Zadzwoń teraz 585 004 307

Pożyczka dla bezrobotnych, bez zatrudnienia

Utrata pracy zalicza się do najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Zwłaszcza kiedy jesteśmy jedynymi żywicielami rodziny. Chociaż stopa bezrobocia w Polsce spada, w niektórych regionach Polski wciąż trudno jest znaleźć zatrudnienie. Jak w takiej sytuacji podreperować swoje finanse? Odpowiedzią jest pożyczka dla bezrobotnych. Sprawdźmy, czym się charakteryzuje i kto może skorzystać z tego rodzaju pożyczki.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę bez zatrudnienia?

Pożyczka dla bezrobotnych jest już stałym punktem w ofercie instytucji pozabankowych. Obecnie poziom bezrobocia wynosi jedynie 5,4 proc.1, co nie oznacza, że czasowe bezrobocie nie może dotknąć każdego z nas. Zwykle zwolnienie z pracy spotyka nas niespodziewanie, na skutek restrukturyzacji firmy czy słabej efektywności na tle pozostałych pracowników. Kiedy z dnia na dzień tracimy płynność finansową, pożyczka dla bezrobotnych może być świetnym rozwiązaniem. Kto oferuje ten rodzaj pożyczki online?

Pożyczkę dla bezrobotnych znajdziemy w ofercie firm, które akceptują dochody z innych źródeł, nie tylko z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Wyciągają do klientów pomocną dłoń, aprobując także inne rodzaje wpływów, w tym świadczenia z programu 500+! Do pozostałych akceptowanych źródeł dochodów zaliczają się:

 • renta,
 • emerytura,
 • działalność gospodarcza,
 • praca sezonowa,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia rodzinne.

Dzięki stałym przychodom, budujemy wiarygodność finansową i mamy szansę na pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Jeśli pożyczkodawca nie będzie widzieć żadnych przeciwwskazań, przyzna nam pożyczkę!
W tabeli poniżej przedstawiamy najlepsze oferty pożyczek dla bezrobotnych na dowód, bez zastawu i poręczenia. Sprawdźmy, co proponują nam pożyczkodawcy.

*-pożyczkodawca może prosić o dokumenty i zaświadczenia w trakcie procesu weryfikacji

Pożyczki dla bezrobotnych, czyli dla kogo?

Oferta pożyczek dla bezrobotnych jest skierowana do osób, które nie wykonują pracy zarobkowej i:

 • są zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyły 18 rok życia,
 • nie przekroczyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • są gotowe do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu lub niepełnym w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • nie uczą się w szkole lub na studiach stacjonarnych. Akceptowaną formą nauki są studia niestacjonarne,
 • nie posiadają prawa do renty lub emerytury, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • nie pobierają zasiłku stałego ani świadczenia pielęgnacyjnego,
 • nie posiadają nieruchomości rolnej większej niż 2 ha przeliczeniowe,
 • nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe oraz nie uzyskują przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie prowadzą indywidualnej działalności gospodarczej,
 • nie są tymczasowo aresztowane i nie odbywają kary pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest kara w postaci dozoru elektronicznego,
 • nie uzyskują miesięcznych przychodów większych niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyłączone z tej zasady są przychody uzyskiwane z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych, które zostały zgromadzone na rachunkach bankowych.

Co istotne, pożyczkodawcy nie wymagają od klientów zaświadczenia o zarobkach. Pożyczka dla osób bezrobotnych to pożyczka bez zaświadczeń – ale instytucje pozabankowe wciąż stawiają kilka warunków, które muszą spełnić osoby chcące otrzymać zastrzyk gotówki. Aby otrzymać pożyczkę bez zatrudnienia, należy:

 • mieścić się w przedziale wieku wyznaczonym przez pożyczkodawcę,
 • mieć obywatelstwo polskie i stały adres zamieszkania na terenie kraju,
 • legitymować się dowodem osobistym,
 • posiadać numer PESEL,
 • mieć aktywny numer telefonu komórkowego i konto w polskim banku,
 • złożyć wniosek o pożyczkę dla bezrobotnych, podając wymagane dane.

Pożyczka dla bezrobotnych i zadłużonych również dostępna

Bezrobocie może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Już blisko co trzeci Polak ma problem z terminowym zwrotem zobowiązań finansowych! Powodem takiego stanu rzeczy są głównie nieprzewidziane wydatki, takie jak awaria samochodu czy sprzętu domowego2. Brak spłaty kredytów i pożyczek może prowadzić do spotkania z funkcjonariuszem publicznym chcącym wyegzekwować dług w imieniu firmy. Gdzie szukać pożyczki dla zadłużonych z komornikiem?

W ofercie pożyczkodawców można znaleźć niestandardowe rodzaje pożyczek, takie jak pożyczki pod zastaw oraz pożyczki z poręczycielem. Są skierowane do osób, które nie mają pozytywnej historii kredytowej, ale potrzebują dodatkowej gotówki na uregulowanie nagłych potrzeb. Nie dostaną kredytu gotówkowego, ponieważ banki są zdecydowanie bardziej rygorystyczne w kwestii wiarygodności finansowej swoich klientów. Mogą jednak skorzystać z ostatniej deski ratunku, jaką są pożyczki dla zadłużonych bezrobotnych. Jest jeden warunek. Trzeba mieć poręczyciela lub samochód pod zastaw. Gwarant i pojazd o określonej wartości stanowią zabezpieczenie na wypadek braku spłaty. Jak starać się o pożyczkę, również nie mając zadłużenia?

Jak wziąć pożyczkę dla bezrobotnych online?

Pożyczka dla bezrobotnych jest dostępna w prosty i szybki sposób. Każdy nowy klient firmy pożyczkowej powinien:

 1. Wejść na stronę internetową wybranej firmy pożyczkowej i zadecydować o kwocie pożyczki oraz czasie spłaty.
 2. Uzupełnić dane we wniosku o pożyczkę i zarejestrować się na stronie.
 3. Zweryfikować swoją tożsamość. Pożyczkodawca musi mieć pewność, że klient ubiegający się o pożyczkę jest osobą, za którą się podaje!
 4. Poczekać na decyzję kredytową. Pozytywna odpowiedź skutkuje natychmiastowym uruchomieniem środków z pożyczki.

Stali klienci jeszcze szybciej wnioskują o pożyczkę. W ich przypadku wystarczy jedynie zalogować się na swoje konto i złożyć wniosek bez weryfikacji. Wielu pożyczkodawców daje również możliwość wnioskowania przez telefon. Dzięki temu pożyczamy w sposób, jaki najbardziej nam odpowiada.

Refinansowanie pomaga w spłacie długu

Na znalezienie nowej pracy potrzebujemy średnio 2,5 miesiąca3. Jeżeli w tym czasie bierzemy chwilówkę i na jej zwrot mamy 30 dni, mogą pojawić się problemy z uregulowaniem długu. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad refinansowaniem pożyczki i przedłużyć termin spłaty zobowiązania. Tym bardziej że większość pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek dla bezrobotnych, zapewnia taką możliwość!

Szczegóły dotyczące kosztów tej usługi i możliwego maksymalnego przesunięcia terminu spłaty znajdziemy na stronie internetowej firmy, z którą podpisaliśmy umowę. Dzięki prolongacie kredytu unikniemy tarapatów finansowych i nie wpadniemy w spiralę zadłużenia. Dlatego, jeśli przewidujemy problemy z oddaniem pieniędzy na czas, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą.


 1. Główny Urząd Statystyczny, maj 2019
 2. Krajowy Rejestr Długów, badanie: „Dlaczego Polacy się zadłużają”, listopad 2018 rok
 3. Randstad, 33. edycja badania Monitor Rynku Pracy, 2018 rok

Pożyczaj szybciej niż myślisz!

Chwilówka do 3000zł!

Weź chwilówkę

Pożyczka na raty do 15 000 zł

Weź szybką pożyczkę ratalną!

Weź pożyczkę na raty
logo loando
logo odpowiedzialny pożyczkodawca
logo pożyczka portal