kształt

Jak sprawdzić siebie w BIG InfoMonitor?

Jak sprawdzić siebie w BIG InfoMonitor?

Sprawdzenie siebie w BIG InfoMonitor to prosty proces, który wymaga jedynie przejścia przez kilka etapów. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie BIG InfoMonitor. Po aktywacji konta, niezbędne będzie przesłanie skanu dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości. Jak wyglądają następne etapy?

BIG InfoMonitor – co to jest?

BIG InfoMonitor to polskie biuro informacji gospodarczej, które jako jedyne udostępnia informacje znajdujące się w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Rejestr dłużników jest platformą wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym oraz pozostałymi sektorami gospodarki. Statystyki BIG InfoMonitor pokazują, iż średnio co 2 sekundy z biura informacji gospodarczej pobierany jest raport o zaległym zadłużeniu. Podobnie jak Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor gromadzi i udostępnia informacje zarówno o osobach fizycznych, jak i przedsiębiorcach posiadających niespłacone zobowiązania finansowe.

BIG InfoMonitor prowadzi również szereg innych działań, do których można zaliczyć zaangażowanie się w działalność edukacyjną oraz nadzorowanie Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

Jak sprawdzić swój status w BIG InfoMonitor?

Osoba, której celem jest sprawdzenie siebie w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor, może tego dokonać w kilku prostych krokach. Co należy zrobić?

 • krok 1: należy zarejestrować się na stronie BIG InfoMonitor,
 • krok 2: po rejestracji, osoba fizyczna stanie się właścicielem konta BIGKonto w serwisie BIG.pl,
 • krok 3: następnie należy zalogować się do aktywnego konta,
 • krok 4: należy dodać załącznik w BIGKoncie w postaci skanu bądź zdjęcia dokumentu tożsamości,
 • krok 5: kolejny etap to potwierdzenie załączonego dokumentu przy pomocy przycisku „wyślij dokumenty do weryfikacji”,
 • krok 6: BIG InfoMonitor dokona weryfikacji załączonych dokumentów i wyśle potwierdzenie rejestracji na emaila podanego przez dany podmiot,
 • krok 7: ostatni etap to pobranie Raportu o Sobie i/lub z Rejestru Zapytań.

Podobnie jak InfoMonitor, umożliwia zainteresowanym podmiotom pobieranie konkretnych raportów. Raport o Sobie pozwala na sprawdzenie tego, kto umieścił informacje odnośnie do danego podmiotu w BIG InfoMonitor. Raport z Rejestru Zapytań umożliwia sprawdzenie wysyłanych do biura zapytań o konkretną osobę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak sprawdzić dłużnika za darmo w BIG InfoMonitor?

Konsumenci oraz przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia firmy bądź jednoosobowej działalności gospodarczej dzięki pobraniu z BIG InfoMonitor Raportu o Firmie. Taka opcja pozwala na poznanie płynności finansowej potencjalnego kontrahenta. Jest ona również dostępna dla osób posiadających konto w ERIF. Pobranie raportu z BIG InfoMonitor nie wiąże się z wyrażeniem zgody przez dłużnika. Pisemne upoważnienie jest wymagane tylko wtedy, gdy dany podmiot chce uzyskać informacje o przedsiębiorcy, które pochodzą z BIK lub ze Związku Banków Polskich.

Podmiot, który chce sprawdzić daną firmę w biurze BIG InfoMonitor, ma możliwość pobrania Raportu o Firmie, jeżeli:

 • zna formę prawną i pełną nazwę firmy,
 • numer NIP i REGON.

Konsumenci mogą sprawdzić firmę w biurze informacji gospodarczej na kilka sposobów:

 • osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor,
 • za pośrednictwem listu, wysyłając wypełniony Wniosek o Raport,
 • poprzez stronę internetową BIG InfoMonitor.

Przedsiębiorcy z kolei mają możliwość sprawdzenia firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, jeżeli wcześniej podpisali z biurem umowę abonamentową. Mogą oni sprawdzić firmę w taki sam sposób jak konsumenci. Wyjątek stanowi jedynie opcja weryfikacji danych przez internet. W tym celu przedsiębiorcy powinni zalogować się na stronie www.infomonitor.pl poprzez odnośnik Wejście do systemu BIG.

Jak wpisać dłużnika do BIG InfoMonitor?

Statystyki BIG InfoMonitor pokazują, iż średnio 40 proc. zadłużonych osób reguluje posiadane długi po wezwaniu do zapłaty, a następne 35 proc. po umieszczeniu ich danych w rejestrze BIG InfoMonitor. Podobne statystyki przedstawia KRD. Według nich 53 proc. dłużników, którzy zalegają ze spłatą nie dłużej niż rok, reguluje dług już po otrzymaniu ostrzeżenia o wpisie do KRD. Dane odnośnie do konkretnego podmiotu mogą zostać umieszczone w BIG-u zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.

Umieszczenie dłużnika w BIG InfoMonitor to procedura, która inaczej wygląda, jeżeli dokonuje tego osoba fizyczna, a w odmienny sposób, jeśli dłużnika wpisuje przedsiębiorca. Osoby fizyczne mają możliwość umieszczania dłużników w BIG InfoMonitor dopiero od 14 czerwca 2010 roku. By tego dokonać, konsument musi posiadać tytuł wykonawczy wydany przez sąd i opatrzony klauzulą wykonalności. Następnie powinien przejść przez kilka etapów:

 • krok 1: zalogować się do BIGKonta,
 • krok 2: wydrukować, wypełnić i podpisać umowę wraz załącznikiem (w 2 egzemplarzach),
 • krok 3: wysłać podane wyżej dokumenty do BIG InfoMonitor,
 • krok 4: przesłać podpisany i zgodny z oryginałem skan dowodu osobistego i skan tytułu wykonawczego,
 • krok 5: dokonać opłaty zgodnie z cennikiem przy pomocy systemu płatności internetowych poprzez BIG.pl,
 • krok 6: wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o wpisaniu go do BIG InfoMonitor na 14 dni przed dokonaniem wpisu.

Przedsiębiorca może umieścić dłużnika w biurze informacji na podstawie tytułu wykonawczego, jak i danego stosunku prawnego. By tego dokonać, zadłużenie przedsiębiorcy, powinno wynosić min. 500 zł. Przedsiębiorcy mogą przekazać dane odnośnie do konkretnego podmiotu do BIG InfoMonitor po podpisaniu z biurem umowy abonamentowej.

Jak usunąć wpis z rejestru?

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 09.04.2010 nr 81 poz. 530), wierzyciel jest zobowiązany do usunięcia z rejestru dłużników BIG InfoMonitor informacji o konkretnym podmiocie w ciągu 14 dni od momentu spłaty zadłużenia. Jeżeli wierzyciel nie dokona tego w określonym terminie, może zostać obciążony karą w wysokości 30 000 zł.

Aby usunąć wpis z rejestru dłużników, należy przejść przez kilka etapów:

 • krok 1: trzeba zalogować się do BIGKonta,
 • krok 2: jeżeli to przedsiębiorca chce usunąć zamieszczone w biurze wpisy, może wysłać do BIG InfoMonitor wsad z danymi o uregulowanym zobowiązaniu finansowym,
 • krok 3: jeśli usunięcia wpisu chce dokonać osoba fizyczna, może ona przesłać do biura formularz z prośbą o usunięcie danych odnośnie do konkretnego dłużnika.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, iż konkretny podmiot zostanie niesłusznie wpisany do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, powinien on jak najszybciej skontaktować się z osobą, która przekazała informacje do biura. Warto także zgłosić taką sytuację do BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor – cennik

Na stronie internetowej BIG InfoMonitor znajduje się Cennik Pojedynczych Usług dla Firm. Jakie opłaty będzie musiała ponieść osoba fizyczna bądź przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług oferowanych przez rejestr dłużników?

Czytaj także:

Jak zrobić przelew zagraniczny?

Jak zrobić przelew za granicę? Wystarczy, że zlecimy w swoim banku płatność SEPA (w przypadku przelewu do UE) lub SWIFT (pozostałe płatności zagraniczne). Aby zrealizować transakcję będziemy musieli podać dokładne dane odbiorcy [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Koszty zakupu mieszkania – jakie opłaty przy zakupie lokum?

Polacy wciąż chętnie kupują mieszkania. Robią to najczęściej korzystając z kredytu hipotecznego. Nie zawsze jednak zdają sobie sprawę z tego, ile wynoszą koszty zakupu mieszkania. Należą do nich podatki, opłaty sądowe czy opłata za [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
Dodaj komentarz
avatar
  Powiadomienia  
Powiadom o