w zależności od tego, jaki cel ma spełnić finansowanie. Osoba, która próbuje uzyskać kredyt preferencyjny, musi dopiąć ściśle określone warunki. Wspomniane warunki będą zależne od celu, który pokryje kredyt preferencyjny.

Kredyt preferencyjny - co to jest?

Specjalny rodzaj kredytu udzielany niektórym grupom społecznym. Nazywamy go kredytem preferencyjnym, ponieważ działa na korzystnych zasadach w porównaniu z tradycyjnymi kredytami komercyjnymi. W przypadku kredytów preferencyjnych możemy liczyć na niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty. Kredyty preferencyjne najczęściej są finansowane w ramach pomocy studentom, przedsiębiorcom, rodzinom o niskich dochodach. Niektóre firmy za ich pomocą wdrażają nowe rozwiązania technologiczne. Dokładne warunki kredytu preferencyjnego są ustalane indywidualnie. Taki rodzaj kredytu może być jednak spieniężony tylko na konkretnie ustalony z góry cel.

Jakie są rodzaje kredytów preferencyjnych?

Kredyty preferencyjne możemy podzielić na kilka grup w zależności od tego, komu są udzielane oraz w jakim celu.

Preferencyjny kredyt studencki

Preferencyjny kredyt studencki jest formą finansowania studentów w Polsce. Pożyczkę można brać równolegle z innymi korzyściami stypendialnymi. Kredyt ten przysługuje studentom, których dochód rodzinny nie przekracza 3000 złotych na osobę. Preferencyjny kredyt studencki jest dostosowany do długości studiów. Bank wypłaca miesięcznie ustaloną w umowie kwotę. Najczęściej jest to od 400 do 1000 złotych każdego miesiąca w trakcie nauki. Spłata tego rodzaju kredytu rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiowania. Najlepsi ze studentów mogą otrzymać możliwość zabiegania o umorzenie części kwoty należnej do zapłaty.

Preferencyjny kredyt dla rolników

Kredy preferencyjny dla rolników powstał, aby zwiększyć płynność finansową niektórych producentów rolnych. Przysługująca kwota kredytu zależy od wielkości danego gospodarstwa rolnego. Limit kredytu wynosi 400 000 złotych. Jednak mniejsze gospodarstwa zazwyczaj otrzymają nie więcej niż 100 000. Kredyt preferencyjny dla rolnika może zostać wykorzystany tylko na cele ściśle związane z działalnością rolniczą. Na przykład zakup paszy, nasion, nawozów, paliwa i sprzętu rolniczego.

Preferencyjny kredyt ekologiczny

Ten kredyt jest przeznaczony dla osób, które potrzebują finansowania na cele związane z poprawą środowiska. Przykładem jest zakup ekologicznego środka transportu lub ekologicznego rozwiązania energetycznego. W ostatnich latach ten rodzaj finansowania był często wykorzystywany podczas inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Preferencyjny kredyt dla osób lub rodzin o niskich dochodach

Celem kredytu preferencyjnego dla rodzin o niskich dochodach jest pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Taki kredyt może zostać spożytkowany jedynie na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych w postaci pożywienia, opłat za mieszkanie i edukacji. Warunki takiego kredytu będą korzystniejsze od zwykłego kredytu komercyjnego.

Preferencyjny kredyt na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych

Preferencyjny kredyt na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych jest specjalną formą wsparcia finansowego. Atrakcyjna propozycja dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zmodernizować działanie firmy za pośrednictwem wprowadzenia nowej technologii. Tak jak w przypadku innych kredytów preferencyjnych mamy do czynienia ze specjalnymi warunkami. Kredyt będzie charakteryzował się niskim oprocentowaniem i wydłużonym terminem spłaty, jednak będzie można wykorzystać go jedynie w konkretnym celu powiązanym z wprowadzeniem nowej technologii do przedsiębiorstwa.

Czym się różni kredyt preferencyjny od kredytu standardowego?

Główna różnica między kredytem preferencyjnym i kredytem komercyjnym to warunki finansowe związane z pożyczką. Kredyt preferencyjny charakteryzuje się niskim oprocentowaniem i długim okresem spłaty. Wszystko ze względu na to, że kredyt preferencyjny ma za zadanie wspierać pewne sektory gospodarcze. Nie jest usługą stworzoną z myślą maksymalizowania zarobku. Głównym celem kredytu komercyjnego jest z kolei zysk banku.

Kto może skorzystać z kredytu preferencyjnego - kryterium kwalifikacji

Kredyty preferencyjne są skierowane tylko do określonych grup klientów. Na liście znajdują się między innymi:

  • Rolnicy
  • Studenci (do 30 roku życia lub do 35 na studiach doktoranckich)
  • Przedsiębiorcy
  • Rodziny w trudnej sytuacji finansowej
  • Kryteria kwalifikacji związane z kredytem preferencyjnym różnią się w zależności od zdolności finansowych kredytobiorcy oraz instytucji finansowej, która udziela kredytu.

Jaki jest koszt kredytu na preferencyjnych warunkach?

Koszt kredytu preferencyjnego zależy od wielu czynników, takich jak instytucja finansowa, warunki kredytu, okres spłaty i kwota kredytu. Kredyty preferencyjne mają niższe stopy procentowe, co sprawia, że są mniej kosztowne niż standardowe kredyty. Jednakże rzeczywisty koszt takiego kredytu można ustalić tylko na podstawie indywidualnej oceny kredytobiorcy i warunków oferowanych przez konkretnego kredytodawcę. Aby uzyskać dokładne informacje, najlepiej skonsultować się bezpośrednio z instytucją finansową.

Jak korzystać z kredytów preferencyjnych?

Każda osoba lub przedsiębiorstwo spełniające kryteria kredytu preferencyjnego może zgłosić się do banku w celu ustalenia warunków pożyczki. Banki udzielające kredytów preferencyjnych to:

  • SGB Bank S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • BOŚ
  • Santander Bank Polska
  • Bank Pekao

Zalety i wady kredytów preferencyjnych

Zalety kredytów preferencyjnych:

 • Niskie oprocentowanie
 • Elastyczne warunki spłaty
 • Wspieranie gospodarki krajowej

Wady kredytów preferencyjnych:

 • Wymóg zabezpieczenia kredytu
 • Pieniądze mogą zostać wydane jedynie na określony z góry cel
 • Kredyt dostępny tylko dla części społeczeństwa
 • Proces aplikacji o kredyt jest bardziej skomplikowany niż w przypadku kredytu komercyjnego

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat kredytów preferencyjnych

Kredyty preferencyjne zawieramy na warunkach korzystniejszych od kredytów komercyjnych. Możemy liczyć na wydłużony okres spłaty oraz niskie oprocentowanie. Należy jednak pamiętać o tym, że ma to również pewne wady. Bank może wymagać zabezpieczenia pożyczki oraz ustali z góry cel, na który będziemy mogli spożytkować pożyczone pieniądze. Ponadto tylko niewielka część społeczeństwa spełnia rygorystyczne wymogi kredytu preferencyjnego.

Czesto zadawane pytania

Czy warto skorzystać z kredytu preferencyjnego?
Tak, kredyt preferencyjny może być dobrym sposobem na poprawę płynności finansowej niektórych grup społecznych. Na przykład rolników, studentów lub przedsiębiorców.
Gdzie można aplikować z prośbą o kredyt preferencyjny?
Kredytów preferencyjnych udzielają zwykłe banki komercyjne.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5