kształt

Umowa pożyczki – wzór i omówienie najważniejszych elementów

Umowa pożyczki - wzór i omówienie najważniejszych elementów

Umowa pożyczki to bardzo ważny dokument, który przed podpisaniem warto dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy wszystko zostało w nim zawarte we właściwy sposób. Oczywiście pewne zapisy w umowie na pierwszy rzut oka będą wydawały się dość trudne, dlatego napisaliśmy artykuł, w którym wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwe kwestie na ten temat. Ponadto wskazaliśmy a wyjaśniliśmy najważniejsze elementy […]

Umowa pożyczki to bardzo ważny dokument, który przed podpisaniem warto dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy wszystko zostało w nim zawarte we właściwy sposób. Oczywiście pewne zapisy w umowie na pierwszy rzut oka będą wydawały się dość trudne, dlatego napisaliśmy artykuł, w którym wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwe kwestie na ten temat. Ponadto wskazaliśmy a wyjaśniliśmy najważniejsze elementy umowy pożyczki oraz przygotowaliśmy wzór z takiego dokumentu. Zapoznaj się!

Umowa pożyczki – co to jest?

Większość konsumentów obawia się uzupełnienia umowy pożyczki, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje im się, że jest skomplikowana i zawiera mnóstwo kruczków prawnych. Takie myślenie jest niewłaściwe! Umowa o pożyczkę to dość prosty dokument, w którym znajdują konkretne i zrozumiałe treści. Ponadto jej uzupełnienie nie wymaga od konsumenta poświęcenia dużej ilości czasu.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia najważniejszych elementów umowy pożyczki, najpierw przedstawimy definicję charakteryzującą ten dokument, znajdującą się w art. 720§1 Kodeksu cywilnego.

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Umowa o pożyczkę – najważniejsze elementy

W poniższych akapitach postanowiliśmy w szczegółowy sposób omówić najważniejsze elementy umowy pożyczki. W ten sposób łatwiej będzie zrozumieć, jakim jest dokumentem i z czym wiąże się uzyskanie szybkiej i wygodnej pożyczki na raty. Wiedza na ten temat z pewnością przyda się również podczas uzupełniania takiego dokumentu w firmie pożyczkowej.

Strony umowy i przedmiot

Stronami w umowie pożyczki są:

  • pożyczkobiorca, czyli osoba, która chciałaby uzyskać zobowiązanie finansowe
  • pożyczkodawca, czyli podmiot proponujący ofertę pożyczkową.

Do sporządzenia takiej umowy będą potrzebne przede wszystkim dane osobowe pożyczkobiorcy oraz podstawowe informacje o firmie pożyczkowej tj. nazwa, adres oraz numery NIP, KRS i REGON.

Przedmiotem umowy pożyczki będą koszty zobowiązania finansowego, które pożyczkodawca, czyli np. firma pożyczkowa nalicza w głównej mierze na podstawie kwoty udzielonej pożyczki oraz wyznaczonego okresu kredytowania. Trzeba pamiętać, że to niezwykle ważny zapis w umowie o pożyczkę, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Poniżej wyjaśniliśmy tę kwestię w nieco szerszym kontekście.

Koszty pożyczki i czas trwania umowy

Zapis o kosztach pożyczki oprócz informacji w kwestii kwoty i okresu spłaty zobowiązania finansowego, zawiera jeszcze treści dotyczące różnych opłat tj.

  • opłata przygotowawcza lub operacyjna,
  • prowizja za udzielenie pożyczki,
  • odsetki,
  • ewentualne ubezpieczenie zobowiązania finansowego.

Kwota pożyczki, okres jej spłaty oraz wszelkie wymienione wyżej opłaty składają się na całkowity koszt zobowiązania finansowego, czyli tzw. RRSO. Ta informacja musi być wyszczególniona w tym zapisie umowy przez pożyczkodawcę.

Kolejnym ważną kwestią jest czas trwania umowy, który trwa od chwili sporządzenia takiego dokumentu, zwykle to data uruchomienia pożyczki. Umowa kończy się wraz z ostatnim dniem okresu spłaty zobowiązania finansowego. Warto pamiętać, że pożyczkobiorca nie może narzucić pożyczkodawcy konkretnego terminu zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Termin zwrotu zaciągniętej pożyczki i konsekwencje nieterminowej spłaty

W tym zapisie po raz kolejny pojawia się termin zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy oraz informacje, w jaki sposób należy oddać uzyskaną pożyczkę. Pożyczkobiorca może zwrócić zobowiązanie finansowe firmie pożyczkowej stosując się do jednego z dwóch rozwiązań: zwrot pieniędzy osobiście lub przelewem na konto.

Pożyczkobiorca musi zostać poinformowany przez pożyczkodawcę o konsekwencjach związanych z nieterminową spłatą zobowiązania finansowego. Treść tego zapisu w umowie pożyczki dotyczy odsetek karnych za niedotrzymanie terminu spłaty pożyczonych pieniędzy, kosztów związanych z wysyłaniem tzw. monitów, czyli wezwań do zapłaty oraz procesu windykacyjnego i skierowania sprawy na drogę sądową.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki i wypowiedzenie umowy

W sytuacji, gdy firma pożyczkowa, w której staramy się o uzyskanie pożyczki, proponuje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia terminu spłaty zobowiązania, wtedy w umowie powinien znaleźć się zapis na ten temat. Ten punkt umowy pożyczki powinien zawierać informacje dotyczące zasad przedłużenia spłaty pożyczonych pieniędzy oraz liczby ewentualnych przedłużeń.

Każdy pożyczkobiorca przed podpisaniem dokumentu o pożyczkę, najpierw powinien się zapoznać z treścią dotyczącą wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę. Z tego zapisu można się dowiedzieć, w jakich sytuacjach firma pożyczkowa może rozwiązać z nami umowę oraz, z jakimi konsekwencjami jest to związane.

Ważne – trzeba wiedzieć, że pożyczkobiorca również może odstąpić od umowy pożyczki. Zapis w tej kwestii znajduje w każdej umowie o pożyczkę.

Umowa pożyczki prywatnej

Konsumenci często decydują się również na zawarcie umowy pożyczki prywatnej, ponieważ wolą uzyskać pieniądze od przyjaciół czy rodziny niż korzystać z ofert firm pożyczkowych lub banków. Zwykle taki dokument sformułowany jest w formie pisemnej jednak czasami zdarza się, że pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy wystarczy umowa ustna, ponieważ mają do siebie zaufanie.

Z jakich elementów składa się umowa pożyczki prywatnej? Okazuje się, że nie różni się w dużym stopniu od zwykłej umowy o pożyczkę. Trzeba wiedzieć, że w umowie pożyczki prywatnej wszelkie zapisy, które nie zostały uregulowane, podlegają aktualnym przepisom prawa zawartym w Kodeksie cywilnym.

Umowa pożyczki – wzór

Gdzie można znaleźć darmowy wzór umowy pożyczki? Wiele stron internetowych proponuje swoim użytkownikom darmowe wzory takiego dokumentu wraz ze szczegółowym omówieniem. Wystarczy pobrać taką umowę na swój dysk komputera i dokładnie ją przeanalizować. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór z umową o pożyczkę, który z pewnością rozwieje mnóstwo wątpliwości.

Źródło: Poradnikprzedsiebiorcy

Czytaj także:

Zadatek a zaliczka – jaka jest między nimi różnica?

Odpowiedź na tytułowe pytanie wcale nie jest oczywista. W niektórych sytuacjach zadatek od zaliczki w sensie praktycznym nie różni się wcale. W innych - różnice są ogromne. Zobacz co i kiedy podlega zwrotowi - zadatek czy [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Przelew natychmiastowy. Kiedy dojdzie transakcja błyskawicznie?

Chociaż koszt ekspresowego przesłania gotówki do odbiorcy stanowić może nawet kilka procent wysyłanej kwoty, a ze względu na różnice w księgowaniu sesji elixir pomiędzy różnymi bankami nie zawsze bywa błyskawiczny, przelew [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
Dodaj komentarz
avatar
  Powiadomienia  
Powiadom o