kształt

Wcześniejsza spłata kredytu – czy się opłaca?

Wcześniejsza spłata kredytu - czy się opłaca?
Wcześniejsza spłata kredytu to pojęcie regulowane przez przepisy prawne. Art.49 Ustawy o kredycie konsumenckim jasno określa, że konsument ma możliwość przedterminowej spłaty kredytu. Nie ma obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zaciągniętego zobowiązania finansowego. Kredytobiorca może dokonać całkowitej bądź częściowej wcześniejszej spłaty kredytu. Pozwali mu to m.in. na znaczące obniżenie kosztów i poprawę zdolności kredytowej. Jakie zalety ma jeszcze przedterminowe uregulowanie kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu – co to oznacza?

Artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy:
Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu to pojęcie określone przez przepisy prawne. Znajdują się one w art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku. Ustawa ta przewiduje, że konsument ma możliwość przedterminowego uregulowania spłaty kredytu. Może tego dokonać na dwa sposoby:

  • spłata kredytu w całości,
  • spłata części zobowiązania finasowego przed terminem określonym w umowie kredytu.

Bank nie posiada prawa do uzależnienia wcześniejszej spłaty kredytu od poinformowania go przez kredytobiorcę. Instytucja bankowa ma obowiązek rozliczenia się z konsumentem w czasie 14 dni od momentu przedterminowej spłaty kredytu.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Wcześniejsza spłata kredytu jest jednoznaczna z powstaniem skutków finansowych, które obejmują obie strony: zarówno kredytobiorcę jak i kredytodawcę. Jeżeli konsument zdecyduje się na uregulowanie przed określonym terminem tego rodzaju zobowiązania finansowego w całości, wtedy to całkowity koszt kredytu ulega zmniejszeniu za okres, o który został skrócony czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Jeśli konsument uregulował w całości zaciągnięty kredyt już w połowie obowiązywania umowy, bank powinien mu wówczas zwrócić 50 proc. opłaconej wcześniej prowizji.

Koszty, które poniósł konsument podczas zaciągania kredytu, są zwracane również w przypadku przedterminowej spłaty jedynie części zobowiązania. Bank ma wówczas obowiązek ich proporcjonalnego zwrotu. Regulacje te przypisuje się Rzecznikowi Finansowemu oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wcześniejsza spłata kredytu to rozwiązanie, które pozwala na:

  • znaczącą redukcję kosztów poniesionych przez kredytobiorcę,
  • możliwość rezygnacji z innych produktów bankowych, takich jak karta kredytowa czy konto bankowe, które zostały “przypięte” do kredytu,
  • wcześniejsza spłata całości kredytu pozytywnie wpływa na zdolność kredytową kredytobiorcy,
  • zwolnienie zabezpieczenie poprzez wykreślenie banku z hipoteki( w przypadku kredytu hipotecznego).

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Kredytodawca ma prawo zastrzec w umowie kredytowej prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. Nie jest to jednak warunek obowiązkowy. Nie w każdym w przypadku prowizja będzie obowiązywała.

Przepisy prawne określają, iż pobranie prowizji jest dozwolone, jeżeli spłata kredytu przypada na czas, w którym stopa oprocentowania zobowiązania finansowego jest stała, a kwota spłacanego kredytu w okresie 12 kolejnych miesięcy zobowiązania jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze firm. Wysokość tego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w Monitorze Polskim.

Maksymalna wysokość prowizji określana jest ustawowo. Nie może ona być wyższa niż 1 proc. spłacanej części kredytu, jeśli okres między datą jego spłaty a terminem spłaty przekracza rok. Jeżeli okres ten jest krótszy, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie może przekraczać 0,5 proc. spłacanej części kwoty kredytu.

Prowizja nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument musiałby uregulować w okresie między wcześniejszą spłatą kredytu a terminem spłaty przewidzianym w umowie. Nie może być również wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy wiążące się z tą spłatą.

Przedterminowa spłata kredytu-umowy kredytowe sprzed 18 grudnia 2011 roku

Jeżeli chodzi o umowy kredytowe zawarte przed 18 grudnia 2011 roku, przepisy prawne przedstawiają trochę inną kwestię. Konsument może przedterminowo spłacić zaciągnięty wówczas kredyt, a bank nie ma prawa pobierać za tę czynność prowizji. Takie rozwiązanie przedstawia art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1081 ze zm.). Obowiązuje on umowy zawarte przed 18 grudnia 2011 roku.

Nie ma tutaj jednak pełnej dowolności. Czas dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom regulowania rat określonych w umowie kredytowej. Kredytobiorca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania banku o planowanej przedterminowej spłacie. Należy tego dokonać max. 3 dni przed dokonaniem spłaty. Rozliczenie kredytobiorcy z kredytodawcą powinno mieć miejsce w terminie 14 dni od spłaty należności.

Kredytodawca ma obowiązek podania w umowie kredytowej informacji odnośnie do wcześniejszej spłaty kredytu oraz opłat związanych z tym tytułem. Sankcją za brak podania pełnej informacji o takiej możliwości jest tzw. sankcja darmowego kredytu. Określa ją art. 15 ust. 1 starej ustawy, zgodnie z którym kredytobiorca może spłacić kredyt bez oprocentowania i innych kosztów z nim związanych (z wyjątkiem ubezpieczenia i zabezpieczenia kredytu).

Kiedy nie przysługuje prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu?

W określonych sytuacjach prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu w ogóle nie przysługuje. Dotyczy to umów kredytowych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz umów, w których spłaty dokonano zgodnie z umową ubezpieczenia zawartą w celu zabezpieczenia zaciąganego kredytu.

Ile wynosi prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu?

Wiele instytucji bankowych umożliwia kredytobiorcy wcześniejszą spłatę kredytu. Jak wyglądają oferty poszczególnych banków?

Wcześniejsza spłata kredytu-kredyt hipoteczny

Jeszcze do 22 lipca 2017 roku banki posiadały pełną dowolność w ustalaniu czasu obowiązywania oraz wysokości prowizji za przedterminową spłatę kredytu hipotecznego. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Wcześniej prowizja mogła być pobrana w całym okresie kredytowania, jeśli kredytobiorca zdecydował się na przedterminowe uregulowanie kredytu.

Obecnie banki mają możliwość pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego maksymalnie przez 3 lata od rozpoczęcia spłaty kredytu. Opłata nie może przekraczać 3% wartości zaciągniętego kredytu. Nie może również być wyższa niż kwota odsetek naliczonych od spłacanego zobowiązania w czasie 12 miesięcy od początkowego terminu spłaty.

Kredytobiorca, który decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu, może tego dokonać na dwa sposoby:

  • nadpłatę, czyli spłatę wyższej kwoty niż wysokość ustalonej raty,
  • przedterminowa spłata całości kredytu.

Czytaj także:

Co to jest profil zaufany i jak go założyć?

Profil Zaufany jest stosunkowo nową usługą administracji rządowej umożliwiającą na zdalne potwierdzanie i składanie przeróżnych wniosków. Jego założenie nie jest trudne i pozwala na znaczącą oszczędność czasu. Zobacz jak to zrobić [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Kredyt na oświadczenie – dodatkowe pieniądze przy minimum formalności

Każdy wie, że czas to pieniądz - szczególnie w obecnych czasach. Przy poszukiwaniu odpowiedniej oferty finansowania często nie chcemy przechodzić przez skomplikowane formalności i czekać na wypłatę gotówki. Dlatego warto zapoznać się [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
Powiadomienia
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bożo
Bożo
10 miesięcy temu

Szkoda, że nie wszystkie firmy pożyczkowe w ogóle chcą się godzić na wcześniejsze spłaty.