Świadczenie kosiniakowe
ofin.plŚwiadczeniaKosiniakowe - jak otrzymać 1000 zł na dziecko?

Kosiniakowe - jak otrzymać 1000 zł na dziecko?

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie wprowadzone w 2016 roku, kiedy to funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej pełnił Władysław Kosiniak-Kamysz. Świadczenie to wynosi 1000 zł miesięcznie na dziecko i nie zmieniło się od momentu wprowadzenia. Ostatnia aktualizacja przepisów dotyczących kosiniakowego miała miejsce w 2018 roku. Kosiniakowe przysługuje osobom, które nie korzystają z zasiłku macierzyńskiego bądź uposażenia macierzyńskiego. Są to m.in. studenci, rolnicy, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne oraz bezrobotni. Nie ma przy tym kryterium dochodowego, ale kosiniakowe jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia. Osoby uprawnione do kosiniakowego to głównie matki i ojcowie, ale w pewnych sytuacjach mogą to być także rodzice adopcyjni, opiekunowie faktyczni czy rodziny zastępcze. Matka jest pierwszoplanowym beneficjentem świadczenia, ale ojciec może przejąć prawo do niego w pewnych sytuacjach. Nie mogą ubiegać się o kosiniakowe osoby, które pobierają zasiłek czy uposażenie macierzyńskie. W przypadku zbiegu uprawnień z innymi świadczeniami, przysługuje tylko jedno wybrane przez beneficjenta. Kosiniakowe przysługuje przez określony czas, zwykle 365 dni, ale okres ten jest zmienny w zależności od liczby dzieci z jednego porodu. Można o nie ubiegać się na podstawie wniosku składanego w odpowiednich instytucjach gminnych, najpóźniej 3 miesiące po urodzeniu dziecka. Wniosek można składać osobiście lub elektronicznie.

Kosiniakowe - co to jest?

Kosiniakowe jest to świadczenie pieniężne, które zostało wprowadzone w 2016 roku, kiedy to Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak - Kamysz. Od nazwiska polityka pochodzi nazwa tego świadczenia. Wysokość kosiniakowego nie zmieniła się od 2016 roku i nadal wynosi 1000 zł miesięcznie na dziecko. Wysokość świadczenia rodzicielskiego podlega weryfikacji co trzy lata. Ostatnia analiza miała miejsce w 2018 roku. Wysokość kosiniakowego regulują przepisy prawne zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Komu przysługuje kosiniakowe?

Kosiniakowe przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego bądź uposażenia macierzyńskiego, czyli:

 • studentom,
 • rolnikom,
 • osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osobom bezrobotnym.

Kosiniakowe przysługuje wymienionym wyżej osobom bez kryterium dochodowego. Ten rodzaj świadczenia rodzinnego zalicza się jednak do dochodu branego pod uwagę podczas ubiegania się o inne świadczenia, np.:

 • zasiłek rodzinny,
 • zasiłek z pomocy społecznej,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Osoby uprawnione do otrzymywania kosiniakowego określa Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z nią, o środki finansowe mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • w określonych przypadkach rodzic adopcyjny, opiekun faktyczny, rodzina zastępcza.

W pierwszej kolejności 1000 zł na dziecko przysługuje matce. Ojciec otrzyma pieniądze, jeżeli matka dziecka skróci okres pobierania kosiniakowego po wykorzystaniu min. 14 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka. Ojciec może również przejąć świadczenie, jeśli matka umrze bądź porzuci dziecko.

Kto nie może skorzystać z Kosiniakowego?

Z Kosiniakowego nie mogą skorzystać osoby, które pobierają zasiłek bądź uposażenie macierzyńskie. Jeżeli jedno z rodziców otrzymuje zasiłek lub uposażenie, drugie nie otrzyma kosiniakowego. Jeśli dojdzie do zbiegu uprawnień z takich świadczeń jak:

 • świadczenie rodzicielskie,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • zasiłek dla opiekuna.

Przysługuje tylko jedno z wymienionych świadczeń, które wybierze uprawniona osoba. Podobnie jak kosiniakowe nie zostanie przyznane w wyżej określonych przypadkach, tak i z programu 500+ nie mogą skorzystać wszystkie osoby posiadające więcej niż jedno dziecko. Komu nie przysługują pieniądze z rządowego projektu?

 • osobom, których dziecko jest w związku małżeńskim,
 • osobom, których dziecko przebywa pod opieką zastępczą,
 • tym, których dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
 • jedno z dwójki dzieci ukończyło 18 lat.

Jak długo można pobierać świadczenie Kosiniakowe?

Kosiniakowe to rodzaj świadczenia rodzinnego, które można pobierać przez określony czas - zazwyczaj jest to 365 dni. Okres otrzymywania kosiniakowego zależy od liczby dzieci z jednego porodu:

 • 52 tygodnie - 1 dziecko,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia bliźniąt,
 • 67 tygodni - w przypadku trojaczków,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworaczków,
 • 71 tygodni - w przypadku pięcioraczków i więcej dzieci z jednego porodu.

Powyższe terminy odnoszą się nie tylko do urodzonych dzieci, ale również do przysposobionych bądź dzieci objętych opieką.

1000 plus - jakie dokumenty są niezbędne?

Jedynym dokumentem niezbędnym podczas ubiegania się o 1000 plus jest wniosek, który należy złożyć we właściwych instytucjach gminnych. Prawo do otrzymywania kosiniakowego jest ustalane od miesiąca urodzenia bądź przysposobienia dziecka. Odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od porodu. Jeżeli dokument zostanie złożony później, prawo pobierania 1000 zł na dziecko, zostanie ustalone od miesiąca wpłynięcia wniosku. Wniosek o świadczenie 1000 zł na dziecko można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. Wzór dokumentu znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5