Fuzja banków - Jaki jest jej przebieg?
ofin.plBankiFuzja banków - Jaki jest jej przebieg?

Fuzja banków - Jaki jest jej przebieg?

Fuzja banków to zdarzenie, w wyniku którego dochodzi do wchłonięcia zwykle mniejszego banku przez ten większy. W wyniku tego dobrowolnego połączenia dochodzi do połączenia co najmniej dwóch banków w jeden. Możemy wyróżnić 3 rodzaje fuzji. Fuzję konglomeratową, czyli taką, przy której łączą się co najmniej dwa przedsiębiorstwa, które dotychczas działały w różnych sektorach działalności. Fuzję wertykalną, która ma miejsce, gdy dochodzi do połączenia co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które zajmują się poszczególnymi fazami produkcji danego produktu. Fuzję horyzontalną, czyli tą, podczas której dochodzi do połączenia się co najmniej dwóch przedsiębiorstw z tej samej branży. Spośród nich trzech to właśnie fuzja horyzontalna dotyczy fuzji banków. Przebieg fuzji bankowej możemy na 2 etapy. Etap I: Zawarcie umowy w celu określenia dokładnych warunków przeprowadzenia operacji fuzji bankowej. Po zaakceptowaniu warunków umowy przez obie strony następuje złożenie podpisu i kolejny etap. Etap II: czyli moment rzeczywistego scalenia co najmniej dwóch przedsiębiorstw. Ma przy tym zwykle miejsce m.in. połączenie systemów informatycznych, opracowanie jednej oferty bankowej, a także wspomniany wcześniej rebranding. Fuzja banków nie zawsze oznacza całościową fuzją. Często za porozumieniem stron dochodzi jedynie do przechwycenia zaledwie części usług lub kapitału. Przykładem tego jest bank Inteligo, który był jednym z pierwszych banków internetowych w Polsce i który w trakcie fuzji dał przejąć swój system bankowości elektronicznej przez PKO BP. Najważniejszą zmianą dla klientów banków związaną z fuzją banków jest zmiana podmiotu świadczącego usługi. To tak właściwie jedyna poważna reorganizacja, która może, ale nie musi wiązać się jedynie ze zmianą numeru konta bankowego w celu dokonania spłaty rat. Niezmienne pozostają natomiast warunki umowy, takie jak wysokość oprocentowania czy harmonogram spłaty rat. Klienci banku nie muszą martwić się również tym, że zmianie ulegnie ich osobisty numer konta bankowego czy dane do zalogowania się do bankowości elektronicznej i mobilnej. Czymś nowym może być jeszcze identyfikacja wizualna banku, czyli jego logo czy charakterystyczne dla placówki kolory. Korzystanie z kart i bankomatów również pozostaje na takich samych warunkach jak przed fuzją. Jeśli chodzi o warunki spłaty kredytu po fuzji banku, to wyglądają one tak samo, jak przed fuzją. Klienci nie muszą się obawiać, że dotychczas obowiązująca wysokość rat, oprocentowanie czy harmonogram spłat ulegną jakimkolwiek zmianom. Podobnie Lokaty, zresztą jak spłaty kredytu nie ulegają żadnym zmianom po fuzji banków. Jeśli klienci mają otwarte konkretne lokaty, to zostaną one zwyczajnie zamknięte w terminie obowiązującym na umowie, która została zawarta z bankiem. Dla pracowników banków fuzja banków może oznaczać najgorsze, ale nie koniecznie musi tak być. Powiększenie przedsiębiorstwa oznacza powiększenie kapitału spółki, co z kolei często wiąże się z koniecznością obsługi większej ilości klientów. Co więcej, potencjalne wdrożenie nowych ofert także może wiązać się z koniecznością zatrudnienia przez bank większej ilości specjalistów. Fuzje w bankach polskich zdarzały się na przestrzeni lat niejednokrotnie. Oto kilka przykładów fuzji, jakie miały miejsce w polskich bankach na przestrzeni lat: Fortis Bank i BNP Paribas Bank Polska w roku 2010, Nordea Bank Polska i Bank PKO BP w roku 2015 czy Meritum Bank i Alior w 2015 roku. Należy pamiętać, że fuzja i przejęcie banku to nie jest to samo. Do przejęcia dochodzi w momencie, gdy jedno z przedsiębiorstw wykupuje drugie przedsiębiorstwo. Z kolei w przypadku fuzji dochodzi do dobrowolnego połączenia co najmniej dwóch banków w jeden. Fuzja może nasuwać negatywne skojarzenia przez wchłonięcie jednego przedsiębiorstwa przez drugi, niesie jednak za sobą wiele pozytywnych skutków. Do głównych korzyści fuzji banków możemy zaliczyć umocnienie pozycji banku na rynku, możliwość potencjalnego obniżenia kosztów usług bankowych czy dostęp do poszerzonej oferty banku. Z kolei do głównych ryzyk wynikających z fuzji banków, możemy zaliczyć nowy wygląd strony internetowej czy możliwość zmiany numeru konta do spłaty kredytu.

Fuzja banków - co to jest?

Fuzja banków jest zdarzeniem, w wyniku którego dochodzi do wchłonięcia zwykle mniejszego banku przez ten większy. W wyniku tego dobrowolnego połączenia dochodzi do połączenia co najmniej dwóch banków w jeden. Nieodłącznym i istotnym elementem fuzji jest rebranding. Jest on szczególnie ważny z perspektywy opracowania nowej marki banku. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, dzięki któremu można zrezygnować z rebrandingu, czyli dobrowolne przyjęcie marki większego banku przez ten mniejszy.

Jakie są rodzaje fuzji?

Istnieją 3 rodzaje fuzji:

 1. Fuzja konglomeratowa, czyli taka, przy której łączą się co najmniej dwa przedsiębiorstwa, które dotychczas działały w różnych sektorach działalności.
 2. Fuzja wertykalna, ma miejsce, gdy dochodzi do połączenia co najmniej dwóch przedsiębiorstw, które zajmują się poszczególnymi fazami produkcji danego produktu.
 3. Fuzja horyzontalna, czyli ta, podczas której dochodzi do połączenia się co najmniej dwóch przedsiębiorstw z tej samej branży.

To właśnie spośród nich trzech, fuzja horyzontalna dotyczy właśnie fuzji banków.

Przebieg fuzji bankowej

Przebieg fuzji bankowej możemy tak właściwie rozłożyć na 2 etapy. W etapie I dochodzi zwykle do zawarcia umowy, która służy głównie do nakreślenia dokładnych warunków przeprowadzenia operacji fuzji bankowej. Gdy już warunki umowy są znane i strony porozumienia akceptują je poprzez złożenie podpisu, następuje kolejny etap. W etapie II dochodzi już do rzeczywistego scalenia co najmniej dwóch przedsiębiorstw. Ma przy tym zwykle miejsce m.in. połączenie systemów informatycznych, opracowanie jednej oferty bankowej, a także wspomniany wcześniej rebranding.

Warto przy tym mieć na uwadze, że przebieg fuzji bankowej nie zawsze wiąże się z całościową fuzją. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których nie dochodzi za porozumieniem stron do wchłonięcia jedno banku przez drugi, a jedynie do przechwycenia zaledwie części usług lub kapitału. Co ciekawe, dobrym tego przykładem będzie bank Inteligo, który był jednym z pierwszych banków internetowych w Polsce i który w trakcie fuzji dał przejąć swój system bankowości elektronicznej przez PKO BP.

Co fuzja banków oznacza dla klientów banków?

Choć mogłoby się wydawać, że fuzja banków oznacza duże zmiany dla klientów banków, to jednak w praktyce takich zmian jest właściwie niewiele.

Najważniejszą zmianą dla klientów banków związaną z fuzją banków jest przede wszystkim zmiana podmiotu świadczącego usługi. Jest to tak właściwie jedyna ważna reorganizacja, która może, choć nie musi wiązać się jedynie ze zmianą numeru konta bankowego w celu dokonania spłaty rat. Poza tym zmianom nie ulegają najważniejsze czynniki, czyli warunki umowy, takie jak wysokość oprocentowania czy harmonogram spłaty rat. Klienci banku nie muszą martwić się również tym, że zmianie ulegnie ich osobisty numer konta bankowego czy dane do zalogowania się do bankowości mobilnej i elektronicznej. Jedyne zmiany w tym zakresie mogą ograniczyć się do identyfikacji wizualnej, czyli loga banku, czy charakterystycznych dla niego kolorów. Również możliwość korzystania z kart i bankomatów pozostanie na takich samych warunkach jak przed fuzją.

Klienci banków nie muszą się również przejmować kwestiami formalnymi, ponieważ fuzja banków nie wymaga od nich podpisania nowej umowy czy aneksu do zawartej umowy.

Jak wygląda spłata kredytu po fuzji banku?

Spłata kredytu po fuzji banku wygląda właściwie tak samo, jak przed fuzją. Oznacza to dokładnie, że warunki spłaty kredytu pozostają niezmienne. Dlatego też klienci nie muszą się obawiać, że dotychczas obowiązująca wysokość rat, oprocentowanie czy harmonogram spłat ulegną jakimkolwiek zmianom.

Co się dzieje z lokatami po fuzji banków?

Lokaty nie ulegają żadnym zmianom po fuzji banków, podobnie zresztą jak spłaty kredytu. Dlatego klienci banków nie muszą się martwić o zmiany w umowie, ponieważ jeśli mają otwarte konkretne lokaty, to zostaną one zwyczajnie zamknięte w terminie obowiązującym na umowie, która została zawarta z bankiem. Jedyne zmiany, jakie mogą, choć nie muszą pojawić się w obrębie lokat, to pojawienie się nowych ofert w miejsce starych lub po prostu poszerzenie starej oferty o nowe produkty. Bywa również i tak, że warunki lokat są niezmienne, a zmianie podlegają jedynie ich nazwy.

Co fuzja banków oznacza dla pracowników banków?

Z perspektywy pracowników banków fuzja banków może oznaczać najgorsze, jednak nic bardziej mylnego! Oczywiście wiadomo, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy pracownicy mogą czuć się w 100% pewni co do tego, że zachowają swoje stanowiska pracy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że powiększenie przedsiębiorstwa oznacza powiększenie kapitału spółki, co z kolei często wiąże się z koniecznością obsługi większej ilości klientów. Poza tym potencjalne wdrożenie nowych ofert także może wiązać się z koniecznością zatrudnienia przez bank większej ilości specjalistów. Dlatego, jeśli jesteś pracownikiem banku, wobec którego planowana jest fuzja, bez wątpienia warto dodatkowo poprosić o spotkanie z osobą decyzyjną, z którą będziesz mógł porozmawiać o swoich kwalifikacjach i dalszej karierze w banku.

Fuzje w bankach polskich

Fuzje w bankach polskich zdarzały się na przestrzeni lat niejednokrotnie. Jeszcze 1997 roku w Polsce prosperowały aż 83 banki, dziś liczba ta ogranicza się do 29 banków komercyjnych. Na tą wyraźną różnicę wpłynęła właśnie fuzja i przejęcie przez większe banki te mniejsze. Oto kilka przykładów fuzji, jakie miały miejsce w polskich bankach na przestrzeni lat:

 • Fortis Bank i BNP Paribas Bank Polska → BNP Paribas Bank Polska (fuzja w roku 2010),
 • Nordea Bank Polska i Bank PKO BP → Bank PKO BP (fuzja w roku 2015),
 • Meritum Bank i Alior Bank → Alior Bank (fuzja w 2015 roku),
 • Euro Bank i Bank Millennium → Bank Millennium (fuzja w roku 2019),
 • BFG Getin Bank → VeloBank (przymusowa restrukturyzacja w 2022 roku).

Czy fuzja i przejęcie banku to to samo?

Fuzja i przejęcie banku to nie jest to samo. Przede wszystkim przejęcie banku jest pojęciem znacznie węższym niż fuzja. Do przejęcia dochodzi w momencie, gdy jedno z przedsiębiorstw wykupuje drugie przedsiębiorstwo. W dodatku wykupienie udziałów bardzo często następuje bez porozumienia. Z kolei w przypadku fuzji dochodzi do dobrowolnego połączenia co najmniej dwóch banków w jeden. To zwykle właśnie ten większy bank wchłania ten mniejszy.

Korzyści fuzji banków

Do głównych korzyści fuzji banków możemy zaliczyć:

 • Mocniejsza pozycja banku na rynku,
 • Możliwość potencjalnego obniżenia kosztów usług bankowych,
 • Dostęp do zwykle poszerzonej oferty banku,
 • Wzmocnione poczucie bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług bardziej stabilnej instytucji,
 • Zwiększenie kapitału i zyskanie nowych klientów przez bank przejmujący,
 • Możliwość uchronienia się przed upadłością przez bank przejmowany.

Wbrew pozorom, choć fuzja może nasuwać raczej negatywne skojarzenia, głównie przez wchłonięcie jednego przedsiębiorstwa przez drugi, to jednak niesie za sobą wiele pozytywnych skutków.

Ryzyka fuzji banków

Do głównych ryzyk wynikających z fuzji banków, możemy zaliczyć:

 • Nowy wygląd strony internetowej, a także logo w wyniku rebrandingu,
 • Potencjalna możliwość nowego numeru konta do spłaty kredytu,
 • Możliwość dokonania zmian w nazwie produktów lub usług,
 • Możliwość zastąpienia starej oferty nową.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat fuzji

O fuzji mówimy w momencie, gdy dochodzi do dobrowolnego połączenia co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jedno. Fuzja bardzo często ma miejsce w przypadku banków, gdzie dochodzi do połączenia ich w jedną placówkę, co zwykle przekłada się na zwiększenie udziału na rynku. Zarówno w przypadku spłaty rat kredytu, jak i lokat klienci mogą być pewni, że warunki, na jakich zostały one zawarte przed fuzją, pozostają niezmienne także po fuzji. W przypadku lokat zostaną one zamknięte w terminie obowiązującym na umowie, natomiast w przypadku spłaty kredytu, wysokość rat, oprocentowanie czy harmonogram spłat ulegną żadnym zmianom. Warto pamiętać, że fuzja to nie zawsze musi być całościowa, a może ograniczać się do przechwycenia zaledwie części usług lub kapitału przez jeden z banków.

 

Często zadawane pytania

Jak organy regulacyjne nadzorują proces fuzji banków i jakie wymagania muszą zostać spełnione?
Proces fuzji banków nadzoruje m.in. Europejski Bank Centralny poprzez przeprowadzanie analizy planu biznesowego, dokładnie przy tym oceniając prognozy, jakie zostały w nim określone. Nowa instytucja musi przede wszystkim spełnić wymogi wiarygodności oraz udowodnić, że jest ona w stanie utrzymywać odpowiednie bufory.
Jakie są główne motywacje za przeprowadzaniem fuzji między bankami?
Jednymi z głównych motywacji przeprowadzania fuzji między bankami jest zapewnienie bankowi mocniejszej pozycji na rynku, uchronienie przed upadłością przez bank przejmowany, a także wzmocnienie stabilności banku i zyskanie nowych klientów.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5