Skarga do Rzecznika Finansowego
ofin.plBezpieczeństwoSkarga do Rzecznika Finansowego – kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

Skarga do Rzecznika Finansowego – kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

Korzystając z usług nierzetelnych firm pożyczkowych możemy narazić się na oszustwo. Pierwszym krokiem wyegzekwowania swoich praw jest złożenie reklamacji. Nie warto jednak załamywać rąk, jeśli nie zostanie ona uwzględniona przez podmioty rynku finansowego. W takiej sytuacji możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który zapewni nam odpowiednią pomoc i wsparcie, a w konieczności wystąpi jako mediator w pozasądowym postępowaniu.

Rzecznik finansowy - kto to taki i jakie są jego zadania?

Rzecznik Finansowy to instytucja zajmująca się reprezentowaniem interesów klientów i konsumentów w sprawach związanych z usługami finansowymi. Jest to niezależna, niepubliczna organizacja, która działa na rzecz ochrony praw konsumentów w sektorze finansowym. Rzecznik Finansowy ma za zadanie pomagać rozwiązywać spory między klientami a instytucjami finansowymi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne.

5 sierpnia 2015 roku uchwalona została ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa weszła w życie 11 października 2015 r. Zgodnie z nią, Rzecznik Ubezpieczonych staje się Rzecznikiem Finansowym.

Osoba na tym stanowisku najprościej mówiąc reprezentuje interesy klientów podmiotów rynku finansowego. Do jego głównym zadań należy:

 • Zawiadamianie określonych organów nadzoru o występowaniu nieprawidłowości w działaniu podmiotów rynku finansowego
 • Prowadzenie mediacji między podmiotem rynku finansowego a klientem
 • Rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do Rzecznika przez klientów, którzy uważają, że odmowa uznania reklamacji przez podmiot z rynku finansowego była niewłaściwa
 • Wnioskowanie do określonych organów o zmianę prawa lub podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej organizacji rynku finansowego
 • Wydawanie opinii dla projektów aktów prawnych dotyczących rynku finansowego
 • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony praw klienta

Co ważne, od stycznia 2016 r. w obecności Rzecznika Finansowego prowadzone są pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami rynku finansowego a konsumentami.

Kto i kiedy możemy zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego?

O pomoc do Rzecznika może zgłosić się każda osoba, której reklamacja nie została uwzględniona przez podmioty rynku finansowego, tj. instytucje pożyczkowe, SKOK-i oraz banki. Należy pamiętać, że do Rzecznika można się zgłosić jedynie wtedy, gdy wyczerpaliśmy wszystkie możliwe ścieżki reklamacyjne, a finalna decyzja dotycząca przykładowo zaciągniętej przez nas pożyczki online jest według nas niesłuszna. Rzecznik pomoże również w sytuacji, gdy instytucja finansowa zignorowała nasze pismo reklamacyjne i nie udzieliła na nie odpowiedzi – na rozpatrzenie reklamacji bankowej instytucja ma aż 30 dni.

W jaki sposób skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Korzystanie z usług rzetelnych firm pożyczkowych czy banków jest bezpieczne. Niekiedy jednak może zdarzyć się, że umowa pożyczki nie będzie sporządzona poprawnie lub jakieś informacje zwyczajnie będą dla nas niejasne. W takim wypadku dobrze skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym. Można to zrobić na kilka sposobów.

Jeżeli mamy wątpliwości w sprawie pożyczki lub nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są nasze uprawnienia i chcemy zaczerpnąć opinii ekspertów możemy to zrobić telefonicznie. Ponadto możemy również wysłać wiadomość e-mail oraz prywatną wiadomość na oficjalnym profilu Rzecznika na Facebooku.

Skarga do Rzecznika Finansowego, czyli jak złożyć reklamację?

Aby złożyć reklamację, czyly skarbę do rzecznika Finansowego, należy złożyć pisemnie wniosek, zgodnie ze wzorem widniejącym na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Można tego dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Składana skarga przede wszystkim powinna być zwięzła i jak najrzetelniej przedstawiać problem. Należy opisać przebieg przeprowadzonej przez nas wcześniej procedury reklamacyjnej oraz opisać zakres podjętych przez nas czynności. Bardzo ważne jest, aby we wniosku wykazać, że ścieżka reklamacyjna została przez nas całkowicie wyczerpana. Ponadto należy wykazać, dlaczego stanowisko firmy pożyczkowej uważamy za niesłuszne i tym samym uargumentować nasze zdanie. Rozpatrywanie skarg przez Rzecznika Finansowego jest całkowicie bezpłatne.

Ważne – we wniosku powinny zawarte być takie dane, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania.

Po otrzymaniu wniosku, Rzecznik może podjąć następujące kroki:

 • Podjąć czynności w celu rozwiązania problemu
 • Uświadomić wnioskodawcę o przysługujących mu prawach i wykazać, jakie środki działania może podjąć samodzielnie
 • Przekazać sprawę innemu organowi
 • Skierować sprawę do pozasądowego postępowania
 • Nie podjąć czynności – o takim działaniu musi powiadomić wnioskodawcę

Rzecznik Finansowy jako mediator

Rzecznik Finansowy może pełnić rolę mediatora w procesie rozwiązywania sporów między klientami a instytucjami finansowymi. Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która polega na interwencji niezależnej trzeciej strony, mediatora, w celu pomocy stronom w osiągnięciu porozumienia bez konieczności rozstrzygania sprawy przed sądem. Oznacza to, że spór pomiędzy klientem a danym podmiotem rynku finansowego może być również zakończony w drodze postępowania pozasądowego. 

Ważne – postępowanie prowadzone jest na wniosek klienta, a koszt złożenia wniosku wynosi 50 zł.

Każda ze stron sporu zobowiązana jest do przystąpienia w postępowaniu mediacyjnym. Zadaniem Rzecznika Finansowego jest znalezienie optymalnego rozwiązania problemu. Szczegółowy tryb określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz.U. 2016 poz. 92).

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat skarg składanych do Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy to niezależna instytucja, która została powołana w celu ochrony praw konsumentów na rynku finansowym. Jest to ważna figura w systemie finansowym, która pomaga jednostkom w rozwiązywaniu sporów z instytucjami finansowymi. Rzecznik Finansowy może przyjmować skargi od konsumentów dotyczące różnych spraw związanych z usługami finansowymi, takimi jak niesprawiedliwe praktyki, niedotrzymanie umowy, błędy w rozliczeniach, czy odmowa wypłaty odszkodowania. Skargi mogą być skierowane przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a także organizacje konsumenckie. Procedura składania skargi do Rzecznika Finansowego jest bezpłatna i dostępna online. Po otrzymaniu skargi, Rzecznik Finansowy analizuje sytuację, podejmuje działania mające na celu mediację między stronami konfliktu i dąży do znalezienia rozwiązania korzystnego dla konsumenta. Skierowanie skargi do Rzecznika Finansowego jest ważnym krokiem dla osób, które nie mogą samodzielnie uregulować sporu z instytucją finansową. Instytucja ta posiada wiedzę i uprawnienia niezbędne do dochodzenia praw konsumentów i zapewnienia im sprawiedliwości na rynku finansowym.

Często zadawane pytania

Czy mogę skonsultować się z Rzecznikiem Finansowym przed złożeniem skargi?
Tak, Rzecznik Finansowy udostępnia bezpłatne linie telefoniczne oraz punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać poradę i wsparcie przed złożeniem skargi. Możesz skonsultować się z ekspertem, który odpowie na Twoje pytania i udzieli wskazówek dotyczących procedury składania skargi.
Czy mogę złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, jeśli jestem już w trakcie postępowania sądowego?
Tak, można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego niezależnie od toczącego się postępowania sądowego.
Jak długo trwa rozpatrywanie skargi przez Rzecznika Finansowego?
Czas rozpatrywania skargi zależy od konkretnej sprawy. Rzecznik Finansowy stara się rozstrzygnąć skargi jak najszybciej, jednak czas oczekiwania może się różnić w zależności od skomplikowania sprawy.
Czy składanie skargi do Rzecznika Finansowego jest bezpłatne?
Tak, procedura składania skargi do Rzecznika Finansowego jest bezpłatna. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z wniesieniem skargi.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5