kształt

Zabezpieczenie kredytu – definicja, zastosowanie, rodzaje

Banki wymagają zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych.
Zabezpieczenie kredytu to forma ochrony pieniędzy powierzonych nam przez bank. Instytucja ta chce w ten sposób uchronić naszych bliskich i siebie przed naszą niewypłacalnością, która często spowodowana jest utratą pracy czy niezdolnością do niej. Wyróżnia się osobowe oraz rzeczowe zabezpieczenia kredytu. Do której grupy należy weksel, a do której ubezpieczenie?
 1. Po co bankowi zabezpieczenie kredytu?
 2. Rodzaje zabezpieczeń kredytu
 3. Osobiste zabezpieczenia kredytu
 4. Rzeczowe zabezpieczenia kredytu
 5. Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Po co bankowi zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego to forma ochrony pieniędzy pożyczonych od banku. Może nam zostać zaproponowana jako dodatek lub narzucona. Druga sytuacja może mieć miejsce w momencie, gdy nasza zdolność finansowa będzie bardzo niska.

Kiedy stosuje się zabezpieczenie kredytu? Wtedy, gdy ocena zdolności kredytowej klienta jest niekorzystna, a bardzo chce on otrzymać kredyt. Bank zabezpiecza się przed ewentualną niewypłacalnością spowodowaną utratą pracy, niezdolnością do niej czy śmiercią konsumenta.

Rodzaje zabezpieczeń kredytu

Wybór zabezpieczenia kredytu często zależy od naszej historii kredytowej oraz oferty kredytodawcy, którego wybierzemy. Podstawowy podział to podział na zabezpieczenia osobiste (kredytobiorca odpowiada za zadłużenie całym swoim majątkiem) oraz rzeczowe (dłużnik odpowiada jedynie częściowo za powstałe zadłużenie).

Osobiste zabezpieczenia kredytu

Do osobistych zabezpieczeń kredytu zalicza się:

 • poręczenie wekslowe – osoba poręczająca wypłacalność klienta zobowiązuje się uregulować za niego płatność w momencie, gdy ten nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie. Co istotne, poręczenie wekslowe jest nieodwołalne;
 • weksel – (często stosowany przy pożyczkach prywatnych), zobowiązuje osobę wskazaną w dokumencie do spłaty zadłużenia w określonym terminie;
 • poręczenie cywilne – występuje między pożyczkodawcą a poręczycielem. Ten musi zapłacić za dłużnika w momencie jego niewypłacalności. Żyrant za dług odpowiada całym swoim majątkiem. Może zrezygnować z poręczenia, jednak tylko wtedy, gdy na koncie kredytobiorcy nie pojawiły się jeszcze pieniądze z kredytu. Gdy klient otrzyma finansowanie od banku, rezygnacja z poręczenia może być trudna;
 • pełnomocnictwo – sięgając po nie oddajemy kredytodawcy prawo do korzystania z pieniędzy zgromadzonych na naszym rachunku bankowym;
 • przejęcie długu – dług przejmuje tzw. przejemca, który reguluje płatność za dłużnika. Wcześniej pożyczkodawca musi zgodzić się na zamianę osoby, która ma spłacić dług.
 • przystąpienie do długu – osoba trzecia zobowiązuje się pomóc dłużnikowi w spłacie zadłużenia. Dłużnik nie zostaje całkowicie pozbawiony obowiązku regulacji płatności;
 • gwarancja bankowa – gdy dłużnik nie ureguluje płatności, zrobi to za niego bank, który wcześniej się do tego zobowiązał. Ten rodzaj zabezpieczenia stosowany jest w transakcjach z przedsiębiorcami;
 • cesja wierzytelności – przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią lub podmiot gospodarczy. W transakcji udział biorą: cedent (podmiot, który zbywa wierzytelność) oraz cesjonariusz (osoba nabywająca dług).

Rzeczowe zabezpieczenia kredytu

Na rynku finansowym dostępne są również rzeczowe zabezpieczenia kredytu. Mogą być one żądane do zabezpieczenia osobistego. Do rzeczowych zabezpieczeń zobowiązania należą:

 • zastaw ogólny – kredytobiorca zastawia w ramach kredytu przedmiot, którego na czas trwania umowy nie może użytkować. Zastawioną rzeczą może być pojazd czy maszyna, która posiada wartość majątkową;
 • zastaw rejestrowy – w jego przypadku kredytobiorca może korzystać z zastawionego przedmiotu w trakcie obowiązywania umowy. Aby ustanowić zastaw, niezbędne jest wpisanie przedmiotu do rejestru zastawu;
 • hipoteka – aby ją ustanowić, niezbędne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Jest on unieważniony w momencie regulacji zadłużenia. Hipoteką możemy zabezpieczyć spółdzielcze prawo do lokalu, nieruchomości czy prawo do użytkowania wieczystego;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – własność nieruchomości przenoszona jest na właściciela, dłużnik może jednak korzystać z zastawionego przedmiotu w trakcie trwania umowy. Jeśli nie spłacimy kredytu, wierzyciel przejmie naszą nieruchomość;
 • ubezpieczenie kredytu – jedna z najczęściej oferowanych form zabezpieczenia przy kredytach bankowych. Zebrane w ramach polisy środki pieniężne zostaną przeznaczone na spłatę długu, gdy kredytobiorca w różnych powodów nie będzie wypłacalny;
 • kaucja bankowa – polega na przeniesieniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz kredytodawcy. Po spłacie zadłużenia pieniądze wracają na konto klienta;
 • blokada pieniędzy na rachunku bankowym – umowa sporządzona pomiędzy wierzycielem a kredytodawcą zabezpiecza określoną sumę pieniędzy znajdującą się na koncie klienta. Finanse należą do banku, aż do momentu całkowitej spłaty długu przez dłużnika.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Jedną z najczęściej oferowanych przez banki form zabezpieczenia kredytu, jest jego ubezpieczenie. Klient sięgając po nie zobowiązany jest do jednorazowej zapłaty za polisę. Zwykle ma to miejsce jeszcze przed wypłatą pieniędzy z kredytu. Ubezpieczenie kredytu jest kosztowne, jednak opłacalne. Chroni naszych bliskich oraz bank przed naszą ewentualną niewypłacalnością. Może być ona spowodowana utratą pracy, niezdolnością do niej czy nawet śmiercią.

Pamiętajmy, że ubezpieczyć możemy też inne rodzaje kredytu. Po polisę możemy sięgnąć nawet w trakcie okresu kredytowania. Istnieje również możliwość rezygnacji z ubezpieczenia.

Zabezpieczenie kredytu – podsumowanie

Zabezpieczenie kredytu to forma ochrony pieniędzy przekazanych nam przez bank. Wyróżnia się osobiste oraz rzeczowe zabezpieczenia kredytu. Osobiste to: poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, weksel, gwarancja bankowa, cesja wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu oraz pełnomocnictwo. Do rzeczowych zabezpieczeń zaliczamy z kolei: hipotekę, zastaw ogólny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucję bankową, blokadę środków na koncie bankowym, a także ubezpieczenie kredytu.

To, jakie zabezpieczenie zobowiązania zostanie nam zaoferowane, zależy od naszej zdolności kredytowej oraz historii płatności. Zabezpieczenie kredytu chroni bank i bliskich przed niewypłacalnością klienta.

Czytaj także:

Przedawnienie długu – czy pożyczka się przedawnia?

Dłużniku, twój dług może zostać anulowany. Jeśli wierzyciel i windykator nie domagają się spłaty przez kilka lat, następuje przedawnienie długu i wierzyciel nie może już domagać się jego spłaty. Okresy przedawnienia różnią się [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Zwrot prowizji bankowej – najważniejsze informacje

Ubiegając się o dowolny kredyt, możemy wnioskować o zwrot prowizji bankowej. Należy jednak wcześniej spełnić kilka warunków, np. dokonać wcześniejszej spłaty zadłużenia. Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej, do kogo go [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments