Długi ubezpieczeniowe 2024
ofin.plDługiDługi ubezpieczeniowe

Długi ubezpieczeniowe

Dług ubezpieczeniowy to zaległość powstała w chwili, gdy nie zapłacimy raty polisy ubezpieczeniowej. Termin płatności wyznacza harmonogram spłaty zawarty w umowie. Ponadto ubezpieczyciele mogą w niektórych przypadkach zgłosić się do sprawcy wypadku z żądaniem zwrotu kosztów roszczenia. Takie zobowiązanie nazywa się regresem ubezpieczeniowym i również może stać się długiem, jeśli zignorujemy obowiązek jej spłaty. Długi ubezpieczeniowe trafiają do baz dłużników, jak BIG i KRD, gdzie możemy sprawdzić stan swojego długu. Konsekwencją tego jest spadek zdolności kredytowej, co utrudnia uzyskanie kredytów i pożyczek. Dłużnika czekają również dodatkowe koszta w formie odsetek karnych oraz ryzyko windykacji. Za sprawą sądu, również komorniczej. Warto wystrzegać się długów ubezpieczeniowych, a nawet wypowiedzieć umowę, jeśli nie jesteśmy w stanie jej zapłacić. Za dług tego rodzaju może odpowiadać również nasza małżonka, jeśli ubezpieczenie zostało zakupione za jej zgodą.

Dług ubezpieczeniowy — co to jest?

Dług ubezpieczeniowy jest to zobowiązanie do zapłaty powstałe w ramach umowy ubezpieczeniowej lub w wyniku regresu ubezpieczeniowego. Aby uniknąć długu za ubezpieczenie w przypadku kredytu należy się upewnić, że spłacamy je zgodnie z miesięcznym harmonogramem. Z umowy ubezpieczeniowej można zrezygnować, należy jednak w tym celu złożyć stosowne wnioski. Niezapłacenie raty na czas, nawet w wyniku typowego zapominalstwa, doprowadzi do zadłużenia.

Regres ubezpieczeniowy to sytuacja, w której ubezpieczyciel narzuca na sprawcę wydarzenia losowego obowiązek zwrócenia kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanego. Spotykamy się z tym zdarzeniem najczęściej w następstwie wypadków. Ktoś przypadkiem wywołuje na kimś szkodę. Ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu należne środki, po czym zwraca się do winowajcy o pokrycie tego wydatku. Jeżeli tego nie zrobimy, zobowiązanie to staje się zadłużeniem.

Do zwrotu odszkodowania może dojść, gdy:

  • Osoba wywołująca szkodę zbiegła z miejsca zdarzenia.
  • Szkodę wyrządzono umyślnie lub w stanie nietrzeźwości.
  • Wypadku dokonano za pomocą skradzionego pojazdu.
  • Gdy doszło do niego z wykorzystaniem pojazdu mechanicznego, do którego dana osoba nie posiadała uprawnień. Istnieją wyjątki od tej okoliczności, gdy został podjęty pościg w następstwie przestępstwa albo był on motywowany ratowaniem ludzkiego życia lub mienia.

Jak sprawdzić stan zadłużenia ubezpieczeniowego?

Stan zadłużenia ubezpieczeniowego można sprawdzić w rejestrach dłużników. Wystarczy wysłać zapytanie do Biura Informacji Kredytowej z prośbą o raport, powołując się na zasady RODO. Możemy również wykupić płatny raport, który będzie zawierał dodatkowe szczegóły i analizy. Jeżeli wiemy, jakiej firmie zalegamy z płatnością, możemy również zapytać ją wprost o stan naszego zobowiązania.

Odpowiedzialność za długi ubezpieczeniowe

Odpowiedzialność za długi ubezpieczeniowe określa kodeks cywilny. Dług ten traktowany jest jak większość przedawnionych zobowiązań, nadając wierzycielowi do odsetek karnych i możliwość kierowania sprawy na drogę sądową. Dodatkową rolę odgrywa tu artykuł 819 określający termin przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczeniowej. Umożliwia on poszkodowanemu zwrócenie się do ubezpieczyciela o wypłatę roszczenia przez okres trzech lat.

Czy długi ubezpieczeniowe ulegają przedawnieniu?

Długi ubezpieczeniowe ulegają przedawnieniu po trzech latach, jeśli żadna ze stron nie podejmuje działań mających na celu uregulowanie zobowiązania. Okres ten liczony jest od dnia, w którym powinna być zapłacona składka. Czas do przedawnienia zobowiązania nalicza się od nowa za każdym razem, gdy firma ubezpieczeniowa, będąca wierzycielem, ubiega się o jego spłatę. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej również przedawniają się po 3 latach.

W przypadku regresu ubezpieczeniowego, moment od którego nalicza się czas przedawnienia długu, ma szczególne znaczenie. Poszkodowany ma aż trzy lata, aby ubiegać się o wypłatę należnego ubezpieczenia. Dopiero gdy to zrobi, firma ubezpieczeniowa może ubiegać się o zwrot poszkodowania do sprawcy wypadku. Dopóki to nie nastąpi, dług jeszcze nie istnieje, a więc się nie przedawnia.

Czy długi ubezpieczeniowe mogą zostać umorzone?

Długi ubezpieczeniowe mogą zostać umorzone. Może to nastąpić za zgodą wierzyciela (firmy ubezpieczeniowej) lub z decyzji sądu, jeśli uzna on, że zasady umowy ubezpieczeniowej są niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Niestety, oba te scenariusze występują tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko wtedy dochodzi do umorzenia długu.

Czy żona odpowiada za długi ubezpieczeniowe męża?

Odpowiedzialność żony za długi ubezpieczeniowe męża zależy od rodzaju długu:

  • Żona odpowiada za długi męża wobec ZUS, ponieważ są to zobowiązania publicznoprawne.
  • Żona odpowiada za długi wynikające z zobowiązań zawartych wspólnie lub za jej zgodą, np. ubezpieczenia kredytu.
  • Żona nie odpowiada za długi powstałe wobec umów zawartych bez jej wiedzy lub zgody oraz powstałych przed małżeństwem.

Zasady te działają identycznie w drugą stronę, gdy to żona podpisuje umowę kredytową z ubezpieczeniem to on odpowiada za długi partnerki.

Jakie są konsekwencje posiadania długów ubezpieczeniowych?

Konsekwencjami posiadania długów ubezpieczeniowych są trudności w zdobyciu kredytów oraz koszta z odsetek karnych. Dłużnik traci zdolność kredytową, a więc nie może dostać nowych pożyczek. Koszt zobowiązania narasta w związku z odsetkami ustawowymi. Ponadto, ponieważ dłużnik nie spełnia warunków umowy ubezpieczeniowej, nie przysługuje mu wsparcie finansowe w razie wypadku, który mogłaby objąć wykupiona polisa.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat długów ubezpieczeniowych

Najważniejszą rzeczą jaką musimy pamiętać o długach ubezpieczeniowych, to że nie są one lżejsze ani tańsze, od innych form przedawnionych zobowiązań. Nie powinniśmy liczyć, że ubezpieczyciel zerwie umowę, gdy nie dostanie od nas raty. Zamiast tego staniemy się wobec niego dłużnikiem i poniesiemy dodatkowe koszta. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku regresu ubezpieczeniowego, choć w tym przypadku musimy pamiętać, że wezwanie do zapłaty może pojawić się nawet po trzech latach.

Często zadawane pytania

Jak długo odpowiada się za długi ubezpieczeniowe?
Za długi ubezpieczeniowe odpowiada się do momentu ich spłaty. Mogą się one przedawnić, potrwa to jednak trzy lata i tylko pod warunkiem, że firma ubezpieczeniowa nie będzie dochodzić spłaty zobowiązania.
Kto przejmuje długi ubezpieczeniowe po śmierci dłużnika?
Każdy, kto zaakceptuje spadek w pełni lub z dobrodziejstwem inwentarza, będzie zobowiązany do spłaty części długu ubezpieczeniowego wchodzącego w skład masy spadkowej.
Ile wynoszą długi ubezpieczeniowe Polaków?
Długi ubezpieczeniowe Polaków wynoszą 400 milionów złotych. Średnie zadłużenie wobec ubezpieczycieli to 2000 zł.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5