kształt

Jak zamknąć konto w banku i ile to kosztuje?

Jak zamknąć konto w banku?
Nie jesteś zadowolony z obsługi twojego banku albo wysokości naliczanych opłat? Zamknij konto i znajdź ofertę dopasowaną do własnych potrzeb. Sprawdź jak zamknąć konto w banku przez internet i ile to może kosztować. Wbrew pozorom likwidacja konta bankowego nie zawsze jest darmowa.
 1. Jak zamknąć konto w banku i zrezygnować z karty płatniczej?
 2. Jak zamknąć kartę kredytową i debetową?
 3. Jak wygląda zamknięcie rachunku w mBank
 4. Zamknięcie konta w PKO Banku Polskim
 5. Jak zamknąć konto w ING?
 6. Rezygnacja z konta bankowego w Nest Bank?
 7. Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego – przykładowy wzór pisma
 8. Kiedy nie można zamknąć konta w banku?
 9. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – na co uważać?
 10. Ile wynoszą opłaty za zamknięcie konta w banku?

Jak zamknąć konto w banku i zrezygnować z karty płatniczej?

Przeniesienie konta do innego banku jest bardzo proste. Procedurę zmiany rachunku możemy przejść sami lub zwrócić się o pomoc do nowego banku, który procedurę załatwi za nas. W obu przypadkach po otwarciu nowego ROR, wskazane jest zamknięcie konta z którego już nie chcemy korzystać, co pozwoli uniknąć opłat za jego posiadanie. Likwidacja konta bankowego nie jest skomplikowana, jednak procedura może się nieco różnić zależnie od banku. Czy można zamknąć konto bankowe przez internet? Jak najbardziej. Wniosek o zamknięcie konta można złożyć osobiście w oddziale, w bankowości online lub przez telefoniczną rozmowę z konsultantem banku.

Rezygnacja z konta bankowego wymaga wyłącznie potwierdzenia tożsamości dowodem osobistym oraz złożenia formularza wypowiedzenia umowy. Pismo musi być podpisane odręcznie przez każdego z właścicieli rachunku (jeśli posiadamy wspólne konto bankowe) lub przez osobę upoważnioną. Jeśli nie możemy pojawić się w placówce banku osobiście, dobrym rozwiązaniem będzie ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bankowego dla kogoś zaufanego. Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy rachunku bankowego często związane jest z określonym okresem wypowiedzenia, np. 30 dni. Szczegółowe informacje jak zlikwidować konto w banku dostępne są na stronach internetowych wybranych instytucji.

Przed samodzielną rezygnacją z konta bankowego należy:

 • sprawdzić możliwość zamknięcia konta bez ponoszenia opłat karnych,
 • założyć nowe konto osobiste,
 • spłacić debet na koncie oraz kartę kredytową,
 • przelać pieniądze ze starego rachunku na nowy (pozostawiając na koncie kwotę pokrywającą opłaty za prowadzenie i zamknięcie konta – niewykorzystaną nadwyżkę bank zwraca byłemu już klientowi),
 • pobrać historię transakcji bankowych,
 • skopiować dane do posiadanych poleceń zapłaty i zleceń stałych.

Dopiero po przejściu tych kroków możemy bezpiecznie złożyć wypowiedzenie umowy konta bankowego oraz złożenie dyspozycji o zamknięciu karty debetowej i kredytowej. Pieniądze z obecnego rachunku na ten nowo założony może przelać bank lub sam posiadacz konta. Warto przy tym uważać, by nie zrobić błędu w danych do przelewu. W tym wypadku przelew na złe konto może niepotrzebnie przedłużyć procedurę zmiany banku.

Jak zamknąć kartę kredytową i debetową?

Wbrew mylnej opinii, zastrzeżenie karty nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Rezygnacja z karty płatniczej wygląda podobnie, jak zamknięcie rachunku bankowego. Również w tym przypadku dyspozycję możemy złożyć telefonicznie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, online lub w placówce banku. W przypadku wypowiedzenia umowy posiadacz rachunku w terminie wypowiedzenia ma obowiązek spłaty całości zadłużenia na rachunku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami oraz kosztami.

Likwidacja karty płatniczej także może się wiązać z określonym okresem wypowiedzenia, często takim samym jak przy zamykaniu konta. Warto pamiętać, że przed zamknięciem karty kredytowej należy spłacić całe zadłużenie. Jeżeli tego nie zrobimy, umowa nie zostanie rozwiązana.

Jak wygląda zamknięcie rachunku w mBank

By wypowiedzieć umowę rachunku zawartą z mBankiem należy złożyć odpowiednią dyspozycję. Można to zrobić na cztery sposoby:

 • w serwisie transakcyjnym online w zakładce “wnioski i dyspozycje”,
 • u konsultanta mLinii pod numerem 801 300 800 z telefonów stacjonarnych w Polsce oraz +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie całego świata,
 • w placówce banku – wystarczy okazanie dowodu osobistego,
 • przez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku.

Po złożeniu wniosku w serwisie transakcyjnym lub infolinię, skontaktuje się z nami konsultant banku i poinformuje do dalszych etapach zamykania rachunku. Okres wypowiedzenia umowy konta w mBanku wynosi miesiąc, liczony od dnia dostarczenia pisma do banku.

Zamknięcie konta w PKO Banku Polskim

Bank PKO może pobrać opłatę za przelew środków na nasze nowe konto, ale korzystaliśmy z darmowego konta, rezygnacja z rachunku będzie bezpłatna. Zamykanie konta PKO wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Można to zrobić na trzy sposoby:

 1. osobiście w wybranej placówce PKO Banku Polskiego (konieczny jest dowód osobisty oraz wydrukowany wzór formularza wypowiedzenia umowy prowadzenia rachunku),
 2. przez infolinię banku, pod numerem 801 302 302 lub 81 535 65 65,
 3. wysyłając na adres centrali banku wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i odręcznym podpisem).

Przed zamknięciem konta konieczna będzie likwidacja karty płatniczej. W przeciwnym razie bank nadal będzie pobierał za nią opłatę. Wniosek o zamknięcie karty można złożyć dzwoniąc na infolinię PKO lub przez bankowość online (zakładka “Karty” -> Szczegóły karty -> Unieważnij kartę). Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (strony mogą ustalić inny termin). Okres wypowiedzenia jest liczony od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do oddziału PKO BP SA.

Jak zamknąć konto w ING?

Procedurę zamykania konta w ING warto zacząć od likwidacji karty. Zarówno zastrzeganie, jak i zamykanie kart jest możliwe w oddziale, z poziomu bankowości online (“Dane i ustawienia” → „Bezpieczeństwo” → „Zastrzeż kartę”) oraz przez infolinię – całodobowy numer banku to (32) 357 00 12. O ile nie spełniliśmy warunku zwalniającego z opłat za kartę, po jej zamknięciu konieczne będzie uregulowanie kosztów za ostatni okres rozliczeniowy.

ING posiada w ofercie różne rodzaje kont bankowych, które mają inne procedury zamykania. Zamknięcie ROR-u w ING Banku Śląskim wymaga:

 • złożenia odpowiedniego formularza w wybranej placówce banku
 • lub przesłania listownego zawiadomienia o chęci zamknięcia rachunku.

Pismo musi ono zawierać podpis właściciela konta lub osoby upoważnionej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. dostępny na stronie banku. Co ważne, zamknięcie konta w ING następuje natychmiast, bez okresu wypowiedzenia. W związku z tym lepiej samodzielnie przelać środki na nowe konto bankowe wykonując darmowy przelew online.

Rezygnacja z konta bankowego w Nest Bank?

Konto w Nest Banku można zamknąć na cztery sposoby:

 • kontaktując się z infolinią Nest Bank (801-800-188 lub 22 438-41-41) i dokonując autoryzacji TelePINem,
 • przesyłając pocztą własnoręcznie podpisany wniosek na adres centrali banku,
 • wysyłając mailem skan własnoręcznie podpisanego wniosku na adres kontakt@nestbank.pl,
 • składając wniosek w formie pisemnej w placówce banku.

W przypadku Nest Banku wniosek o zamknięcie rachunku posiada wyznaczone miejsce, w którym klient może wpisać powód rozwiązania umowy. Karta płatnicza staje się nieaktywna z chwilą zamknięcia rachunku, zatem po likwidacji konta wystarczy fizyczne zniszczenie plastiku. Konto może zostać zamknięte z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub wyznaczonego dnia, za porozumieniem stron.

Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego – przykładowy wzór pisma

Jeśli zależy nam na przesłaniu do banku wypowiedzenia umowy konta w formie papierowej lub mailowej, konieczne będzie podanie określonych informacji. Zamykanie konta w mBank wymaga odręcznego sporządzonego wypowiedzenia. Wymagane wzory pism dostępne są na stronach banków. Niezbędne informacje to przede wszystkim:

 • imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku,
 • numer PESEL posiadacza/posiadaczy,
 • numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku,
 • tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny),
 • dyspozycje dodatkowe dotyczące innych kont w danym banku,
 • podpis zgodny ze wzorem podpisu na umowie konta.

Poniżej przykładowy szablon wypowiedzenia konta z zaznaczeniem niezbędnych informacji:

WZÓR

Kiedy nie można zamknąć konta w banku?

Wypowiedzenie umowy konta jest prawem każdego posiadacza rachunku. W niektórych sytuacjach bank może jednak odmówić zamknięcia konta. Powodem może być:

 • powiązana z rachunkiem spłata kredytu,
 • niespłacenie debetu na koncie,
 • niespłacenie karty kredytowej,
 • zaleganie z opłatami za prowadzenie konta,
 • posiadanie nierozliczonych transakcji płatniczych,
 • powiązanie konta z otwartą akredytywą / inkasem dokumentowym / indeksem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym etc.,
 • zajęcie konta przez komornika,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • brak podpisu wszystkich właścicieli rachunku (w przypadku konta wspólnego).

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – na co uważać?

Na koniec II kwartału 2019 r. banki uniwersalne prowadziły 33,6 mln rachunków typu ROR. Banki prześcigają się w ulepszaniu swoich ofert. W wielu instytucjach znajdziemy oferty w pełni funkcjonalnych kont, za które nie musimy płacić przy spełnieniu niewielkich wymagań, np. korzystania z karty płatniczej czy zapewnienia stałych wpływów na rachunek w określonej wysokości. Co więcej, promocje kont bankowych i nagrody za założenie rachunku umożliwiają wręcz zarabianie na bankach i to do kilku tysięcy złotych w ciągu roku. Ze względu na liczbę dostępnych ofert, wiele osób decyduje się na założenie kilku rachunków lub zmianę obecnej oferty na zdecydowanie bardziej korzystną.

O czym warto pamiętać przy likwidacji konta?

 1. Zwróć uwagę na warunki umowy konta. Przy rachunkach zakładanych w ramach ofert promocyjnych, gdzie w zamian za założenie konta otrzymujemy dostęp do produktów jakiś bonus, może znaleźć się zapis o wymaganym okresie prowadzenia konta. Wypowiedzenie umowy przez terminem może wiązać się na naliczaniem dodatkowych opłat.
 2. Przez cały okres wypowiedzenia naliczane są opłaty za prowadzenie konta oraz posiadanie karty płatniczej. Warto być na to przygotowanym i zostawić na starym koncie co najmniej kilkanaście złotych, które przeznaczone zostaną na pokrycie wszystkich kosztów. Brak środków uniemożliwia zamknięcie konta.
 3. Poinformuj konsultanta banku o rezygnacji ze zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celach marketingowych. Dzięki temu nie będziesz otrzymywać listów i sms-ów z ofertami promocyjnymi.
 4. Pamiętaj, by spłacić debet na koncie oraz limit na karcie kredytowej. Bez uregulowania należności i likwidacji kart nie będzie możliwe zamknięcie rachunku.
 5. Każdy bank może stosować nieco inne procedury związane z zamykaniem kont. Warto być przygotowanym na długi okres wypowiedzenia umowy czy konieczność udania się do placówki banku osobiście.

W razie śmierci właściciela konta, o czym rodzina zmarłego powinna zawiadomić bank, rachunek jest zamykany automatycznie. Każdy posiadacz konta może też złożyć odpowiednią dyspozycję na wypadek śmierci, by ułatwić podział majątku swoim spadkobiercom.

Ile wynoszą opłaty za zamknięcie konta w banku?

Zanim zaczniemy rozważać zamknięcie konta w PKO czy rachunku osobistego w mBank lub innych bankach komercyjnych warto sprawdzić wysokość naliczanych opłat. Zazwyczaj wahają się one od zera do kilkudziesięciu złotych. Informacje o tym ile kosztuje powinny być zawarte m.in. w umowie konta, którą podpisaliśmy z bankiem. Za co płacimy? Opłaty naliczane są przede wszystkim za obsługę konta w trakcie całego okresu wypowiedzenia, który może trwać cały miesiąc. Warto zwrócić uwagę na pobieranie dodatkowych opłat za nieaktywną już kartę debetową oraz kosztów prowadzenia rachunku w trakcie całego okresu wypowiedzenia.

W przypadku niektórych instytucji, wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przed wyznaczonym terminem (np. w ofertach promocyjnych) może skutkować naliczaniem karnych opłat, sięgających nawet kilku tysięcy złotych. Najczęściej dodatkowe opłaty naliczane są za zerwanie umowy konta, które zostało założone w ofercie promocyjnej. Zazwyczaj oferty takie nakładają na klienta obowiązek prowadzenia konta przez określony czas.

Uwaga: Zgodnie z prawem, jeśli bank zmienia Tabelę Opłat i Prowizji to każdy klient ma prawo bezpłatnie zerwać umowę konta w trybie natychmiastowym. Likwidacja konta musi nastąpić maksymalnie w przeddzień wprowadzenia zmian w banku.

Czytaj także:

Konopi inwestorzy – chwilowa moda czy okazja na zysk?

Konopna gorączka na całym świecie Dziś 37 spośród 50 kontynentalnych stanów USA zalegalizowało w jakimś stopniu marihuanę. Kanada legalizację ma dawno za sobą. W Europie Niemcy obiecali swoim obywatelom legalny rynek marihuany od 2024 [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin

Kredyt studencki – najważniejsze informacje

Czym jest kredyt studencki? Kredyt na studia, a właściwie kredyt studencki jest formą kredytu, z którego korzystać mogą studenci którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci do 35 lat. Przeznaczona może być na pokrycie kosztów [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin
0 0 votes
Ocena
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments