Czym są banki rozwoju?
ofin.plBankiBank rozwoju - wszystko, co trzeba wiedzieć

Bank rozwoju - wszystko, co trzeba wiedzieć

Banki rozwoju to specjalne instytucje finansowe założone w celu wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Ich główną rolą jest finansowanie projektów o wysokiej wartości społecznej, które niekoniecznie przynoszą bezpośrednie zyski biznesowe, jak np. budowa infrastruktury czy wsparcie edukacji. Operują one głównie środkami publicznymi i często są bankami państwowymi. Banki rozwoju inicjują programy gospodarcze, zarządzają rządowymi programami finansowymi, oferują systemy gwarancji i poręczeń, a także zajmują się dystrybucją środków Unii Europejskiej. Programy oferowane przez te instytucje są zróżnicowane i skierowane do wielu sektorów, od efektywności energetycznej po odszkodowania i zabezpieczenia kredytów. Na świecie funkcjonują zarówno krajowe, jak i międzynarodowe banki rozwoju. Wśród największych banków rozwoju krajowych na świecie dominują instytucje z Chin, Niemiec, Korei Południowej, Japonii i Brazylii. Natomiast wśród banków o działalności międzynarodowej prym wiedzie Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy czy Azjatycki Bank Rozwoju. W Polsce jedynym bankiem rozwoju jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), będący przedsiębiorstwem państwowym utworzonym w 1924 roku. Oferta BGK, podobnie jak innych banków rozwoju, jest szeroka i adresowana do różnych odbiorców, od instytucji publicznych po przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Bank rozwoju — co to takiego?

Bank rozwoju to instytucja finansowa utworzona celem wsparcia konkretnych branż i sektorów gospodarki, zwykle poprzez fundowanie operacji które mimo wysokiej wartości społecznej, mogą mieć ograniczony potencjał biznesowy. Przykładem może być budowa dróg lub rozdysponowanie środków udostępnionych na cele rozwojowe w ramach określonego programu. Zadaniem banku rozwoju jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Banki rozwoju są bankami państwowymi.

Jak działają banki rozwoju?

Działalność banku rozwoju obejmuje:

 • Finansowanie projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych i samorządów.
 • Inicjowanie i realizację programów gospodarczych.
 • Obsługę rachunków bankowych instytucji państwowych.
 • Obsługę rządowych programów finansowych, w tym dystrybucja funduszy celowych.
 • Pobudzanie przedsiębiorczości poprzez systemy gwarancji i poręczeń.
 • Zarządzanie programami i dystrybucja środków UE.
 • Zwiększenie dostępności mieszkań przez gwarancje, poręczenia i inne programy społeczne.

Jednym z zadań banków rozwoju jest przeprowadzanie programów rozwojowych. Zajmują się one przede wszystkim realizacją procedur zarządzonych z inicjatywy rządu lub w ramach programów Unii Europejskiej.

Programy oferowane przez banki rozwoju

Pośród oferowanych i rozpowszechnianych przez banki rozwoju programów znajdziemy działania w zakresie:

 • Efektywności energetycznej i OZE
 • Eksportowi i ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw
 • Finansowania edukacji
 • Finansowaniu działalności bieżącej
 • Finansowaniu ochrony zdrowia
 • Inwestycji
 • Mieszkalnictwa
 • Modernizacji i rewitalizacji przedsiębiorstw i samorządów
 • Obsłudze bieżącej przedsiębiorstw i samorządów
 • Odszkodowań
 • Pakietów pomocy BGK
 • Produktów skarbowych
 • Zabezpieczeń finansowania przedsiębiorstw
 • Zabezpieczeń kredytów na cele mieszkalne i naukę
 • Założenia firmy

Banki rozwoju prowadzą działania w zakresie wsparcia rozwoju państwa, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i interesie osób prywatnych.

Jakie są największe banki rozwoju na świecie?

Największymi bankami rozwoju krajowego na świecie, pod względem wielkości aktywów są:

 • China Development Bank (2 361,8 bilionów USD)
 • Shanghai Pudong Development Bank (1 218 bilionów USD)
 • Kreditanstalt für Wiederaufbau (671 bilionów USD)
 • Asian Development Bank(271 bilionów USD)
 • Korea Development Bank (232 biliony USD)
 • Development Bank of Japan (164 biliony USD)
 • Brazilian Development Bank (135 bilionów USD)
 • State Development Corporation (51 bilionów USD)
 • African Development Bank (50 bilionów USD)

Biorąc pod uwagę działalność międzynarodową, największe wielostronne banki rozwoju na świecie pod względem ilości aktywów to:

 1. European Investment Bank (606,5 bilionów USD)
 2. International Bank for Reconstruction and Development (283 biliony USD)
 3. Asian Development Bank (191,9 bilionów USD)
 4. International Development Association (188,5 bilionów USD)
 5. Inter-American Development Bank (129,5 bilionów USD)
 6. European Bank for Reconstruction and Development (67,7 bilionów USD)
 7. Asian Infrastructure Investment Bank (19,6 bilionów USD)
 8. Central American Bank for Economic Integration (10,9 bilionów USD)
 9. New Development Bank (10,4 bilionów USD)

Jaki jest największy bank rozwoju w Polsce?

Największym bankiem rozwoju w Polsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego BGK. Jest to przedsiębiorstwo państwowe powstałe w 1924 roku i jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce. BGK powstało w wyniku fuzji Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Organizacja ta należy do skarbu państwa.

Do kogo skierowana jest oferta banków rozwoju?

Oferta banków rozwoju skierowana jest do różnych grup klientów i instytucji, które działają w sektorze rozwoju gospodarczego i społecznego. Banki rozwoju dokonują starań na rzecz instytucji publicznych, osób prywatnych, podmiotów rynku mieszkaniowego, samorządów oraz wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Każdy program kierowany jest do konkretnej grupy odbiorców.

Podsumowanie najważniejszych informacji o bankach rozwoju

Banki rozwoju to instytucje finansowe zarządzające dyspozycją i obrotem funduszy przeznaczonych na programy państwowe. W Polsce jedynym bankiem rozwoju jest BGK działające pod kontrolą skarbu państwa.

Często zadawane pytania

Jaki jest najstarszy bank rozwoju na świecie?
Najstarszym bankiem rozwoju na świecie jest Agence française de développement, który powstał w 1941 roku celem finansowania rozwoju zagranicznych prowincji francuskich. Wciąż prowadzi on działalność jako bank rozwoju.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5