Zadzwoń teraz 585 004 307

Umowa pożyczki – wzór i omówienie najważniejszych elementów

Umowa pożyczki to bardzo ważny dokument, który przed podpisaniem warto dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy wszystko zostało w nim zawarte we właściwy sposób. Oczywiście pewne zapisy w umowie na pierwszy rzut oka będą wydawały się dość trudne, dlatego napisaliśmy artykuł, w którym wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwe kwestie na ten temat. Ponadto wskazaliśmy a wyjaśniliśmy najważniejsze elementy umowy pożyczki oraz przygotowaliśmy wzór z takiego dokumentu. Zapoznaj się!

Umowa pożyczki – co to jest?

Większość konsumentów obawia się uzupełnienia umowy pożyczki, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje im się, że jest skomplikowana i zawiera mnóstwo kruczków prawnych. Takie myślenie jest niewłaściwe! Umowa o pożyczkę to dość prosty dokument, w którym znajdują konkretne i zrozumiałe treści. Ponadto jej uzupełnienie nie wymaga od konsumenta poświęcenia dużej ilości czasu.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia najważniejszych elementów umowy pożyczki, najpierw przedstawimy definicję charakteryzującą ten dokument, znajdującą się w art. 720§1 Kodeksu cywilnego.

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Umowa o pożyczkę – najważniejsze elementy

W poniższych akapitach postanowiliśmy w szczegółowy sposób omówić najważniejsze elementy umowy pożyczki. W ten sposób łatwiej będzie zrozumieć, jakim jest dokumentem i z czym wiąże się uzyskanie szybkiej i wygodnej pożyczki na raty. Wiedza na ten temat z pewnością przyda się również podczas uzupełniania takiego dokumentu w firmie pożyczkowej.

Strony umowy i przedmiot

Stronami w umowie pożyczki są:

  • pożyczkobiorca, czyli osoba, która chciałaby uzyskać zobowiązanie finansowe
  • pożyczkodawca, czyli podmiot proponujący ofertę pożyczkową.

Do sporządzenia takiej umowy będą potrzebne przede wszystkim dane osobowe pożyczkobiorcy oraz podstawowe informacje o firmie pożyczkowej tj. nazwa, adres oraz numery NIP, KRS i REGON.

Przedmiotem umowy pożyczki będą koszty zobowiązania finansowego, które pożyczkodawca, czyli np. firma pożyczkowa nalicza w głównej mierze na podstawie kwoty udzielonej pożyczki oraz wyznaczonego okresu kredytowania. Trzeba pamiętać, że to niezwykle ważny zapis w umowie o pożyczkę, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Poniżej wyjaśniliśmy tę kwestię w nieco szerszym kontekście.

Koszty pożyczki i czas trwania umowy

Zapis o kosztach pożyczki oprócz informacji w kwestii kwoty i okresu spłaty zobowiązania finansowego, zawiera jeszcze treści dotyczące różnych opłat tj.

  • opłata przygotowawcza lub operacyjna,
  • prowizja za udzielenie pożyczki,
  • odsetki,
  • ewentualne ubezpieczenie zobowiązania finansowego.

Kwota pożyczki, okres jej spłaty oraz wszelkie wymienione wyżej opłaty składają się na całkowity koszt zobowiązania finansowego, czyli tzw. RRSO. Ta informacja musi być wyszczególniona w tym zapisie umowy przez pożyczkodawcę.

Kolejnym ważną kwestią jest czas trwania umowy, który trwa od chwili sporządzenia takiego dokumentu, zwykle to data uruchomienia pożyczki. Umowa kończy się wraz z ostatnim dniem okresu spłaty zobowiązania finansowego. Warto pamiętać, że pożyczkobiorca nie może narzucić pożyczkodawcy konkretnego terminu zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Termin zwrotu zaciągniętej pożyczki i konsekwencje nieterminowej spłaty

W tym zapisie po raz kolejny pojawia się termin zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy oraz informacje, w jaki sposób należy oddać uzyskaną pożyczkę. Pożyczkobiorca może zwrócić zobowiązanie finansowe firmie pożyczkowej stosując się do jednego z dwóch rozwiązań: zwrot pieniędzy osobiście lub przelewem na konto.

Pożyczkobiorca musi zostać poinformowany przez pożyczkodawcę o konsekwencjach związanych z nieterminową spłatą zobowiązania finansowego. Treść tego zapisu w umowie pożyczki dotyczy odsetek karnych za niedotrzymanie terminu spłaty pożyczonych pieniędzy, kosztów związanych z wysyłaniem tzw. monitów, czyli wezwań do zapłaty oraz procesu windykacyjnego i skierowania sprawy na drogę sądową.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki i wypowiedzenie umowy

W sytuacji, gdy firma pożyczkowa, w której staramy się o uzyskanie pożyczki, proponuje pożyczkobiorcy możliwość przedłużenia terminu spłaty zobowiązania, wtedy w umowie powinien znaleźć się zapis na ten temat. Ten punkt umowy pożyczki powinien zawierać informacje dotyczące zasad przedłużenia spłaty pożyczonych pieniędzy oraz liczby ewentualnych przedłużeń.

Każdy pożyczkobiorca przed podpisaniem dokumentu o pożyczkę, najpierw powinien się zapoznać z treścią dotyczącą wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę. Z tego zapisu można się dowiedzieć, w jakich sytuacjach firma pożyczkowa może rozwiązać z nami umowę oraz, z jakimi konsekwencjami jest to związane.

Ważne – trzeba wiedzieć, że pożyczkobiorca również może odstąpić od umowy pożyczki. Zapis w tej kwestii znajduje w każdej umowie o pożyczkę.

Umowa pożyczki prywatnej

Konsumenci często decydują się również na zawarcie umowy pożyczki prywatnej, ponieważ wolą uzyskać pieniądze od przyjaciół czy rodziny niż korzystać z ofert firm pożyczkowych lub banków. Zwykle taki dokument sformułowany jest w formie pisemnej jednak czasami zdarza się, że pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy wystarczy umowa ustna, ponieważ mają do siebie zaufanie.

Z jakich elementów składa się umowa pożyczki prywatnej? Okazuje się, że nie różni się w dużym stopniu od zwykłej umowy o pożyczkę. Trzeba wiedzieć, że w umowie pożyczki prywatnej wszelkie zapisy, które nie zostały uregulowane, podlegają aktualnym przepisom prawa zawartym w Kodeksie cywilnym.

Umowa pożyczki – wzór

Gdzie można znaleźć darmowy wzór umowy pożyczki? Wiele stron internetowych proponuje swoim użytkownikom darmowe wzory takiego dokumentu wraz ze szczegółowym omówieniem. Wystarczy pobrać taką umowę na swój dysk komputera i dokładnie ją przeanalizować. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór z umową o pożyczkę, który z pewnością rozwieje mnóstwo wątpliwości.

Umowa pożyczki – wzór

Źródło: Poradnikprzedsiebiorcy


Pożyczaj szybciej niż myślisz!

Chwilówka do 3000zł!

Weź chwilówkę

Pożyczka na raty do 15 000 zł

Weź szybką pożyczkę ratalną!

Weź pożyczkę na raty
logo loando
logo odpowiedzialny pożyczkodawca
logo pożyczka portal