kształt

Rodzaje kredytów – o jaki kredyt można starać się w banku?

Rodzaje kredytów – o jaki kredyt można starać się w banku?
Produkty kredytowe cieszą się dużą popularnością. Lubimy pożyczać pieniądze, co potwierdzają dane ZBP: zainteresowanie kredytami w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 8 proc. Oferta banków jest zróżnicowana. Jakie są rodzaje kredytów? W naszym artykule znajdziesz wszystko na temat kredytu konsumpcyjnego, kredytu hipotecznego, karty kredytowej, kredytu konsolidacyjnego, kredytu preferencyjnego, a także kredytu dla firm. Zapraszamy do lektury!

Co to jest kredyt? Definicja i cechy kredytu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Jakie są cechy kredytu? Kredyty są:

 • pieniężne, tzn. że przedmiotem kredytowania są pieniądze,
 • zwrotne, tzn. że kredyt musi być zwrócony w terminie określonym w umowie kredytowej,
 • celowe, tzn. że kredyt jest udzielany na określony cel,
 • odpłatne, tzn. że bank pobiera opłaty, m.in. prowizję za udzielenie kredytu i odsetki w trakcie spłaty,
 • zabezpieczone, tzn. że kredyt musi być zabezpieczony na wypadek braku spłaty.

Alternatywą dla kredytu jest pożyczka online. Warto z niej korzystać, jeżeli potrzebujemy szybkiego zastrzyku gotówki. Pożyczka może znaleźć się na koncie już w 15 minut! Kredyt jest lepszym rozwiązaniem przy większych wydatkach. Jakie rodzaje kredytów oferują nam instytucje bankowe?

Rodzaje kredytów dla klientów indywidualnych

Banki kierują swoją ofertę do różnych grup klientów, w tym do klientów indywidualnych oraz do przedsiębiorców. W pierwszej części naszego artykułu zajmiemy się poszczególnymi rodzajami kredytów dla klientów indywidualnych. W drugiej z kolei omówimy pokrótce rodzaje kredytów dla firm.

Kredyt konsumencki do 255 550 zł

Kredyt konsumencki to „kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi”1. Za kredyt konsumencki uważa się w szczególności2:

 • umowę pożyczki,
 • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu zwrotu świadczenia, jeżeli odroczenie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów,
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się zwrócić spełnione świadczenie,
 • umowę o kredyt odnawialny.

Kredyt konsumencki najczęściej przeznaczamy na zakup sprzętu RTV i AGD, a także na samochód i wyjazdy wakacyjne. Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nie będziemy mieć problemu z uzyskaniem kredytu w żadnym banku, jeżeli nasza historia kredytowa będzie bez zarzutu. Dlatego warto dbać o swoje finanse i nie dopuszczać do opóźnień w zwrocie płatności!

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny w odróżnieniu od kredytu konsumenckiego nie ma definicji prawnej. Kredytodawca udzielający kredytu konsumpcyjnego nie wymaga też wskazania celu, na jaki przeznaczymy środki. Pieniądze możemy wykorzystać w dowolny sposób.

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Środki z kredytu hipotecznego można przeznaczyć na:

 • zakup domu lub mieszkania, od dewelopera lub z rynku wtórnego,
 • kupno działki budowlanej,
 • budowę domu,
 • remont nieruchomości,
 • adaptację nieruchomości na lokal mieszkalny.

Kredyt hipoteczny jest udzielany na wysokie kwoty, dlatego wymaga nienagannej historii kredytowej, odpowiednich zarobków oraz wkładu własnego. W razie trudności z odłożeniem wymaganych przez bank 20 procent wartości nieruchomości, możemy skorzystać z oferty pożyczki na wkład własny. Innym rozwiązaniem są dodatkowe produkty do kredytu. Podpisanie umowy na kartę kredytową lub ubezpieczenie zmniejsza kwotę, jaką musimy wnieść do banku celem otrzymania środków na dom lub mieszkanie.

Rodzajem kredytów hipotecznych jest pożyczka hipoteczna. Środki, które z niej uzyskamy, możemy dowolnie spożytkować. Wyróżnia się również kredyt hipoteczny konsolidacyjny oraz kredyt hipoteczny refinansowy.

Karta kredytowa do transakcji bezgotówkowych

Karta kredytowa jest kartą płatniczą, służącą do realizacji transakcji bezgotówkowych. Płacąc kartą, korzystamy z pieniędzy banku, nie z własnych środków zgromadzonych na rachunku płatniczym. Dlatego karta kredytowa jest jednym z rodzajów kredytów.

Korzystanie z karty kredytowej jest bardzo proste i bardzo wygodne. Możemy płacić nią w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych. Każda transakcja zmniejsza limit przyznany przez bank. Dopiero kiedy zwrócimy dług, znowu możemy korzystać z całej przyznanej nam puli.

Charakterystyczny dla kart kredytowych jest okres bezodsetkowy (tzw. grace period). Jeżeli w ustalonym czasie w całości spłacimy daną kwotę, wówczas nie zapłacimy za nią żadnych odsetek. Okres bezodsetkowy nie przysługuje przy wypłatach z bankomatu!

Należy pamiętać, że karta kredytowa tak samo, jak inne rodzaje kredytów obniża zdolność kredytową.

Kredyt konsolidacyjny, czyli kilka płatności w jednej racie

Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt konsolidacyjny. To kredyt, który pozwala połączyć kilka płatności w jedną, niższą ratę. Dzięki temu comiesięczna spłata jest dużo mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego.
Kredyt konsolidacyjny pozwala spłacać różne rodzaje zobowiązań. Podobnie jak inne kredyty, wymaga posiadania zdolności kredytowej. Często podpisując umowę kredytu konsolidacyjnego, mamy możliwość uzyskania dodatkowej gotówki na dowolny cel. Warto skorzystać z tej oferty, jeśli potrzebujemy ekstra środków na nieprzewidziane wydatki.

Kredyt preferencyjny na lepszych warunkach dla wybranych

Kredyt preferencyjny jest skierowany do określonej grupy klientów i wyróżnia się znacznie korzystniejszymi warunkami, np. niższym oprocentowaniem, wyższą kwotą kredytu czy dłuższym okresem kredytowania. Preferencyjne warunki wynikają ze wsparcia państwa lub innych instytucji, dla których określona grupa odbiorców ma szczególne znaczenie. Kredyty preferencyjne mogą być dofinansowane np. ze Skarbu Państwa czy ze środków unijnych. Wszystko po to, by ułatwić klientowi osiągnięcie celu, na który potrzebował gotówki.

Rodzajem kredytu preferencyjnego jest kredyt dla studenta czy kredyt dla rolnika. Innym przykładem jest kredyt preferencyjny dla przedsiębiorców, którzy startują z własnym biznesem.

Rodzaje kredytów dla firm

W ofercie instytucji bankowych znajdziemy również wiele rodzajów kredytów dla firm. Skupimy się na dwóch najbardziej popularnych, a mianowicie na kredycie obrotowym oraz kredycie inwestycyjnym.

Kredyt obrotowy na pokrycie bieżących wydatków

Kredyt obrotowy to kredyt służący finansowaniu bieżących działań firmy. Zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa. Środki, które z niego uzyskamy, można przeznaczyć np. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników czy opłacenie składek ZUS.

Kredyt obrotowy nie wymaga zabezpieczenia i charakteryzuje się błyskawiczną decyzją kredytową. Ponadto przedsiębiorca nie jest zobowiązany do określenia celu finansowania i często otrzymuje możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres.

Kredyt inwestycyjny na rozwój firmy

Założeniem kredytu inwestycyjnego jest z kolei finansowanie nowych inwestycji w celu zwiększenia zysków firmy. Charakteryzuje się dłuższym okresem kredytowania niż kredyt obrotowy i może wymagać wkładu własnego.
Kredyt inwestycyjny jest udzielany na ściśle określony cel, dlatego przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia biznesplanu. Charakteryzuje się wysoką kwotą, przez co może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Najważniejsze elementy umowy kredytowej

Bez względu, na jaki rodzaj kredytu się zdecydujemy, umowa kredytu powinna zawierać3:

 • dane kredytobiorcy i kredytodawcy,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • rodzaj kredytu,
 • termin wypłaty kredytu,
 • sposób wypłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • całkowity koszt kredytu,
 • zasady i termin płatności rat,
 • zasady i termin płatności wszystkich innych kosztów kredytu,
 • skutku i opłaty z tytułu niedotrzymania terminów spłaty kredytu,
 • sposób zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu, jeśli wymaga tego kredytodawca,
 • termin, sposób oraz skutki odstąpienia od umowy kredytu,
 • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i opłaty z tym związane,
 • warunki wypowiedzenia umowy kredytowej,
 • nazwę organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Jak złożyć wniosek kredytowy?

Procedura kredytowa obejmuje:

 1. Złożenie wniosku o kredyt online lub w oddziale banku przez klienta.
 2. Wskazanie kwoty kredytu i okresu kredytowania.
 3. Ocenę klienta i wydanie decyzji kredytowej przez bank.
 4. Ustalenie szczegółów kredytu i podpisanie umowy między klientem a bankiem.
 5. Uruchomienie środków z kredytu i przelew gotówki na rachunek bankowy kredytobiorcy.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Podstawową różnicą między kredytem a pożyczką online jest rodzaj instytucji, z którą podpisujemy umowę. W przypadku kredytu jest to bank, a w przypadku pożyczki – instytucja pozabankowa. Te produkty różnią się również:

 • dostępnymi kwotami,
 • okresem kredytowania,
 • kosztami.

Pożyczki do 500 zł zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego nie wymagają pisemnej formy umowy. Warto jednak zadbać o sporządzenie dokumentu, aby w razie sporów mieć dowód jej zawarcia.
Każdy z produktów może służyć innym celom. Pożyczki sprawdzają się przy mniejszych wydatkach, kredyty z kolei warto przeznaczyć na większe potrzeby. Najlepszych ofert warto szukać w rankingu kredytów oraz w rankingu pożyczek online.


 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Czytaj także:

Kredyt a pożyczka – podobieństwa i różnice

Kredyt i pożyczka mają wiele cech wspólnych, jednak nie są tą samą formą finansowania. Sprawdź, które zapisy prawne je regulują. Dowiedz się, jakie są podobieństwa między kredytem a pożyczką i wybierz produkt finansowy dopasowany do [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego grosza

Pożyczka bez przelewu weryfikacyjnego – co to jest? Pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego – 7 propozycji Pożyczki na raty bez przelewu na 1 grosz – oferty firm pożyczkowych Weryfikacja Kontomatik i Instantor – alternatywy dla [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
Powiadomienia
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Paweł
Paweł
1 rok temu

Rodzajów kredytów jest od groma, ale prawda jest taka, że to nie my wybieramy sobie kredyt, tylko bank podejmuje decyzje czy nam go udzieli czy nie, a robi to na podstawie naszej zdolności kredytowej. Jak długo jak jest się młodym, żonatym/zamężnym obywatelem z umową o pracę to ma się największe szanse na kredyt w banku i wtedy można rozważać jaki kredyt, a zazwyczaj jest to „modlitwa” by w ogóle ten kredyt dostać.

Emi
Emi
1 rok temu

Kredyty bankowe to przeżytek. Firmy pożyczkowe to jest przyszłość!