BIG InfoMonitor - najważniejsze informacje
ofin.plRejestry dłużnikówBIG InfoMonitor - najważniejsze informacje o bazie

Co to jest BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to polskie biuro informacji gospodarczej, które jako jedyne udostępnia informacje znajdujące się w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Oznacza to, że jeżeli pożyczka jest oznaczona jako pożyczka bez BIK, to nie sprawdza również BIG InfoMonitor. Rejestr dłużników jest platformą wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym oraz pozostałymi sektorami gospodarki. Statystyki BIG InfoMonitor pokazują, iż średnio co 2 sekundy z biura informacji gospodarczej pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu. Podobnie jak Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor gromadzi i udostępnia informacje zarówno o osobach fizycznych, jak i przedsiębiorcach posiadających niespłacone zobowiązania finansowe.

BIG InfoMonitor prowadzi również szereg innych działań, do których można zaliczyć zaangażowanie się w działalność edukacyjną oraz nadzorowanie Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

Jak sprawdzić swój status w BIG InfoMonitor?

Osoba, której celem jest sprawdzenie siebie w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor, może tego dokonać w kilku prostych krokach. Co należy zrobić?

 1. krok 1: należy zarejestrować się na stronie BIG InfoMonitor,
 2. krok 2: po rejestracji, osoba fizyczna stanie się właścicielem konta BIGKonto w serwisie BIG.pl,
 3. krok 3: następnie należy zalogować się do aktywnego konta,
 4. krok 4: należy dodać załącznik w BIGKoncie w postaci skanu bądź zdjęcia dokumentu tożsamości,
 5. krok 5: kolejny etap to potwierdzenie załączonego dokumentu przy pomocy przycisku „wyślij dokumenty do weryfikacji”,
 6. krok 6: BIG InfoMonitor dokona weryfikacji załączonych dokumentów i wyśle potwierdzenie rejestracji na emaila podanego przez dany podmiot,
 7. krok 7: ostatni etap to pobranie Raportu o Sobie i/lub z Rejestru Zapytań.

Podobnie jak InfoMonitor, umożliwia zainteresowanym podmiotom pobieranie konkretnych raportów. Raport o Sobie pozwala na sprawdzenie tego, kto umieścił informacje odnośnie do danego podmiotu w BIG InfoMonitor. Raport z Rejestru Zapytań umożliwia sprawdzenie wysyłanych do biura zapytań o konkretną osobę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ile kosztuje raport w BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor pozwala na wykupienie całego pakietu korzyści, aby móc kontrolować swoje wpisy w BIGu, a także móc zweryfikować inne podmioty lub osoby fizyczne. Na wspomniane pakiety BIG często organizuje promocje. Jednak, jeśli nie planujemy wykupić całego pakietu usług, to pojedynczy raport na swój własny temat można wygenerować raz na 6 miesięcy bezpłatnie, natomiast każdy kolejny kosztować będzie 17 złotych. Z kolei raport o innym podmiocie lub osobie fizycznej będzie nas kosztował 30 złotych.

Jak sprawdzić dłużników w BIG InfoMonitor?

Konsumenci oraz przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia firmy bądź jednoosobowej działalności gospodarczej dzięki pobraniu z BIG InfoMonitor Raportu o Firmie. Taka opcja pozwala na poznanie płynności finansowej potencjalnego kontrahenta. Jest ona również dostępna dla osób posiadających konto w ERIF. Pobranie raportu z BIG InfoMonitor nie wiąże się z wyrażeniem zgody przez dłużnika. Pisemne upoważnienie jest wymagane tylko wtedy, gdy dany podmiot chce uzyskać informacje o przedsiębiorcy, które pochodzą z raportu BIK lub ze Związku Banków Polskich.

Podmiot, który chce sprawdzić daną firmę w biurze BIG InfoMonitor, ma możliwość pobrania Raportu o Firmie, jeżeli:

 • zna formę prawną i pełną nazwę firmy,
 • numer NIP i REGON.

Konsumenci mogą sprawdzić firmę w biurze informacji gospodarczej na kilka sposobów:

 • osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor,
 • za pośrednictwem listu, wysyłając wypełniony Wniosek o Raport,
 • poprzez stronę internetową BIG InfoMonitor.

Przedsiębiorcy z kolei mają możliwość sprawdzenia firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, jeżeli wcześniej podpisali z biurem umowę abonamentową. Mogą oni sprawdzić firmę w taki sam sposób jak konsumenci. Wyjątek stanowi jedynie opcja weryfikacji danych przez internet. W tym celu przedsiębiorcy powinni zalogować się na stronie www.infomonitor.pl poprzez odnośnik Wejście do systemu BIG.

Jak podać dłużnika do BIG InfoMonitor?

Statystyki BIG InfoMonitor pokazują, iż średnio 40 proc. zadłużonych osób reguluje posiadane długi po wezwaniu do zapłaty, a następne 35 proc. po umieszczeniu ich danych w rejestrze BIG InfoMonitor. Podobne statystyki przedstawia KRD. Według nich 53 proc. dłużników, którzy zalegają ze spłatą nie dłużej niż rok, reguluje dług już po otrzymaniu ostrzeżenia o wpisie do KRD. Dane odnośnie do konkretnego podmiotu mogą zostać umieszczone w BIG-u zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.

Umieszczenie dłużnika w BIG InfoMonitor to procedura, która inaczej wygląda, jeżeli dokonuje tego osoba fizyczna, a w odmienny sposób, jeśli dłużnika wpisuje przedsiębiorca. Osoby fizyczne mają możliwość umieszczania dłużników w BIG InfoMonitor dopiero od 14 czerwca 2010 roku. By tego dokonać, konsument musi posiadać tytuł wykonawczy wydany przez sąd i opatrzony klauzulą wykonalności. Następnie powinien przejść przez kilka etapów:

 1. krok 1: zalogować się do BIGKonta,
 2. krok 2: wydrukować, wypełnić i podpisać umowę wraz załącznikiem (w 2 egzemplarzach),
 3. krok 3: wysłać podane wyżej dokumenty do BIG InfoMonitor,
 4. krok 4: przesłać podpisany i zgodny z oryginałem skan dowodu osobistego i skan tytułu wykonawczego,
 5. krok 5: dokonać opłaty zgodnie z cennikiem przy pomocy systemu płatności internetowych poprzez BIG.pl,
 6. krok 6: wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o wpisaniu go do BIG InfoMonitor na 14 dni przed dokonaniem wpisu.

Przedsiębiorca może umieścić dłużnika w biurze informacji na podstawie tytułu wykonawczego, jak i danego stosunku prawnego. By tego dokonać, zadłużenie przedsiębiorcy, powinno wynosić min. 500 zł. Przedsiębiorcy mogą przekazać dane odnośnie do konkretnego podmiotu do BIG InfoMonitor po podpisaniu z biurem umowy abonamentowej.

Jak usunąć wpis z BIG InfoMonitor?

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 09.04.2010 nr 81 poz. 530), wierzyciel jest zobowiązany do usunięcia z rejestru dłużników BIG InfoMonitor informacji o konkretnym podmiocie w ciągu 14 dni od momentu spłaty zadłużenia. Jeżeli wierzyciel nie dokona tego w określonym terminie, może zostać obciążony karą w wysokości 30 000 zł.

Aby usunąć wpis z rejestru dłużników, należy przejść przez kilka etapów:

 1. krok 1: trzeba zalogować się do BIGKonta,
 2. krok 2: jeżeli to przedsiębiorca chce usunąć zamieszczone w biurze wpisy, może wysłać do BIG InfoMonitor wsad z danymi o uregulowanym zobowiązaniu finansowym,
 3. krok 3: jeśli usunięcia wpisu chce dokonać osoba fizyczna, może ona przesłać do biura formularz z prośbą o usunięcie danych odnośnie do konkretnego dłużnika.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, iż konkretny podmiot zostanie niesłusznie wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, powinien on jak najszybciej skontaktować się z osobą, która przekazała informacje do biura. Warto także zgłosić taką sytuację do BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor - podsumowanie

BIG InfoMonitor to jedna z baz dłużników, która jest w tej samej grupie co BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Są to podmioty, które pokrywają największe zapotrzebowanie na informacje gospodarcze i kredytowe. Poszukując kredytu możemy być pewni, że zostaniemy sprawdzeni w BIKu, lub np BIG InfoMonitorze. Obszerna baza informacji kredytowej i gospodarczej zapewnia dostęp do informacji na temat wielu podmiotów gospodarczych a także osób fizycznych. Sami również możemy sięgnąć po raport BIG na temat interesującej na osoby lub instytucji. Raporty tego typu są niezwykle przydatne do ocny ryzyka.

Często zadawane pytania

Ile trzeba czekać na raport w BIG InfoMonitor?
Raport BIG InfoMonitor generowany jest praktycznie natychmiast. Po uiszczeniu płatności w ciągu kilku chwil raport będzie dostępny do wglądu.
Czy można uzyskać kredyt bez BIG InfoMonitor?
Owszem, wszystko zależy od tego, w jakich bazach dłużników firma będąca pożyczkodawcą dokonuje weryfikacji oceny ryzyka. Jeśli firma nie sięga do BIKu, prawdopodobnie nie sięga również po raporty BIGu.
Jakie informacje są zawarte w bazie BIG InfoMonitor i skąd pochodzą?
BIG InfoMonitor zbiera takie informacje jak dane tożsamości, dane teleadresowe, dane kredytowe oraz dane o działalności - forma prawna, NIP, REGON. Dane podawane są do BIG przez najczęściej wierzycieli.
Czy istnieje możliwość usunięcia profilu z bazy BIG InfoMonitor?
Nasze dane usunąć może jedynie wierzyciel, który wcześniej te dane do BIG przekazał. Zgodnie z ustawą powinien to zrobić nie później niż w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. W przeciwnym wypadku może spotkać go kara finansowa nawet w wysokości 30 000 złotych.
Ile czasu widoczny jest wpis w BIG InfoMonitor?
Wpis o niespłaconym długu może widnieć w BIGu nawet do 10 lat. W przypadku zobowiązań spłacanych dane powinny być usunięte w ciągu maksymalnie 14 dni od spłaty zadłużenia.
Czy BIG InfoMonitor umożliwia monitorowanie informacji na temat konkretnych firm?
Tak, posiadając odpowiednie dane możemy zweryfikować dowolną instytucję czy osobę fizyczną, pod warunkiem, że w ogóle widnieją w BIGu.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5