Na czym polega proces eksmisji komorniczej?
ofin.plDługiEksmisji komornicza

Eksmisji komornicza

Eksmisja komornicza jest procesem przymusowego usunięcia lokatorów z lokalu, przeprowadzanym przez komornika na podstawie wyroku sądowego. Może być inicjowana w przypadkach, takich jak zaległości w czynszu, naruszenie umowy najmu, czy utrata prawa do lokalu. Przed eksmisją, komornik sprawdza, czy eksmitowana osoba ma inne zakwaterowanie; jeśli nie, musi zapewnić tymczasowe miejsce pobytu. Postępowanie eksmisyjne rozpoczyna się od uzyskania tytułu wykonawczego, a sam proces może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Istnieją pewne ograniczenia, np. komornik nie może eksmitować kobiet w ciąży, osób niepełnoletnich czy niepełnosprawnych. Koszt eksmisji jest zmienny, a nowe przepisy określają stałą opłatę za jej przeprowadzenie. Eksmisja jest ostatecznością i powinna być przeprowadzana z poszanowaniem praw wszystkich stron.

Eksmisja komornicza - co to jest?

Eksmisja komornicza jest procesem prowadzonym przez komornika. Polega na przymusowym wydaleniu osób z zajmowanego lokalu lub pomieszczenia. Aby zainicjować ten proces, komornik potrzebuje wyroku sądowego. Przed wykonaniem wyroku komornik jest zobowiązany do zweryfikowania czy eksmitowana osoba ma alternatywne zakwaterowanie. Jeśli nie, komornik powinien zorganizować tej osobie tymczasowe miejsce zamieszkania.

Kiedy można wszcząć postępowanie eksmisyjne?

Postępowanie eksmisyjne można wszcząć w sytuacjach, kiedy osoba zajmująca nieruchomość czyni to bezprawnie lub gdy istnieje uzasadniona potrzeba jej usunięcia. Najczęstszymi przyczynami wszczęcia postępowania są długi mieszkaniowe, powstałe przez niepłacenie czynszu przez najemcę, znaczne naruszenie warunków umowy najmu, utrata tytułu prawnego do lokalu (np. przez wygaśnięcie umowy najmu), czy też zajmowanie lokalu pomimo zakończenia stosownej umowy. Dodatkowo, eksmisja może być przeprowadzona w przypadku, gdy lokator prowadzi działalność niezgodną z prawem lub narusza spokój i porządek, stwarzając zagrożenie dla innych mieszkańców budynku. Ważne jest, aby wszczęcie postępowania eksmisyjnego było poprzedzone odpowiednimi procedurami prawnymi i orzeczeniem sądu, które zapewnią, że cały proces jest przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Procedura eksmisji lokatorów może zostać rozpoczęta, gdy umowa najmu została rozwiązana, a lokatorzy odmawiają opuszczenia mieszkania. Właściciel lokalu może wystąpić z pozwem o eksmisję. W innym przypadku sąd może wydać nakaz eksmisji uciążliwego lokatora z miejsca zamieszkania. Na przykład, jeżeli alkoholik zakłóca życie innych lokatorów, sąd może wydać nakaz o eksmisji uciążliwej osoby.

Etapy eksmisji komorniczej

Eksmisja komornicza przebiega w 5 etapach:

 1. Sąd wydaje tytuł wykonawczy z nakazem eksmisji.
 2. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego komornik musi poinformować dłużnika o zamiarze przeprowadzenia eksmisji.
 3. Rozpoczęcie procedury eksmisji - od tego momentu komornik może przejść do działania.
 4. Jeżeli osoba objęta nakazem eksmisji nie ma alternatywnego miejsca zamieszkania - komornik musi znaleźć jej tymczasowe zakwaterowanie.
 5. Wykonanie eksmisji, czyli wyprowadzenie osoby objętej eksmisją z lokalu, nawet pod rygorem interwencji policji.

Eksmisja komornicza z lokalu mieszkalnego

Eksmisja komornicza z lokalu mieszkalnego jest procesem prawnym wykonywanym przez komornika na polecenie sądu. Zgodnie z wyrokiem osoba objęta eksmisją jest wyprowadzona z zajmowanego lokalu. Jeżeli dana osoba nie ma alternatywnego miejsca zamieszkania, komornik musi znaleźć jej tymczasowe miejsce pobytu.

Eksmisja komornicza z pomieszania mieszkalnego

Podczas procedury eksmisji z pomieszczenia mieszkalnego komornik na mocy wyroku sądu określa termin eksmisji osoby, która otrzymała nakaz opuszczenia zajmowanego pomieszczenia. Eksmitowany ma prawo odwołać się od wyroku sądu oraz ma prawo do otrzymania tymczasowego miejsca zamieszkania, jeśli nie ma gdzie się podziać. Warto pamiętać o tym, że właściciel budynku nie może samodzielnie usunąć najemców. Jest on zobowiązany do przestrzegania procedur prawnych.

Eksmisja komornicza, gdy lokatorzy mają prawo do innego lokalu

Eksmisja komornicza, gdy lokator ma prawo do innego lokalu, sprawia, że komornik nie musi szukać tymczasowego pobytu zastępczego dla eksmitowanej osoby. W takim przypadku komornik jest jedynie zobowiązany do tego, aby pozwolić eksmitowanej osobie przenieść się do alternatywnego lokalu.

Eksmisja komornicza, gdy lokatorzy nie mają innego lokalu

Eksmisja komornicza, gdy lokatorzy nie mają alternatywnego lokalu sprawia, że komornik zostaje zobowiązany do tego, aby znaleźć tej osobie tymczasowy lokal zastępczy. W tym celu komornik kontaktuje się z gminą, aby urzędnicy pomogli mu w znalezieniu alternatywnego miejsca zamieszkania. Może to być:

 • Lokal socjalny
 • Pomieszczenie tymczasowe
 • Schronisko dla bezdomnych

Kogo nie może eksmitować komornik?

Komornik nie może eksmitować:

 • Kobiety w ciąży
 • Osoby niepełnoletniej
 • Osoby niepełnosprawnej

Jaki jest okres ochronny dla lokatora z nakazem eksmisji?

Okres ochronny dla lokatora z nakazem eksmisji trwa od 1 listopada do 31 marca następnego roku. W tym okresie nie wykonuje się nakazu eksmisji. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki uciążliwych lokatorów, na przykład osób zakłócających porządek domowy lub stosujących przemoc domową.

Ile trwa eksmisja komornicza?

Eksmisja komornicza trwa od kilku tygodni do kilku lat, zależy to od indywidualnych przypadków i różnych okoliczności występujących w trakcie prowadzenia procedury. Czasami eksmisje trwają kilka miesięcy. Jednak w przypadku oczekiwania na przyznanie lokalu socjalnego dla lokatorów niektóre eksmisje wydłużają się nawet do okresu kilku lat.

Jaki jest koszt przeprowadzenia eksmisji komorniczej?

Koszt przeprowadzenia eksmisji komorniczej to od kiluset złotych do 30 000 zł i zależy on od różnych czynników. Nowa poprawka do prawa o komornikach sądowych i egzekucji zmieniła opłatę stałą za eksmisję z 40% średniej kwartalnej pensji do 20%. Dodatkowo poprawka eliminuje koszty eksmisji za pomoc policji. Opłata stała za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego posiadania nieruchomości lub eksmisji z lokalu wynosi 1500 złotych dla nieruchomości mieszkalnych. Dla innych nieruchomości opłata wynosi 2000 złotych, zwiększając się o 1000 złotych za każdy dodatkowy pokój wykorzystywany do działalności komercyjnej, do maksymalnie 30 000 złotych.

Czy można uniknąć eksmisji komorniczej?

Można uniknąć eksmisji komorniczej, jeśli doprowadzi się do porozumienia z komornikiem. Może ona wynikać na przykład ze spłaty długów lub wypłacenia zadośćuczynienia dla właściciela nieruchomości. Warto pamiętać o tym, że te metody nie gwarantują jednak uniknięcia eksmisji, a jedynie zwiększają szansę na porozumienie w zależności od okoliczności.

Czy można zaskarżyć czynności komornika wykonującego eksmisję?

Tak, skarga na czynności komornika powinna zostać wysłana bezpośrednio do sądu, z którego komornik otrzymał nakaz eksmisji. Osoba sprzeciwiająca się decyzji komornika ma prawo do wyrażenia obiekcji. Po przesłaniu skargi komornik otrzymuje 3 dni na sporządzenie uzasadnienia. Wszystko to jest częścią procesu, który ma na celu zapewnienie sprawiedliwości i przejrzystości w kontekście eksmisji.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat eksmisji komorniczej

Eksmisja komornicza polega na przymusowym wyprowadzeniu lokatorów z lokalu. Procedurę prowadzi komornik za zgodą wyroku sądowego. Eksmisje mogą trwać kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat w zależności od tego, jak skomplikowana jest indywidualna sprawa. Od 1 listopada do 31 marca trwa tak zwany okres ochrony. W tym czasie nie można dokonać eksmisji. Wyjątek stanowią uciążliwi lokatorzy, których można wyprowadzić nawet w trakcie okresu ochrony. Jeżeli eksmitowana osoba nie ma alternatywnego miejsca zamieszkania, komornik jest zobowiązany do znalezienia tymczasowego lokalu zastępczego dla eksmitowanego. Może to być na przykład schronisko dla bezdomnych. Jeżeli eksmitowana osoba ma prawa do alternatywnego lokalu, komornik musi dać lokatorowi czas na przeniesienie się do drugiego mieszkania.

Często zadawane pytania

Jak uzyskać postanowienie o przysądzeniu własności po licytacji komorniczej?
Aby uzyskać postanowienie o przysądzeniu własności po licytacji komorniczej należy zapłacić pełną kwotę licytacji w określonym terminie oraz poczekać na to aż sąd wyda dokument potwierdzający przysądzenie własności.
Czym jest odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści?
O odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści może wystąpić poszkodowany, który utracił pewne korzyści majątkowe ze względu na szkodliwe działania podjęte względem jego osoby.
Kto pokrywa koszt eksmisji komorniczej?
Koszt wszczęcia eksmisji komorniczej pokrywa właściciel nieruchomości składający pozew o eksmisję. Z kolei za wniosek egzekucyjny o opróżnieniu lokalu płaci dłużnik.
Jak wygląda przebieg eksmisji komorniczej w czasie zakupu udziałów w mieszkaniu z eksmisji komorniczej?
W przypadku zakupu udziałów w nieruchomości z eksmisji komorniczej proces eksmisji może wpłynąć na czas i warunki transakcji. Właściciel udziałów w nieruchomości podlegającej eksmisji musi być świadomy potencjalnych opóźnień i skomplikowań związanych z procesem eksmisji.

Komentarze

K
Opinia od:
Katarzyna

Czy opinia była przydatna?

0
Zabrano mi mieszkanie za które były robione opłaty w okresie gdy byłam już po rozwodzie Zadłużenie było spowodowane brakiem zainteresowania męża łożenia na opłaty i dzieci Ja pracowałam W trakcie rozwodu mąż został wymeldowany z lokalu Za mieszkanie płaciłam ja bez jego pomocy Zadłużenie starałam się spłacać w miarę możliwości Dług rósł z odsetkami co w mojej sytuacji było nie możliwe do spłaty Mieszkanie było moje ale nie własnościowe Spółdzielnia rok temu zrobiła eksmisję Wiem ile jest warte mieszkanie a ile wynosił dług W jaki sposób mogę odzyskać tą różnicę? Dostałam pismo że muszę mieć dokument że sądu że przy rozwodzie sąd zasądził że mieszkanie należy się mi Nie było takiego czegoś bo były mąż już dawno że mną nie mieszkał I nie utrzymywał Był hazardzistą, alkoholikiem i damskim bokserem Miał sprawę o znęcanie się nad rodziną psychicznie i fizycznie Ja przeprowadziłam się do znajomego po rozwodzie Mieszkanie opłacałam jak mogłam Jestem osobą niepełnosprawną Po ciężkiej Sepsie i po dwóch latach po przeszczepie wątroby Jestem na zasiłku w wysokości 1300 zł na miesiąc Zostałam sama w domu bo mój partner zmarł 5 lat temu A dzieci jak tylko skończyły się pieniądze i trzeba było utrzmać dom wypieły się na mnie A już nie daje sama rady Żyję jak rozebrał Ja błagam o pomoc w tej sprawie 2024-05-24 00:15:02
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5