Umorzenie długu w 2024
ofin.plDługiUmorzenie długu - kiedy jest możliwe?

Umorzenie długu - kiedy jest możliwe?

Umorzenie długu to proces, w którym wierzyciel dobrowolnie rezygnuje z praw do środków należnych od dłużnika, co jest uregulowane w kodeksie cywilnym artykułem 508. Wierzyciel ma możliwość umorzenia długu całkowicie lub częściowo, a dłużnik musi takie zwolnienie zaakceptować. Proces ten jest dostępny dla wszystkich rodzajów długów, choć w przypadku alimentów proces ten jest bardziej skomplikowany, a często konieczny jest udział sądu. Proces umorzenia długu może być inicjowany przez dłużnika, który składa wniosek do wierzyciela. W przypadku odmowy, dłużnik może wnioskować o upadłość konsumencką, co również może prowadzić do umorzenia długu. Cały proces można podzielić na siedem kroków, począwszy od wypowiedzenia umowy przez wierzyciela aż do końca postępowania upadłościowego, gdzie niespłacony dług zostaje umorzony. Wniosek o umorzenie długu powinien zawierać szczegółowe dane obu stron oraz motywacje i powody umorzenia długu. Korzyści z umorzenia długu obejmują zwolnienie z obowiązku spłaty, usunięcie wpisów w bazach dłużników i poprawę zdolności kredytowej. Raz udzielone umorzenie długu jest zasadniczo ostateczne i nieodwracalne, z wyjątkiem sytuacji zmiany okoliczności w procesie upadłości konsumenckiej. Ważną kwestią jest również obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od kwoty umorzonego długu, ponieważ traktowane jest to jako dochód dla dłużnika. Umorzenie długu jest więc mechanizmem prawnym, który może przynieść ulgę zadłużonym, ale wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych warunków i formalności.

Umorzenie długu - co to takiego?

Umorzenie długu to proces w którym dłużnik unieważnia zobowiązanie zrzekając się praw do środków, które są mu należne na jego podstawie. Umorzenie długu wynika z zapisu kodeksu cywilnego w artykule 508:

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Na jego podstawie, wierzyciel ma prawo do zrezygnowania z należności, choć dłużnik również musi się na to zgodzić.

Kto może umorzyć dług?

Dług może umorzyć wierzyciel, któremu należą się z niego pieniądze lub sąd. W przypadku zobowiązania udzielonego przez wielu wierzycieli, każdy ma prawo zrzec się z części, które należy się jemu. Ponadto, dług może zostać umorzony na drodze prawnej, zwykle w wyniku bankructwa konsumenckiego. Umorzenie nie jest jednak tym samym, co unieważnienie zobowiązania. O unieważnieniu mówimy, gdy sąd uzna, że zobowiązanie łamało przepisy, np. zasady współżycia społecznego. Umorzenie następuje przy zakończeniu zobowiązania w związku z ciężką sytuacją dłużnika, np. niezdolności do pracy czy problemów zdrowotnych.

Jakie długi można umorzyć?

Wszystkie długi można umorzyć. Proces ten wygląda też tak samo w większości przypadków: dłużnik składa wniosek do wierzyciela i prosi umorzenie długu. Wyjątek stanowią długi alimentacyjne. W tym przypadku to wierzyciel (dziecko lub rodzic czerpiący korzyści z alimentów) składa wniosek o umorzenie długu do komornika, oraz wszelkich organów i instytucji, które brały udział w procesie alimentacyjnym.

Kiedy długi nie mogą zostać umorzone?

Wszystkie długi mogą zostać umorzone, nie zawsze jednak w pełni i nie od razu. W przypadku długów alimentacyjnych, jeżeli w ich spłacie pomagał fundusz alimentacyjny, dłużnik musi zwrócić pożyczone pieniądze nawet w przypadku umorzenia zobowiązania przez beneficjenta. Dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie długu w funduszu alimentacyjnym dopiero po siedmiu latach skutecznej egzekucji. Przedtem możliwe jest wnioskowanie o częściowe umorzenie długu o 10% za każdy rok skutecznej egzekucji. Przykładowo, po 4 latach spłaty funduszu alimentacyjnego dłużnik może ubiegać się o zwolnienie z 40% zobowiązania.

Czym jest częściowe umorzenie długu?

Częściowe umorzenie długu jest anulowaniem tylko pewnej części kwoty, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić wierzycielowi, podczas gdy reszta długu nadal pozostaje wymagalna. Wierzyciel ma prawo odstąpić od części należności zmieniając zasady zawartej z nim umowy, co stanowi częściowe umorzenie długu. O częściowym umorzeniu możemy mówić również wtedy, gdy jeden z kilku wierzycieli zrzeka się należnej mu części zobowiązania. W procesie upadłościowym umorzenie długu również ma charakter częściowy, ponieważ sąd wciąż wymaga dalszej spłaty długów w trakcie kilkuletniego procesu upadłościowego.

Umorzenie długu w 7 krokach

Umorzenie długu przebiega w większości przypadków tak samo. Możemy ten proces podzielić na siedem kroków:

 1. Z powodu naruszenia warunków umowy, wierzyciel wypowiada umowę kredytową.
 2. Sprawa trafia do sądu, który rozporządza egzekucję komorniczą.
 3. Składamy wniosek do wierzyciela o umorzenie zobowiązania.
 4. Wierzyciel analizuje wniosek i daje nam swoją odpowiedź.
 5. Jeżeli się nie zgodzi, możemy złożyć wniosek o upadłość konsumencką.
 6. Sąd ropzatruje sprawę. Jeżeli przyzna naszą upadłość, odwoła komornika, przydzieli Syndyka i ustali plan spłaty.
 7. Gdy proces upadłościowy dobiegnie końca, pozostały, niespłacony dług zostaje umorzony.

Jedyną aktywnością dłużnika w całym procesie jest złożenie wniosku o umorzenie długu. Tego może jednak dokonać dopiero po tym, jak wierzyciel skieruje sprawę do sądu, a ten uzna zadłużenie. Wcześniejsza rozmowa z kredytobiorcą jest możliwa, choć stanowi to wtedy sprawę umorzenia kredytu lub pożyczki. Warto najpierw odwołać się do samego wierzyciela przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jeżeli zgodzi się on na umorzenie zobowiązania unikniemy wielu trudów i ograniczeń wynikających z procesu upadłościowego.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o umorzenie długu?

Wniosek o umorzenie długu powinien zachować formalny ton wypowiedzi, oraz zawierać następujące informacje:

 • Dane osobowe dłużnika i wierzyciela: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres.
 • Wskazujące konkretne zobowiązanie, które chcemy umorzyć, np. w formie numeru umowy.
 • Szczegóły na temat zobowiązania, w tym kwotę którą chcemy umorzyć.
 • Powody i motywacje do umorzenia długu.

Wniosek o umorzenie długu nie ma ścisłego wzorca, możemy więc napisać go w dowolnej formie.

Korzyści umorzenia długu

Korzyści umorzenia długu to:

 • Zwolnienie z konieczności spłaty.
 • Usunięcie wpisów w bazach dłużników odnośnie zadłużenia.
 • Poprawa zdolności kredytowej.

Czy umorzenie długu można anulować?

Nie, umorzenie długu nie może zostać anulowane czy w inny sposób odwołane. Gdy wierzyciel podejmie i udokumentuje swoją decyzję, a dłużnik ją zaakceptuje, dług zostaje umorzony ostatecznie. Wyjątkiem od tego jest umorzenie długu w ramach upadłości konsumenckiej, które może zostać wycofane jeżeli okoliczności upadłościowe przeminą w okresie pięciu lat. Przykładowo, jeżeli umorzenie długu zostało rozporządzanie z uwagi na niezdolność do pracy, jeśli dłużnik znajdzie zatrudnienie w okresie 5 lat, obowiązek spłaty zostanie przywrócony.

Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonego długu?

Tak, od umorzonego długu należy zapłacić podatek dochodowy. Obowiązek dotyczy on tej części zobowiązania, która nie została spłacona przez dłużnika. W normalnych warunkach kredyt nie stanowi dochodu ponieważ go spłacamy. Gdy zostajemy zwolnieni z tego obowiązku, znajdujemy się w sytuacji, w której środki zostały nam po prostu wręczone, stanowiąc dochód. Stąd zatem potrzeba uregulowania nalerzności.

Podsumowanie najważniejszych informacji o umorzeniu długów

Umorzenie długu jest sytuacją w której wierzyciel dobrowolnie zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty zobowiązania lub decyduje o tym sąd. Umorzenie odbywa się na wniosek dłużnika lub w wyniku upadłości konsumenckiej. Środki z których spłaty zostajemy zwolnieni traktowane są jako przychód, przez co należy odprowadzić od nich podatek.

Często zadawane pytania

Czy po śmierci dłużnika jego długi zostaną umorzone?
Tylko w przypadku, gdy nikt nie zgodzi się na dziedziczenie długu.
Czy długi alimentacyjne można umorzyć?
Tak, jeśli zgodę wyrazi opiekun dziecka, lub samo dziecko po osiągnięciu pełnoletności.
Czy długi wobec Urzędu Skarbowego można umorzyć?
Tak. Wniosek składamy do samego urzędu, który musi wyrazić zgodę.
Czy po umorzeniu długu zabezpieczenie wygasa?
Tak. W przypadku zobowiązań hipotecznych następuje wygaśnięcie hipoteki.
Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej długi zostaną umorzone?
Dopiero po zakończeniu procesu upadłościowego.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5