kształt

Kredyt studencki – najważniejsze informacje

heading-image

Ranking kredytów gotówkowych – czerwiec 2023

1

ocena

maks. kwota
250 000 zł
maks. okres
120 mc-y
2

ocena

maks. kwota
50000 zł
maks. okres
36 mc-y
3

ocena

maks. kwota
60000 zł
maks. okres
84 mc-y
4

ocena

maks. kwota
120000 zł
maks. okres
120 mc-y
5

ocena

maks. kwota
200000 zł
maks. okres
120 mc-y
Nie każdego stać, aby wyjechać do innego miasta w celu podjęcia studiów. Czasem koszty życia są zbyt wysokie w stosunku do tego, co możemy zarobić przy jednoczesnym studiowaniu. Często nasi najbliżsi, którzy choć chcą nam za wszelką cenę pomóc, również mogą mieć trudności z “dorzuceniem się” do naszej edukacji. Właśnie w takiej sytuacji można rozważyć skorzystanie z kredytu studenckiego. Sprawdź wymagania i warunki i złóż wniosek, nawet jeśli już studiujesz.

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt na studia, a właściwie kredyt studencki jest formą kredytu, z którego korzystać mogą studenci którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci do 35 lat. Przeznaczona może być na pokrycie kosztów edukacji oraz utrzymania podczas studiów. Wysokość odsetek od tego kredytu ustalana jest przez państwo, więc jest to produkt wyjątkowo tani. Przyznany może być na maksymalnie 6 lat, wypłacany jest w transzach, a rocznie wypłaconych może zostać maksymalnie 10 transz. Każda z wypłacanych transz kredytu na studia to nie więcej niż 1000 złotych. Kredyt studencki to maksymalnie 40 000 złotych w przypadku doktorantów, lub 60 000 złotych dla studentów.

Warunki przyznawania kredytu studenckiego zapisane są w tekście Ustawy 2.0. Tam regulowane są warunki otrzymania, koszty kredytu, warunki spłaty. Dokładnie sprecyzowane jest kto może składać wniosek o kredyt studencki, jakie musi mieć warunki, oraz jakie musi dostarczyć dokumenty. Opisane są warunki otrzymania kredytu studenckiego, sposobu wypłacania środków, oraz w jaki sposób kredyt spłacać, ile jest na to czasu, oraz czy istnieje szansa na umorzenie.

Na co można przeznaczyć kredyt studencki?

Kredyt studencki ma cały szereg zastosowań, więc warto najpierw zastanowić się na co zostanie spożytkowany. Żaden z banków udzielających kredytu studenckiego nie oczekuje, że kredytobiorca rozliczać się będzie ze sposobu w jaki wykorzystał środki. Trudno jest oszacować wydatki, jakie pokryjemy kredytem studenckim, gdyż nie jesteśmy w stanie zaplanować całego okresu studiów i wydatków z nim związanych. Warto jednak mieć świadomość, na co kredyt studencki można przeznaczyć.

W pierwszej kolejności kredyt studencki może posłużyć jako sposób finansowania studiów. I nie chodzi tutaj tylko o czesne za studia zaoczne, ale dzięki kredytowi studenckiemu możemy sfinansować zakup pomocy naukowych, podręczników. Do tego zbioru zaliczyć możemy również zapewnienie sobie bytu. Dzięki środkom z kredytu możemy opłacić np. wynajem pokoju, zrobić zakupy, czy po prostu odkładać.

Kredyt studencki może również posłużyć samorealizacji. Dzięki środkom z kredytu możemy spróbować rozkręcić własną działalność, użyć go jako wkładu do różnych projektów, a także inwestować te środki i nimi obracać. Pieniądze z kredytu studenckiego mogą posłużyć nawet do gry na giełdzie. Jak wspomnieliśmy wyżej, banki nie oczekują udokumentowania tego, w jaki sposób środki z kredytu zostaną wykorzystane, ale niezłym pomysłem jest znaleźć dla nich przeznaczenie przed próbą wnioskowania o kredyt studencki.

Wnioskowanie o kredyt studencki

Wniosek o kredyt studencki składać można zarówno w formie papierowej jak i, od pewnego czasu, online. Oprócz wniosku konieczne jest także dostarczenie pewnej puli dokumentów. W tym przypadku nie ma różnic pomiędzy poszczególnymi bankami, zwłaszcza, że wniosek o kredyt studencki złożyć można jedynie w 4 bankach obecnych na polskim rynku – PKO BP, Pekao SA, BPS SA oraz SGB Bank SA. W każdej z tych instytucji, prócz wniosku, przedłożyć należy:

 • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem/doktorantem w danej placówce edukacyjnej, lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • Dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą niezbędne do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak zabezpieczyć kredyt studencki?

Aby móc otrzymać kredyt studencki potrzeba niestety znaleźć kogoś, kto zostanie poręczycielem – spłaci kredyt w naszym imieniu, jeśli sami nie będziemy wstanie tego zrobić. Tego typu poręczycielem mogą być rodzice, rodzeństwo, czy inni krewni. Najczęściej jest to właśnie bliższa lub dalsza rodzina. Istnieje jednak jeszcze możliwość, aby poręczycielem były pewne instytucje, ale szansę mają jedynie osoby, które zwyczajnie nie mają do kogo udać się z prośbą o poręczenie zobowiązania. W takich przypadkach poręczycielem może być również:

Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • Poręczenie na 100% wartości kredytu przysługuje wnioskującym, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 500 zł,
 • Poręczenie na 100% wartości kredytu przysługuje wnioskującym, którzy zostali całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej lub zostali umieszczeni w placówce zapewniającej opiekę zastępczą,
 • Poręczenie na 90% wartości kredytu przysługuje wnioskującym, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2 000 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym przypadku jednak o poręczenie mogą ubiegać się osoby z obszarów wiejskich, które nie mają możliwości przedłożyć stosownych dokumentów stanowiących wystarczające, prawne zabezpieczenie kredytowe. Można w takiej sytuacji ubiegać się o:

 • poręczenie w wysokości od 80% do 100% wykorzystanej kwoty kredytu – w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, lub
 • poręczenie w wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 000 zł.

Ile kosztuje kredyt studencki?

Koszty kredytu studenckiego są bardzo niskie. Można by powiedzieć, że w porównaniu z jakimkolwiek innym produktem kredytowym, to są znikome i prawie nie odczuwalne. Część kosztów kredytu studenckiego, zwłaszcza w okresie wypłacania kredytu, pokrywanych jest przez państwo. Odsetki od kredytu studenckiego plasują się okolicy 0,2%, natomiast prowizja za udzielenie kredytu to ledwie 0,5%. Mając takie warunki, kredyt studencki faktycznie jest jednym z najtańszych, jeśli nie najtańszym kredytem, jaki można uzyskać.

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego i czy możliwe jest jego umorzenie?

Kredyt studencki, pomimo stosunkowo wysokiej kwoty zobowiązania, jaką można uzyskać – czyli nawet do 60 000 złotych dla studentów i 40 000 złotych dla doktorantów, nie powinien przerażać. Po pierwsze, co jest niezwykle istotne – spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero 2 lata po zakończeniu okresu studiowania. Okres spłaty dodatkowo nie należy do krótkich, ponieważ wynosi on dwukrotność okresu wypłacania kredytu. Jeśli wypłata naszego kredytu to było 60 transz po 1000 złotych, to okresem spłaty będzie 120 rat w wysokości 500 złotych + odsetki.

Warto pamiętać o tym, że kredytobiorca ma obowiązek dwa razy w roku akademickim potwierdzić, że dalej status studenta/doktoranta posiada. Wystarczy w tym celu przedłożyć “podbitą” legitymację studencką w banku. W przypadku zmiany uczelni, zmiany kierunku, zawieszenia studiów, urlopu dziekańskiego, czy niezaliczenia semestru, kredytobiorca ma obowiązek poinformować o tym bank, gdyż będzie to miało wpływ na okres wypłacania kredytu, który może się dodatkowo wydłużyć – to także ma znaczenie dla przyszłej spłaty.

Istnieje także szansa, że kredyt studencki w niektórych sytuacjach będzie w mniejszym lub większym stopniu umorzony. Szansę na to mają studenci, którzy wykazali się w toku studiów i uzyskali dobre średnie na swoim roku. W ten sposób mogą liczyć na umorzenie studenci i doktoranci z wyjątkowymi osiągnięciami:

 • umorzenie do 50% wartości – kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • umorzenie do 35% wartości – kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim,
 • umorzenie do 20% wartości – kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.

Kredyt studencki a kredyt dla studenta

Przeglądając oferty banków można trafić na coś, co nazwane będzie pożyczką dla studenta. Jest to oczywiście zabieg marketingowy, który ma przykuć uwagę stosownej grupy odbiorców – w tym przypadku studentów. Niektórzy mogą uznać, że jest to okazja i z niej skorzystać. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jest to kredyt konsumencki, najczęściej kredyt gotówkowy, który po prostu posiada warunki nieco korzystniejsze niż oferta standardowa. Patrząc jednak na koszty takiego zobowiązania oraz jego wartości, w żaden sposób nie można go utożsamiać, ani nawet porównywać z kredytem studenckim udzielanym przy wsparciu państwa. Trudno więc mówić o alternatywach dla kredytu studenckiego, ponieważ żadne warunki ni będą tak korzystne.

Kredyt studencki – podsumowanie najważniejszych informacji

Kredyt studencki to doskonała opcja na to, by zyskać trochę dodatkowych środków, które znacząco mogą ułatwić ten okres w życiu młodego człowieka. Wiele rodzin zwyczajnie nie stać na to, aby zapewnić swoim dzieciom wyjazd do innego miasta w celu podjęcia studiów, czy choćby wesprzeć ich materialnie w staraniach o zdobycie wymarzonego tytułu naukowego. Niektóre studia są do tego na tyle zobowiązujące, że podjęcie pracy zarobkowej w wymiarze godzin zapewniającym stosowne wynagrodzenie, również może graniczyć z cudem. Właśnie w takich sytuacjach najlepiej spisuje się kredyt studencki. Nie musimy martwić się spłatą zobowiązania w okresie wypłacania kolejnych jego transz oraz do dwóch lat po zakończeniu tego okresu. Dodatkowo państw pomaga w uzyskaniu oraz spłacie tego kredytu, co sprawia, że jest to produkt bardzo tani oraz wyjątkowo prosty do otrzymania. Dostępny jest aktualnie w 4 polskich bankach niemalże na jednakowych, wyjątkowo atrakcyjnych warunkach.

Czytaj także:

Konopi inwestorzy – chwilowa moda czy okazja na zysk?

Konopna gorączka na całym świecie Dziś 37 spośród 50 kontynentalnych stanów USA zalegalizowało w jakimś stopniu marihuanę. Kanada legalizację ma dawno za sobą. W Europie Niemcy obiecali swoim obywatelom legalny rynek marihuany od 2024 [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin

Pożyczka od rodziny. Kiedy musimy zapłacić PCC?

Czy pożyczka w rodzinie podlega opodatkowaniu i jeśli tak, to kto za nią płaci? Określoną kwotę do urzędu skarbowego musimy przelać tylko w konkretnych przypadkach. Wszystko zależy od kwoty pożyczki i tego, komu dokładnie [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin
0 0 votes
Ocena
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments