Podatek PCC od pożyczki prywatnej
ofin.plPożyczkiPodatek od pożyczki – kto musi płacić?

Podatek od pożyczki – kto musi płacić?

Podatek od pożyczki dotyczy niektórych pożyczek, które podlegają opodatkowaniu PCC zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych. Głównie dotyczy to osób, które korzystają z pożyczek prywatnych. W 2020 roku stawka PCC wynosiła 0,5%, choć jeszcze wcześniej była wyższa o 1,5%. Niespełnienie obowiązku zapłaty podatku skutkuje karą finansową. Istnieją pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku opłacenia PCC, w tym pożyczki rodzinne w określonych przypadkach. Podatek od pożyczki płaci się głównie w sytuacjach, gdy pożyczka pochodzi od osoby prywatnej niespokrewnionej z pożyczkobiorcą. Istnieją pewne zwolnienia, na przykład jeśli kwota pożyczki nie przekracza 1000 zł. Instytucje finansowe, takie jak banki czy pożyczki pozabankowe, są zwolnione z tego obowiązku. W kontekście pandemii COVID-19, rząd wprowadził Tarczę Finansową PFR, oferując pożyczki dla firm. Te pożyczki mają charakter subwencji finansowej, a ich część (do 75% wartości) może zostać umorzona. Otrzymane finansowanie nie jest traktowane jako przychód podatkowy w momencie jego otrzymania. Jeśli chodzi o regulację podatku od pożyczki, proces ten obejmuje wypełnienie formularza podatkowego PCC-3, który można złożyć osobiście w urzędzie lub online w ciągu 14 dni od daty uzyskania pożyczki. Deklarację można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a formularz zawiera różne informacje dotyczące transakcji i podatnika. Nieuiszczenie wymaganej kwoty podatku może skutkować konsekwencjami w postaci kary finansowej wynoszącej 20% wartości pożyczki. Podatek od pożyczki podlega przedawnieniu po pięciu latach, choć istnieją pewne wyjątki, które mogą skutkować nałożeniem wyższych stawek podatkowych.

Co to jest podatek od pożyczki?

Niektóre pożyczki są opodatkowane podatkiem PCC. Obowiązuje on w przypadku podejmowania określonych czynności cywilnoprawnych, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; nowelizacja - Dziennik Ustaw 2019, poz. 1519). Taki podatek muszą opłacić na rzecz Urzędu Skarbowego osoby, które skorzystały z pożyczki prywatnej. Kwota PCC wyliczana jest w oparciu o wartość zobowiązania i wynosi w 2020 roku 0,5 proc. Jeszcze jakiś czas temu podatek ten był wyższy o 1,5 proc. – od 1 stycznia 2019 obowiązuje nowa stawka. Jeśli pożyczkobiorca nie spełni swojego obowiązku, grozi mu kara finansowa. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z podatku, np. w określonych przypadkach dla pożyczki od rodziny.

Kiedy płacimy podatek od zobowiązania finansowego?

Podatek od pożyczki trzeba będzie zapłacić, jeśli pożyczamy od osoby prywatnej, która nie jest z nami spokrewniona np. znajomego. Zwolnienie w tym przypadku jest możliwe, gdy umowa pożyczki opiewa na maksymalnie 1 000 zł. Powyżej tej kwoty obowiązuje 0,5 proc. stawki podatkowej. Dlatego pożyczanie nieco większym sum jest po prostu nieopłacalne. Co ważne, gdy skorzystamy z pożyczki pozabankowej, którą udzieliła firma na co dzień zajmująca się usługami finansowymi, to nie musimy martwić się o podatek. Oczywiście to samo dotyczy banków i innych instytucji finansowych takich, jak np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe

Podatek od pożyczki z tarczy antykryzysowej

W związku z pandemią koronawirusa, która mocno uderzyła w polską gospodarkę i przedsiębiorców, rząd zaproponował pomoc w formie pożyczki z Tarczy Finansowej PFR. Czy trzeba płacić od niej podatek? Taka pożyczka dla firm nosi miano subwencji finansowej. Podobnie jak zwykłe zobowiązanie, podlega zwrotowi, jednak jej część może zostać umorzona maksymalnie do 75 proc. jej wartości. Otrzymana suma nie jest zaliczana do przychodów podatkowych w momencie otrzymania finansowania – posiada status neutralny. Niestety, jeśli chodzi o wliczenie pożyczki w koszt uzyskania przychodu, to w przypadku jej zwrotu nie ma takiej możliwości. Należy jednak zaznaczyć, że wydatki ze środków tej subwencji mogą być już traktowane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że istnieje możliwość ustanowienia ich jako koszt uzyskania przychodu, o ile zostały poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów czy ich osiągnięcia. Wyjątek stanowią tu koszty wymienione w art. 23 ustawy o PIT.

Jak zapłacić podatek od pożyczki?

Wiesz już, że pożyczki przez internet od instytucji finansowych nie są obarczone obowiązkiem opłacenia podatku. Jak uregulować należność, gdy jednak zaciągnęliśmy opodatkowane zobowiązanie i nie mamy prawa do zwolnienia z PCC? W tym celu należy wypełnić formularz podatkowy PCC-3. Można to zrobić na dwa sposoby: bezpośrednio w urzędzie lub przez internet w terminie 14 dni od momentu zaciągnięcia pożyczki. Pamiętaj jednak, że przy metodzie online deklaracja nie może być podpisana profilem zaufanym, ale możesz to zrobić za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. PCC-3 jest dostępne bezpośrednio z serwisu internetowego Rzeczypospolitej Polskiej w formie PDF lub interaktywnego formularza. Formularz podatkowy należy wypełnić informacjami takimi, jak:

 • numer PESEL,
 • data wypełnienia deklaracji,
 • miejsce złożenia PCC-3,
 • cel – złożenie lub korekta,
 • dane identyfikacyjne podatnika, np. pożyczkobiorca i osoba fizyczna,
 • adres zamieszkania,
 • przedmiot opodatkowania oraz krótki opis rodzaju czynności cywilnoprawnej,
 • obliczenie należnego podatku – wybieramy rodzaj czynności, wartość udzielonej pożyczki i stawkę 0,5 proc. Kwota PCC zostanie obliczona automatycznie,
 • obliczenie należnego podatku od umowy spółki / zmiany umowy spółki – jeśli np. mamy status osoby fizycznej i pożyczyliśmy od osoby prywatnej, ten punkt zostawiamy,
 • podatek od zapłaty – wpisujemy wartość obliczonego przez system podatku,
 • informacje dodatkowe,
 • informacja o załącznikach,
 • podpis podatnika,

Wypełnioną deklarację trzeba wysłać lub dostarczyć osobiście w odpowiednim dla nas urzędzie, a kwotę podatku uiścić w kasie US czy przelać ją na wskazane konto bankowe. Jak widać, punktów formularza jest stosunkowo dużo. Jeśli nie mamy odpowiednich uprawnień, nie możemy przesłać pisma przez internet. Pożyczanie od osób prywatnych wiąże się więc z szeregiem formalności. Gdy nasza historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia, szukamy różnych rozwiązań na uzyskanie gotówki. Zdecydowanie lepszą alternatywą są pożyczki i chwilówki bez BIK. Nie tylko otrzymamy potrzebne pieniądze przy minimum formalności od rzetelnej firmy, ale nie będziemy też musieli płacić PCC.

Niezapłacony podatek od pożyczki – konsekwencje

W przypadku, gdy obowiązuje nas PCC, a nie zgłosimy faktu skorzystania z pożyczki i nie zapłacimy podatku, grozi nam stawka sankcyjna w wysokości 20 proc. otrzymanej kwoty. Stanie się tak, kiedy urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy przeprowadzi kontrolę i przyznamy się, że zawarliśmy umowę lub posiadamy zobowiązanie pożyczki od rodziny, a nie potrafimy udokumentować uzyskania pieniędzy na rachunek bankowy.

Kiedy przedawnia się opodatkowanie pożyczki?

Podatek od pożyczki przedawnia się po pięciu latach. W takiej sytuacji trzeba jednak uważać. Według Trybunału Konstytucyjnego, jeśli pomimo upływu tego czasu podatnik przyzna się przed skarbówką, że skorzystał z takiego zobowiązania, urząd ma prawo nałożyć PCC w podwyższonej wysokości 20 proc.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5