kształt

Postępowanie egzekucyjne – czym jest?

Postępowanie egzekucyjne - co to?
O tym jak, ważne jest spłacanie zobowiązania finansowego w terminie, powinien wiedzieć każdy, kto wziął kredyt, pożyczkę czy inny rodzaj finansowania. Jedną z bardziej poważnych konsekwencji nieuregulowanego zadłużenia jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na czym to polega i jakie są jego rodzaje? Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy zostaliśmy objęci postępowaniem egzekucyjnym i czy da się go uniknąć.

Co to jest postępowanie egzekucyjne?

Na postępowanie egzekucyjne składa się zbiór przepisów prawa, które są częścią postępowania cywilnego1
. Jego celem jest spełnienie pod przymusem określonych praw i obowiązków z zakresu prawa materialnego. Oznacza to mniej więcej, że jeśli np. wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, który wziął chwilówkę online, to wedle jego zasad wierzyciel ma prawo wyegzekwować od niego dług z majątku, niezależnie od jego woli. Oczywiście do takiej sytuacji nie dojdzie, jeśli pożyczkobiorca spłaca lub spłacił już zobowiązanie.

W postępowaniu egzekucyjnym występują dwie strony – wierzyciel (np. bank) i dłużnik. Co ważne, pożyczkodawcy i kredytodawcy nie egzekwują swoich praw, a takimi czynnościami zajmuje się komornik działający przy sądzie rejonowym lub sam sąd.

Nie należy przy tym mylić windykacji z postępowaniem egzekucyjnym. Windykator terenowy jest powoływany z firmy windykacyjnej przez wierzyciela, zanim jeszcze sprawa zadłużenia trafi na wokandę. Z drugiej strony może on skierować sprawę do sądu.

Rodzaje egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu egzekucyjnym możliwe są trzy rodzaje egzekucji:

  • świadczeń niepieniężnych,
  • świadczeń pieniężnych,
  • w celu zniesienia prawa do nieruchomości poprzez sprzedaż publiczną, np. licytację.

Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne może dotyczyć zarówno ruchomości, rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę, jak i też nieruchomości, gospodarstwa rolnego, a nawet innych praw majątkowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przed działaniami komornika nie uchronimy także swojej skrytki bankowej.Od tego istnieją wyjątki, np. przedmioty niezbędne dla osoby niepełnosprawnej czy narzędzia konieczne do wykonywania pracy zarobkowej.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – jak sprawdzić?

O samym wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik musi zostać poinformowany – to jeden z obowiązków organu egzekucyjnego. Informacja jest wysyłana listownie z potwierdzeniem odbioru. Warto pamiętać, że jeśli pismo nie zostało odebrane i było dwukrotnie awizowane, a wróciło do nadawcy, uznaje się je za prawidłowo doręczone. Wyjątkiem może być przesłanie zawiadomienia na zły adres – wtedy można skorzystać z odwołania.

W przypadku, gdy chcemy trzymać rękę na pulsie i nie wpaść w spiralę kredytową, możemy wysłać wolne od opłat pismo o udzielenie informacji dotyczącej stanu postępowania egzekucyjnego. Należy je skierować do komornika, który prowadzi naszą sprawę lub do tego, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania.

Aby móc wysłać wniosek o udzielenie informacji, musimy posiadać tytuł egzekucyjny lub wykonawczy. Może to być wyrok lub nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do konkretnej osoby, mamy prawo żądać danych o sposobie stosowanych egzekucji, stanie sprawy i wysokości należności. Co ważne, organ egzekucyjny nie musi udzielić nam informacji na temat zakończonych postępowań.

Etapy postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia

Przebieg danego postępowania egzekucyjnego zależy od rodzaju egzekucji. Jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych jest jednak ta z wynagrodzenia za pracę, dlatego warto wiedzieć, jakie są jej etapy.

Na samym początku komornik powiadamia naszego pracodawcę o zajęciu pensji, który ma obowiązek odłożenia maksymalnie jej połowy z tytułu wyegzekwowania należności. A co w przypadku płacy minimalnej? Wtedy nasze dochody są chronione – nie dotyczy to jednak egzekucji alimentów.

Jeśli pracujemy np. na ¼ etatu, to chroniona suma jest wyliczana na zasadzie proporcji. Dużym plusem w sytuacji egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest to, że nie ma ona wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Będzie jednak widoczna w świadectwie pracy.

Postępowanie egzekucyjne – czy da się go uniknąć?

Najprostszym sposobem na uniknięcie postępowania egzekucyjnego jest spłacanie zobowiązań finansowych w terminie i wybieranie takich ofert, które są dostosowane do naszych możliwości finansowych. Odpowiedzialne pożyczanie jest podstawą, jeśli nie chcemy posiadać statusu dłużnika. Dobrą metodą jest kontrolowanie naszych zobowiązań i sytuacji finansowej. Możemy się tu też wspomóc raportem BIK.

Jeśli już zalegamy ze spłatą zobowiązań, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z instytucją finansową, która udzieliła nam finansowania. Kredytodawcy i pożyczkodawcy przychylniej traktują tych dłużników, którzy skorzy są do współpracy.

Gdy postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte, w rzeczywistości trudno go uniknąć. W tym wypadku łatwiej będzie nie dopuścić do samej egzekucji, np. w przypadku samochodu może pomóc przerejestrowanie pojazdu na inną osobę. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Do umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi wtedy, gdy wystąpiły zdarzenia na skutek których komornik nie ma możliwości lub napotyka duże trudności w odzyskaniu długu. Umorzenie może być częściowe lub całościowe, na skutek samego wierzyciela, z urzędu lub z mocy prawa.

W pierwszym przypadku sprawa jest prosta – do umorzenia najczęściej dochodzi wtedy, gdy wierzyciel nie ma zgody sądu lub organu, który domagał się wszczęcia postępowania lub jest w posiadaniu zastawu, który pokrywa sumę zadłużenia.

Jeśli chodzi o umorzenie z mocy prawa, może być wystosowane w przypadku przeszkód prawnych. Natomiast przerwanie postępowania z urzędu jest możliwe, kiedy:

  • egzekucja nie jest własnością organów sądowych,
  • jedna ze stron nie ma zdolności sądowej,
  • uzyskana kwota egzekucji jest niższa niż jej koszty,
  • organ egzekucyjny utracił prawo do wykonania egzekucji,
  • osoba, której dotyczy postępowanie, nie jest dłużnikiem i wystosowała sprzeciw.

  1. Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296

Czytaj także:

Pożyczki i chwilówki dostępne od ręki

Pożyczka od ręki bez zaświadczeń to szybki sposób na zyskanie dodatkowych pieniędzy. Możemy je przeznaczyć na dowolny cel, bez przedstawiania zaświadczeń o [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Pożyczki długoterminowe – sprawdź oferty pożyczek na 12, 24, 36 i 48 miesięcy

Pożyczka długoterminowa to świetna alternatywa dla kredytu gotówkowego. Można ją zaciągnąć na wysoką kwotę i spłacić w okresie nawet do 48 miesięcy. Więcej informacji znajdziesz w naszym [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments